Verzekering energieopslagsystemen (EOS)

De ontwikkelingen rondom lithium-ion energieopslagsystemen (EOS) gaan op dit moment heel snel. Maar een uniforme keuring, zoals voor zonnepanelen, ontbreekt vooralsnog. Dat betekent pionieren voor verzekeraars. Hieronder vindt u tips en de veel gestelde vragen over de verzekering van energieopslagsystemen (EOS).

Onder welke verzekering is een energieopslagsystemen (EOS) verzekerd?

Verzekeringsmaatschappijen zien een lithium-ion energieopslagsystemen (EOS) dat binnen staat als onderdeel van het gebouw en niet als inventaris. Dit betekent dat het systeem moet worden meegeteld op de gebouwen- of opstalverzekering van eigenaar of de huurdersbelangverzekering van de huurder. Een energieopslagsystemen (EOS) dat buiten staat, wordt niet als onderdeel van het gebouw gezien en is te verzekeren met een machinebreukverzekering.

Meest voorkomende doeleinden EOS

Energieopslagsystemen zijn er voor tal van doeleinden. Zo zijn er bedrijven die ze gebruiken om met peak shaving de pieken in de afname van energie terug te brengen. Ook zijn er ondernemers die de systemen benutten om mee te speculeren op de energiemarkt.

Het populairst is het opvangen en gebruiken van energie die is opgewekt met zonnepanelen, bijvoorbeeld voor het opladen van het eigen (vracht)wagenpark. Particulieren die thuis een EOS willen plaatsen, doen dat vaak als onderdeel van een dynamisch energieleveringscontract of als aanvulling op een zonnestroominstallatie.

Hier wordt nog maar beperkt gebruik van gemaakt, vanwege de salderingsregeling. Door die regeling wordt stroom die huishoudens aan het elektriciteitsnet terug leveren, bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen, verrekend met de stroom die ze afnemen van de energieleverancier. De salderingsregeling zou vanaf 2025 langzaam moeten worden afgebouwd, al moet de Eerste Kamer zich nog wel buigen over het wetsvoorstel. 

De opslag van energie heeft serieuze risico’s

Lithium-ion batterijen en accu’s kennen we van bijvoorbeeld de accuboor (0,1 kWh), de elektrische fiets (1 kWh) en de elektrische auto (75 kWh). Bij steeds meer bedrijven variëren de energieopslagsystemen van koelkastformaat tot meerdere zeecontainers met een vermogen tot wel 5 MWh. Accu- en batterijsystemen bestaan uit (brand)gevaarlijk lithiumverbindingen. Deze kunnen bij brand als giftige gassen en dampen vrijkomen. Als u energie in grote hoeveelheden opslaat, zoals bij een bedrijf, dan zijn dit factoren om serieus rekening mee te houden.

Een energieopslagsystemen (EOS) installeren? Houd hier dan rekening mee:

Kies een buitenlocatie op veilige afstand van mens en dier

Energieopslagsystemen brengen risico’s met zich mee. Brand is het eerste om alert op te zijn. De rookgassen die dan vrijkomen zijn zeer giftig. Kijk bij het kiezen van een locatie al naar welke kant eventuele rook op kan gaan. U wil dit weghouden van mens en dier. Daarnaast geeft het blussen met water bij dit soort branden een verontreiniging met flinke milieuschade. En zo’n brand kan zichzelf dagen in stand houden. Ook wel ‘thermal runaway’. Nauwelijks te blussen, hooguit koelen. Houd energieopslagsystemen vooral op veilige afstand van uw bedrijfsvoering en van plekken met mensen. Is er onvoldoende ruimte, denk dan na over andere oplossingen. Zoals een betonnen tussenscherm dat er voor zorgt dat hitte bij brand geen gebouw kan aanstralen.

Tref ook andere maatregelen zoals branddetectie, watercapaciteit en BMS

De juiste locatie kiezen en zorgen voor de aanwezigheid van branddetectie met een passend blussysteem is iets wat u vooraf kunt regelen.  Om een energieopslagsysteem gecontroleerd uit te laten branden, is het bijvoorbeeld slim als u de container vol water kan zetten. Daar heeft u dan wel de juiste aansluitingen en voldoende watercapaciteit voor nodig. Met een goed batterijmanagementsysteem (BMS) heeft u inzicht en invloed op de staat en de levensduur van de batterijen. Uw leverancier kan u helpen met instellen en uitleg geven over het gebruik ervan. Dit levert u een veiliger energieopslagsysteem op. 

Volg de juiste normering om onderlinge verschillen tussen partijen te voorkomen

Net als bij de aanleg van zonnepanelen heeft u als opdrachtgever met veel verschillende partijen te maken. Overleggen met een leverancier, bouwer, installateur, energiehandelaar, verzekeraar, dat kan lastig zijn. Zeker als ze elkaar tegenspreken of geen kennis hebben van een uw bedrijfsvoering. Regelgeving loopt daarbij vaak achter de markt aan. Maar komt er natuurlijk wel aan. Normering voor een energieopslagsysteem (PGS37-1), oplevering, branddetectie en een calamiteitenplan, het is allemaal in de maak. Een vergunningsplicht is er nu nog niet, maar er zijn al wel gemeentes en provincies die vragen om de aanleg van een energieopslagsysteem te melden.

Met een goede voorbereiding zorgt u voor een veiligere bedrijfsvoering

Bent u van plan om een energieopslagsysteem te installeren? Bespreek dan ruim op tijd het ontwerp en deel de hierboven genoemde nuttige tips. Of neem contact op met onze risicodeskundige. Met de juiste keuzes en maatregelen zorgen we samen voor een veiligere bedrijfsvoering. 

