Vangnet arbeidsongeschiktheidsverzekering

Vangnet arbeidsongeschiktheidsverzekering Pixabay

Vangnet arbeidsongeschiktheidsverzekering - De vangnetverzekering staat open voor startende ondernemers. Accepteert uw verzekeraar u niet direct voor een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Offerte vangnet arbeidsongeschiktheidsverzekering aanvragen

Welk soort verzekering is de Vangnet arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u zich van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid. De Vangnet arbeidsongeschiktheidsverzekering is specifiek bedoeld voor zelfstandigen met of zonder personeel en directeuren-grootaandeelhouders (DGA's), die om (uitsluitend) medische redenen geen reguliere AOV kunnen afsluiten. Als u op (uitsluitend) medische gronden geen reguliere AOV kan afsluiten dan mag u bij de eerste verzekeraar waarbij u bent afgewezen een verzoek indienen voor een aanbod voor een Vangnet arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Wat is verzekerd met de Vangnet arbeidsongeschiktheidsverzekering?

De Vangnet arbeidsongeschiktheidsverzekering keert een afgesproken bedrag uit als u arbeidsongeschikt wordt door ziekte of ongeval en u daardoor geheel of gedeeltelijk geen werkzaamheden meer kunt uitoefenen.

Uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel u nog kunt werken. En van de hoogte van het verzekerd bedrag. Het verzekerd bedrag is maximaal gelijk aan 70% van het wettelijk minimumloon. Om de hoogte van uw uitkering te bepalen, bepalen wij eerst uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Daarna wordt o.b.v. een staffel bepaald welk percentage van het verzekerd bedrag wordt uitgekeerd. De uitkering wordt elk jaar verhoogd met het percentage waarmee het wettelijk minimumloon verhoogd is.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

Verzekeringsmaatschappijen verzekeren u voor arbeidsongeschiktheid door ziekte of letsel. Met ziekte of letsel bedoelen wij lichamelijke of psychische afwijkingen die medisch objectiveerbaar zijn. De afwijkingen mogen niet aangeboren zijn. Complicaties bij zwangerschap zien wij ook als ziekte.

Criterium arbeidsongeschiktheid

We kijken of u nog kunt werken in uw eigen of een ander beroep. Het maakt niet uit wat voor werk. Het gaat dan om alle beroepen die algemeen aanvaard zijn en waarvoor uw krachten en bekwaamheden voldoende zijn. Bent u geschikt voor een ander beroep, maar kunt u geen werk vinden in dat beroep? Dan keren we niet uit. U bent dan volgens de polisvoorwaarden werkloos. Dat is niet verzekerd.

Wanneer keren verzekeraars uit?

U krijgt een uitkering als u na 365 dagen nog voor minimaal 25% arbeidsongeschikt bent.

Wat is niet verzekerd met de Vangnet arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Verzekeraars keren niet uit als u arbeidsongeschikt bent geworden door uw eigen schuld. Ook keren zij niet uit als u de premie niet heeft betaald, bij fraude, bij misleiding of als u in de gevangenis zit.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Op de arbeidsongeschiktheidsuitkering houden we de wettelijke loonheffingen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet in. Dit betalen we aan de Belastingdienst. De premie is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als u de premie zelf betaalt. Dus niet als uw BV of NV verzekeringnemer is.

Wachttijd

De periode waarin u nog geen uitkering krijgt is 365 dagen. De wachttijd gaat in op de dag waarop u zich onder behandeling van een arts hebt gesteld. De wachttijd geldt per claim. Als u na uw herstel binnen 4 weken opnieuw arbeidsongeschikt wordt dan zien we dat als dezelfde claim. De arbeidsongeschiktheid moet u binnen 3 maanden aan ons hebben gemeld.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan. Gaat u langer dan twee maanden naar het buitenland? Dan moet u dit aan ons doorgeven. Wij mogen de Vangnet arbeidsongeschiktheidsverzekering dan stoppen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de Vangnet arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt aanvragen, moet u eerst een reguliere AOV aanvragen en hiervoor afgewezen worden om (uitsluitend) medische redenen. Bij de reguliere aanvraag, stellen wij vragen over uw gezondheid. U moet deze vragen eerlijk beantwoorden. Tussentijdse wijzigingen, zoals een ander beroep of gewijzigde werkzaamheden, moet u doorgeven. U moet zo spoedig mogelijk uw arbeidsongeschikt melden en er alles aan doen om weer arbeidsgeschikt te worden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten. Afhankelijk van het bedrag kunt u ook per acceptgiro betalen.

Indexering

Het verzekerd bedrag en de premie worden elk jaar op de hoofdpremievervaldag verhoogd met het percentage waarmee het wettelijk minimumloon verhoogd is.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De Vangnet arbeidsongeschiktheidsverzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw Vangnet arbeidsongeschiktheidsverzekering stopt. De Vangnet arbeidsongeschiktheidsverzekering loopt tot de eindleeftijd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste verzekeringsperiode van een jaar kun u de Vangnet arbeidsongeschiktheidsverzekering dagelijks opzeggen per brief of e-mail met een opzegtermijn van een maand. Soms is geen opzegtermijn. U mag de Vangnet arbeidsongeschiktheidsverzekering op elk moment stoppen. Verzekeringsmaatschappijen beëindigen uw Vangnet arbeidsongeschiktheidsverzekering altijd als u stopt met uw bedrijfsactiviteiten of uw werkzaamheden behorende bij het beroep, bij volledig indiensttreding en bij faillissement.

Algemene informatie

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de Vangnet arbeidsongeschiktheidsverzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Meer weten over de Vangnet arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de ? Neem dan contact op met Honig en Honig te Alkmaar en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade. Wilt u weten welke risico's uw bedrijf of organisatie loopt? Dan kunnen wij u helpen met een Risicoscan.