U heeft schade. Wat nu? Een expert?

Het is natuurlijk erg vervelend als u schade heeft. Met uw schadeverzekering(en) via Honig en Honig weet u zeker dat uw schade snel en deskundig wordt geregeld. In deze folder vindt u informatie over de schaderegeling. Heeft u na het lezen nog vragen? Stel ze aan onze adviseur of aan uw schade-expert.

Schade, wat nu?

Als u een grote schade heeft, schakelt de verzekeringsmaatschappij een schade-expert voor u in bij een onafhankelijk expertisebureau. Welk expertisebureau dat is, heeft u gehoord op het moment dat de verzekeringsmaatschappij uw schade in behandeling nemen. De schade-experts zijn goed op de hoogte van alle voorwaarden en clausules die voor uw verzekering gelden. Zo kunnen zij u snel en deskundig op weg helpen.

Wat doet de schade-expert?

De schade-expert bepaalt de hoogte van de schade. Ook controleert de expert of het verzekerde bedrag klopt. De expert schakelt herstelbedrijven of schoonmaakbedrijven voor u in, de expert kan u informeren over mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting en hij/zij kan preventieve maatregelen met u bespreken.

De schade-experts zijn ingeschreven bij de Stichting Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE). Het NIVRE bevordert de deskundigheid van schade-experts. Meer informatie vindt u op www.nivre.nl.

Zelf ook een schade-expert kiezen?

Wilt u naast de ingeschakelde schade-expert ook gebruikmaken van een eigen schade-expert? Dan kunt u zelf ook een schade-expert inschakelen. Zo iemand heet een ‘contra-expert’. Uw contra-expert benoemt met onze schade-expert vooraf een derde schade-expert. Deze derde schade-expert bepaalt wat de schade is, als uw en onze schade-expert het niet eens kunnen worden over de hoogte van de schade. De redelijke kosten van alle experts neemt de verzekeringsmaatschappij voor haar rekening.

De verzekeringsmaatschappij betaalt geen kosten van de contra-expert die niet met de schaderegeling te maken hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de contra-expert kosten maakt voor belangenbehartiging. Die kosten betaalt de verzekeringsmaatschappij niet. Om onverwachte kosten achteraf te voorkomen, is het raadzaam om van tevoren te bepalen wat de contra-expert precies voor u gaat doen. Hebt u vragen over het inschakelen van een contra-expert? Onze adviseur kan u hierbij helpen.

Wat doet het herstelbedrijf? En wie betaalt daarvoor?

Als u schade heeft, kan de schade-expert een herstelbedrijf opdracht geven om de schade zo snel mogelijk te beperken en te herstellen. Schadeherstel kan op verschillende manieren plaatsvinden en door verschillende bedrijven, zoals een bouwbedrijf of een schoonmaakbedrijf. De schade-expert overlegt altijd met u voordat een herstelbedrijf wordt ingeschakeld. De verzekeringsmaatschappij betaalt de kosten van het herstelbedrijf.

Misschien wilt u dat het herstelbedrijf extra werkzaamheden of verbeteringen uitvoert. Vaak is dat mogelijk. Het herstelbedrijf laat u dan van tevoren weten hoeveel dat kost. U betaalt zelf voor de kosten van deze extra werkzaamheden.

Vaak vragen herstelbedrijven aan u om een ‘Akte van cessie’ te ondertekenen. Daarmee geeft u de verzekeraar toestemming om de kosten van het herstel rechtstreeks aan het herstelbedrijf te betalen. Bent u niet of niet genoeg verzekerd, of heeft u een eigen risico? Dan moet u dat deel van de schade zelf betalen.

Heeft u een vraag over het herstellen van de schade? Neem dan contact op met het herstelbedrijf. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met de schade-expert.

U blijft de opdrachtgever

De schade-expert regelt het herstelbedrijf voor u, maar u blijft formeel de opdrachtgever. Dat betekent dat u het opdrachtformulier moet ondertekenen. Als er een eigen risico of btw-verrekening geldt, dan krijgt u daarvan de nota.

Wat mag u van ons en de verzekeraar verwachten?

Als u schade heeft, mag u van ons en de verzekeringsmaatschappij het volgende verwachten:

 • Honig en Honig is het centraal aanspreekpunt voor de afwikkeling van uw schade;
 • De verzekeringsmaatschappij regelt de schade snel en deskundig voor u;
 • Als de schade hersteld kan worden, kan de verzekeringsmaatschappij voor u een herstelbedrijf inschakelen;
 • De verzekeringsmaatschappij houdt zich aan de afspraken die de verzekeringsmaatschappij met u heeft gemaakt in de polisvoorwaarden;
 • De verzekeringsmaatschappij houdt zich aan de gedragscode van het Verbond van Verzekeraars. Het Verbond heeft de rechten en plichten van financiële instellingen benoemd in een gedragscode.
 • Honig en Honig helpt u bij onduidelijkheden of problemen. U bent tenslotte onze klant!

U kunt de gedragscode nalezen op www.verzekeraars.nl.

Wat verwacht de verzekeringsmaatschappij van u?

Na een schade helpt de verzekeringsmaatschappij u zo goed mogelijk. Om dat te kunnen doen, is het belangrijk dat u zich aan een aantal regels houdt:

 • Zorg ervoor dat de schade niet groter wordt;
 • Verleen alle medewerking die nodig is om de schade goed te kunnen regelen;
 • Geef alle informatie aan de schade-expert die nodig is om de schade te kunnen bepalen. Vraagt de schade-expert u om gegevens, zoals nota’s of offertes? Geef die dan zo snel mogelijk. De schade-expert kan de schade dan snel afhandelen.
 • Pleeg geen fraude. Bij fraude geeft de fraudeur een verkeerde voorstelling van zaken, om bijvoorbeeld een hogere uitkering te krijgen dan waar hij recht op heeft. Denk daarbij aan het veranderen van bedragen op nota’s, of meer declareren dan de daadwerkelijke schade. Als verzekeringsmaatschappijen fraude constateren, dan nemen zij passende maatregelen.

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over de dienstverlening? Of bent u het niet eens met de beslissing over uw verzoek om schadevergoeding? Er zijn verschillende manieren om ons te laten weten dat u niet tevreden bent. U kunt:

 • Als consument contact opnemen met onze adviseur. Onze adviseur of bemiddelaar is er voor u;
 • Als consument via onze website reageren. U kunt dit doen via een online klachtenformulier;
 • Uw klacht schriftelijk indienen bij de verzekeringsmaatschappij.

Bent u vervolgens niet tevreden met de behandeling van uw klacht door de verzekeringsmaatschappij? De ervaring leert dat de meeste klachten naar tevredenheid worden afgehandeld door de verzekeringsmaatschappij.

Kifid

Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat er gezamenlijk geen bevredigende oplossing wordt gevonden, dan kunt u naar het Klachteninstituut voor de financiële dienstverlening (Kifid), zie www.kifid.nl.

Lees ook de polisvoorwaarden

Deze pagina geeft een korte en algemene samenvatting van de polisvoorwaarden. Wilt u precies weten waarvoor u bent verzekerd? Lees dan de polisvoorwaarden en de clausules op uw polisblad. Onze adviseur of de schade-expert kunnen u hierop toelichting geven. U vindt de polisvoorwaarden op de site van de verzekeraar.