Rechtsbijstandverzekering ZZP

U kunt als ondernemer terechtkomen in situaties waarvoor juridische kennis nodig is. Bijvoorbeeld als uw klant niet betaalt. En soms wilt u alleen even weten wat uw juridische mogelijkheden zijn. Met de Rechtsbijstandverzekering ZZP bent u hiervoor verzekerd.

Bereken uw premie Rechtsbijstandverzekering ZZP

Welk soort verzekering is de Rechtsbijstandverzekering ZZP?

Met de Rechtsbijstandverzekering ZZP krijgt u juridische hulp door juristen en advocaten van verzekeraars bij een onverwacht conflict tijdens het uitoefenen van uw beroepspraktijk of bedrijf. Ook de eventuele kosten van rechtsbijstand zijn verzekerd. Denk daarbij aan kosten van deskundigen en getuigen, expertisekosten, gerechtskosten, etc. De Rechtsbijstandverzekering ZZP keert geen geld uit. Verzekeraars hebben vaak op elk rechtsgebied een ervaren specialist voor uw conflict. De juridisch specialist blijft van het begin tot het einde betrokken bij uw conflict.

Voor wie is de Rechtsbijstandverzekering ZZP?

Uw bedrijf is verzekerd. Ook de werknemers en bestuurders zijn voor het verhalen van hun persoonlijke schade en letsel of voor juridische hulp in een strafzaak meeverzekerd. De Rechtsbijstandverzekering ZZP is er voor zzp'ers en bedrijven. Vaak wordt de Rechtsbijstandverzekering ZZP aangeboden voor diverse branches, objecten en sectoren zoals: Agrarisch, Binnenvaart, Bedrijfsvaartuigen, Motorrijtuigen, (Para)Medische zorg, Verenigingen, Verhuur Onroerende Zaken, VvE, Zakelijke Markt en ZZP (Zelfstandigen Zonder Personeel)

Wat is verzekerd met de Rechtsbijstandverzekering ZZP?

Juridische hulp bij conflicten met bijvoorbeeld personeel, klanten, afnemers, inkopers. Met de Rechtsbijstandverzekering ZZP krijgt u juridische hulp en advies bij het verhalen van schade, straf- en tuchtrecht en overige geschillen in de bedrijfsvoering, zoals geschillen met leveranciers en klanten, geschillen met werknemers en geschillen met de overheid. Maar ook geschillen met de verhuurder van uw bedrijfspand of met uw buren. U, als verzekeringnemer, bent verzekerd maar ook uw werknemers en de bestuurders van uw bedrijf voor zover het gaat om werkzaamheden die zij voor u verrichten bij de uitoefening van het beroep, het bedrijf of de activiteiten volgens uw polis. U kiest zelf waarvoor u wel of niet verzekerd bent. U kunt kiezen uit verschillende modules.

Keuze: Bedrijfsvoering of Beroepspraktijk

Verzekeraars bieden u juridische hulp bij conflicten met bijvoorbeeld leveranciers, klanten, medewerkers of de overheid, die voortkomen uit het uitoefenen van uw bedrijf of beroepspraktijk. Bij sommige verzekeraars is incasso onderdeel van Keuze: Bedrijfsvoering of Beroepspraktijk.

Keuze: Incasso

Weigert een opdrachtgever of klant te betalen? En daar is geen juridische reden voor. Dan nemen verzekeraars het incassotraject van u over. Is er wel een juridische reden? Dan is dat gedekt onder keuze verkoop.

Keuze: Verkeer

Verzekeraars bieden u juridische hulp als u schade aan een bedrijfsmotorrijtuig wilt verhalen op de veroorzaker of als u een conflict heeft met de garage, bijvoorbeeld over een aankoop, reparaties of onderhoud van uw bedrijfsauto. Of als een medewerker onder werktijd schade lijdt in het verkeer.

Keuze: Inkoop

Onderdeel inkoop geldt voor u in uw zakelijke rol. Dus voor conflicten die te maken hebben met inkopen voor uw bedrijf of praktijk.

Keuze: Verkoop

Onderdeel verkoop geldt voor u in uw zakelijke rol. Dus voor conflicten die te maken hebben met wat het bedrijf of praktijk verkoopt of levert aan klanten.

Telefonische advies service

Als u een dringend probleem heeft en snel wilt handelen, dan kunt u bellen met de Telefonische advies service van de rechtsbijstandsverzekeraar. Ook als er nog geen conflict is en u juist een conflict wilt voorkomen. De Telefonische advies service helpt u een verantwoorde beslissing te nemen.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Keuze: Particuliere rechtsbijstand

U kunt particuliere rechtsbijstand meeverzekeren. Dan krijgt u juridische hulp voor u en uw gezin wanneer u als particulier een conflict heeft of daarin betrokken raakt.

Wat is niet verzekerd met de Rechtsbijstandverzekering ZZP?

U bent niet verzekerd als u het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Als u zonder toestemming een andere juridisch specialist (zoals een advocaat) inschakelt, vergoedt de verzekeraar de kosten niet. De Rechtsbijstandverzekering ZZP geldt niet voor alle conflicten. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze verzekeringsadviseur.

Privé-geschillen en hoedanigheid

Conflicten die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van uw beroep of bedrijf (hoedanigheid) vallen niet onder de dekking van deze verzekering. Privé-geschillen zijn uiteraard wel meeverzekerd als u gekozen heeft voor de Keuze: Particuliere rechtsbijstand.

Belastingen

Uitgesloten is juridische hulp bij een conflict over belastingrecht, zoals accijnzen, heffingen, leges of WOZ-waarden. Ook krijgt u geen hulp bij een conflict over een subsidie die u heeft aangevraagd.

