Transport- en verblijf verzekering

Transport- en verblijf verzekering - De transport- en verblijf verzekering is een verzekering voor verschillende soorten risico’s. De transport- en verblijf verzekering is handig voor bijvoorbeeld spullen die bedoeld zijn voor tentoonstellingen of beurzen, maar ook voor kunst, muziekinstrumenten, licht- en geluidsapparatuur. Het object, het transport en het verblijf zijn verzekerd.

Offerte_aanvragen

Welk soort verzekering is de transport- en verblijfverzekering?

De transport- en verblijfverzekering vergoedt de schade aan of verlies van de spullen van verzekerde tijdens transport, maar ook tijdens het verblijf op een bepaalde locatie. De transport- en verblijfsverzekering is bedoeld voor risico's waarbij sprake is van een objectenverzekering of waarbij sprake is van zowel een transportrisico als een verblijfsrisico zoals bijvoorbeeld beurzen.

Wat is verzekerd met de transport- en verblijf verzekering?

Schade aan of verlies van uw spullen tijdens transport, maar ook tijdens het verblijf binnen het op het polisblad vermelde geldigheidsgebied. Dit zijn de belangrijkste situaties waarin verzekeraars betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden van de transport- en verblijf verzekering.

Verzekerd bedrag

Het op de polis vermelde verzekerd bedrag betreft het maximum per gelegenheid of per locatie. Dit bedrag is de maximale verplichting per gebeurtenis van de verzekeraar. Er kan sprake zijn van een afwijkend totaal verzekerd bedrag. Dit staat dan vermeld op het polisblad. Indien sprake is van een verblijfsrisico met een afwijkend verzekerd bedrag dan wordt deze als zodanig apart in de polis vermeld.

Averij grosse, bereddingskosten en opruimingskosten

Eventuele bijdrage in averij grosse zijn meeverzekerd. Ook bereddingskosten en opruimingskosten zijn meeverzekerd tot een maximaal percentage van het verzekerd bedrag.

Keuze: Schade aan zaken

Schade aan de verzekerde zaken is, afhankelijk van de gekozen dekking, verzekerd. U kunt kiezen voor de ruimste Allriskdekking of een beperkte Evenementendekking. Bij de Evenementendekking is alleen schade aan de goederen verzekerd als deze is veroorzaakt door een aantal met name genoemde evenementen. Deze evenementen vindt u in de polisvoorwaarden.

Wat is niet verzekerd met de transport- en verblijfverzekering?

Schade door opzet, aard, eigen gebrek of eigen bederf van de verzekerde goederen is niet verzekerd. Schade die ontstaat door eigen gebrek is schade die ontstaat door het product zelf. Schade door eigen bederf is schade die ontstaat doordat bepaalde producten nu eenmaal kunnen bederven. Ook schade door illegaliteit, atoomkernreacties, (bio)chemische wapens is niet verzekerd. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden waarin verzekeraar de schade niet vergoeden. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden of raadpleeg onze adviseur om meer informatie.

Gevolg- en bedrijfsschade

Niet verzekerd is de schade die ontstaat vanwege het feit dat de goederen beschadigd zijn. Ook de bedrijfsschade hierdoor is niet gedekt.

Sanctiewet -en regelgeving

Een inbreuk op sanctiewet- en regelgeving waardoor het de verzekeraar verboden is om krachtens de transport- en verblijfverzekering dekking te bieden of een schadeloosstelling uit te keren is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Bij elke schade wordt een eigen risico ingehouden. Bij het bepalen van het eigen risico wordt rekening gehouden met het soort risico. Het eigen risico wordt vermeld op het polisblad.

Waar ben ik gedekt?

Het geldigheidsgebied kent geen echte grenzen. Gaat het bijvoorbeeld om bepaalde beurzen en tentoonstellingen? Dan omschrijven verzekeringsmaatschappijen die op de polis. Dat geldt ook voor het transport. Soms zijn er wel aanvullende eisen als u de transport- en verblijfsverzekering voor bepaalde landen wilt afsluiten. Het kan zijn dat er binnen het gehele geldigheidsgebied dekking is, maar dit kan ook beperkt zijn tot één locatie of alleen het transport van/naar en verblijf op evenementen. Dit is terug te vinden op het polisblad onder 'Geldigheidsgebied'.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen zo snel mogelijk door.

Wat kost de transport- en verblijfsverzekering?

Er kunnen veel verschillende spullen verzekerd worden. Daarom kijken we eerst naar wat u wilt verzekeren. En of u alleen het transport wilt verzekeren of ook het verblijf. De premie is verder afhankelijk van waar u de spullen wilt verzekeren en hoe u ze verpakt en vervoert. De premie die u betaalt, is dus volledig afhankelijk van uw situatie en keuzes. Wilt u weten wat de transport- en verblijfsverzekering voor u kost? Vraag het onze adviseur of vraag een vrijblijvende offerte aan.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie in termijnen of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of (digitale) nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De transport- en verblijfverzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeraars de transport- en verblijfverzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de transport- en verblijfverzekering per contractvervaldatum opzeggen. Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail.

Algemene informatie

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de transport- en verblijf verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor u wel en niet bent verzekerd.

De voordelen van de transport- en verblijf verzekering

Dankzij het maatwerkkarakter van de transport- en verblijf verzekering wordt precies dát verzekerd wat nodig is en u voorkomt doublures in dekking en premie.

Meer weten over de transport- en verblijf verzekering?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie of een offerte van de transport- en verblijf verzekering? Neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.