Bestaand conflict

Voor deze verzekering geldt geen wachttermijn. Maar voor conflicten die al bestonden toen u de verzekering afsloot, krijgt u niet alsnog juridische hulp.

Opzet, vermogensbeheer, milieu en bedrijfsbeëindiging

Opzet, vermogensbeheer, milieukwesties en conflicten over het overnemen of beëindigen van uw bedrijf, of als er sprake is van faillissement, zijn uitgesloten.

Onroerend goed

U krijgt geen juridische hulp bij een conflict over een onroerende zaak die u verhuurt of die u niet gebruikt voor uw beroep of bedrijf. Verhuur van onroerend goed is meestal aanvullend mee te verzekeren.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Nadat u de Rechtsbijstandverzekering ZZP heeft afgesloten, kan er een periode van toepassing zijn waarin u nog geen gebruik mag maken van de Rechtsbijstandverzekering ZZP. Hoelang deze wachttijd duurt, hangt af van de dekking en de verzekeraar die u kiest. Gebeurtenissen die u had kunnen voorzien toen u de verzekering afsloot zijn niet verzekerd.

Geen eigen risico, wel een franchise

Voor de Rechtsbijstandverzekering ZZP geldt geen eigen risico, maar een franchise. Dit betekent dat een juridisch geschil alleen wordt behandeld als het financiële belang waarover het geschil bestaat hoger is dan het bedrag van de franchise. Voor de dekking Motorrijtuigrechtsbijstand geldt vaak geen franchise bij het verlenen van verhaalsrechtsbijstand en strafrechtsbijstand.

Maximum kosten en drempel

Er zit meestal een maximum aan de vergoeding van de kosten die een door u gekozen advocaat maakt voor uw juridische hulp. Maakt u gebruik van een advocaat van de verzekeraar, dan geldt er vaak geen maximum. U krijgt geen juridische hulp als de zaak over minder dan het drempelbedrag (franchise) gaat. Dit bedrag staat in uw polis.

Keuze rechtshulpverlener

Als de verzekeringsmaatschappij bij gerechtelijke en administratieve procedures een advocaat moet inschakelen, dan heeft u recht op vrije advocaatkeuze. Dit betekent dat u de advocaat zelf mag kiezen. U kunt dan kiezen voor een advocaat van de verzekeraar of een advocaat die niet aan de verzekeringsmaatschappij verbonden is. Heeft u een advocaat gekozen? Dan geeft de verzekeraar de advocaat opdracht om uw belangen te behartigen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij conflicten in Nederland, maar soms geldt de verzekering ook in België en Duitsland, soms zelfs over de gehele wereld (Verkeer). Buiten Nederland geldt een maximumbedrag. Het bedrijf moet in Nederland zijn gevestigd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de Rechtsbijstandverzekering ZZP aanvraagt en als u rechtshulp nodig heeft, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld een conflict direct bij de verzekeraar voordat u andere actie onderneemt, zij proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons of de verzekeraar door.

Wat kost de Rechtsbijstandverzekering ZZP?

Bij het bereken van uw premie kijken verzekeraars onder andere naar:

  • Het soort bedrijf of beroep dat u heeft
  • De jaarloonsom of het aantal werknemers in uw bedrijf
  • Uw jaaromzet
  • De aanvullende dekkingen die u kiest

Onze verzekeringsadviseur rekent graag de premie Rechtsbijstandverzekering ZZP voor u uit. U kunt online een vrijblijvende (maatwerk)offerte aanvragen of zelf de Rechtsbijstandverzekering ZZP afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of via een (digitale) nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De Rechtsbijstandverzekering ZZP begint op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is vaak een jaar. Als de Rechtsbijstandverzekering ZZP niet wordt opgezegd, dan loopt deze telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeraars de Rechtsbijstandverzekering ZZP stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de Rechtsbijstandverzekering ZZP stoppen als het contract afloopt na 1, 3 of 5 jaar. Stuur daarvoor een brief waarin u het contract opzegt. U moet de brief minstens 2 maanden voor deze datum sturen. Soms kunt u de Rechtsbijstandverzekering ZZP dagelijks opzeggen. De Rechtsbijstandverzekering ZZP eindigt dan de volgende dag, of zoveel later als u wenst. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail bij ons of rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappij

Algemene informatie Rechtsbijstandverzekering ZZP

Deze informatie geeft een samenvatting van de Rechtsbijstandverzekering ZZP. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor u wel en niet bent verzekerd. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie vindt u deze terug op uw polis.

Voordelen Rechtsbijstandverzekering ZZP

  • Verzekerd van juridische hulp bij zakelijke conflicten met klanten, leveranciers, opdrachtgevers en overheid
  • Incassobijstand vaak standaard meeverzekerd
  • Telefonisch advies, zelfs zonder conflict
  • Altijd vrije advocaatkeuze bij gerechtelijke en administratieve procedures
  • U kunt de Rechtsbijstandverzekering ZZP combineren met andere bedrijfsverzekeringen. U beschermt uw bedrijf dan in één keer tegen de meest voorkomende schaderisico’s. Wij bieden verschillende mogelijkheden om verzekeringen te combineren.
  • Onafhankelijk en deskundig advies

Meer weten over de Rechtsbijstandverzekering ZZP?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de Rechtsbijstandverzekering ZZP? Neem dan contact op met Honig en Honig te Alkmaar en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade. Wilt u weten welke risico's uw bedrijf of organisatie loopt? Dan kunnen wij u helpen met een risicoscan.