Veel gestelde vragen 

Zijn alle energieopslagsystemen hetzelfde?

Nee, er zijn juist veel verschillende soorten energieopslagsystemen op basis van lithium-ion. Bijvoorbeeld: LCO, LMO, NMC, LFP. Alle systemen zijn erop gericht om energie op te slaan en weer af te geven. Maar elk systeem heeft weer andere eigenschappen. Zo kan er een verschil zijn in de gevoeligheid en de kans op een thermal runaway. 

Zijn er onbrandbare energieopslagsystemen?

Nee, er zijn geen onbrandbare energieopslagsystemen. Opgeslagen energie kan onbedoeld vrijkomen. Daarom is het belangrijk om bewuste keuzes te maken en daar de juiste mensen en partijen bij te betrekken. 

Aan welke normen moet een energieopslagsysteem voldoen?

De overheid werkt aan normen, zoals PGS37-1 (februari 2022). Een energieopslagsysteem is onderdeel van de elektrische installatie en moet voldoen aan NEN 1010. Batterij-energieopslagsystemen moeten voldoen aan NEN 4288. Omdat energieopslagsystemen vrij nieuw zijn, is de verwachting dat de normering zich verder ontwikkelt. 

Wie moet u informeren voor het plaatsen van een energieopslagsysteem?

Informeer de vergunningverlener (gemeente of provincie), netbeheerder, verzekeraar en brandweer. Zorg met hen voor een noodplan, zodat vooraf duidelijk is wie welke actie kan en moet ondernemen. Bijvoorbeeld bij een calamiteit zoals brand. 

Waar kunnen energieopslagsystemen het beste staan en wat is een veilige afstand tot een gebouw? 

Kleine energieopslagsystemen van minder dan 130 kWh kunnen binnen staan

 • Plaats deze in een eigen brandcompartiment, dat minimaal 60 minuten brand kan weerstaan.
 • Plaats geen vitale processen of andere installaties in deze ruimte, zoals een elektraverdeler, klimaatcomputer of noodstroomaggregaat.
 • Plaats een energieopslagsysteem groter dan 130 kWh buiten:
  • Kies voor een veilige afstand:
  • 5 meter afstand bij een systeem van 130 tot 500 kWh
  • 10 meter afstand bij 500 kWh tot 5 MWh
  • 15 meter afstand bij meer dan 5 MWh
 • Door het plaatsen van een betonnen wand maakt u een extra brandscherm, waarmee u de invloed van warmte of brand op een gebouw kunt verminderen. Denk ook aan andere gebouwen in de directe omgeving van uw bedrijf

Houd bij het plaatsen van een energieopslagsysteem ook rekening met omgevingsfactoren, zoals stof, vocht en gassen. De IP-klasse van het energieopslagsysteem geeft aan hoe dicht het systeem is voor stof en vocht. De IP-klasse zegt niets over bestendigheid tegen gassen, zoals ammoniak. 

Welke invloed heeft een energieopslagsysteem op de aanwezige elektrische installaties?

Een energieopslagsysteem is een extra leverancier van stroom. Het is een uitbreiding van de elektrische installatie, naast de al aanwezige hoofdaansluiting en mogelijk ook de zonnepanelen en een noodstroomaggregaat. De technische installatie wordt zo op meerdere manieren gevoed met energie. Laat de installateur beoordelen of de technische installatie en de hoofdverdeler daar geschikt voor zijn. 

Is een energieopslagsysteem geschikt als noodstroom?

Nee, een energieopslagsysteem is niet geschikt als noodvoorziening bij stroomuitval. Het opslagsysteem is niet altijd voldoende opgeladen om een werkproces van stroom te voorzien. Dit biedt onvoldoende zekerheid. 

Is er een overzicht van mogelijkheden voor preventie bij de aanleg van een energieopslagsysteem?

Preventie over energieopslagsystemen is in ontwikkeling bij verzekeraars. Met deze tabel geven zij richting om brand, vandalisme, elektrische en mechanische schade te voorkomen.

Preventiemaatregelen voor energie opslagsystemen (vanaf 25 kWh)

 

Vermogen van het energie opslagsysteem

Situatie

Tot 130 kWh

130 tot 500 kWh

500 kWh tot

5 MWh

Vanaf 5 MWh

Opleveringskeuring volgens NEN 1010

Ja

Ja

Ja

Ja

Buiten opgesteld

Ja (1)

Ja

Ja

Ja

Minimale afstand tot bebouwing

 

5 meter

10 meter

15 meter

Betonnen brandscherm

   

Ja (2)

Ja

Drukontlasting

Ja

Ja

Ja

Ja

Aanrijbeveiliging

Ja

Ja

Ja

Ja

Branddetectierook

Ja

Ja

Ja

Ja

Branddetectie CO

   

Ja

Ja

Blussysteem in container met minimale werkingstijd

 

Ja

Ja

Ja

Stortz-koppeling

 

Ja

Ja

Ja (3)

Minimale aanwezigheid van bluswater voor 4 uur

Ja

Ja

Ja

Ja

Calamiteitenplan

 

Ja

Ja

Ja

Batterijmanagementsysteem

Ja

Ja

Ja

Ja

Dataopslag

 

Ja

Ja

Ja

Onderhoudscontract

   

Ja

Ja

 1. Binnen, mits brandcompartiment voor minimaal 60 minuten tegen branddoorslag en brandoverslag. Niet bij bedrijfskritische installaties en dierverblijven
 2. Vanaf een vermogen van 1 MW
 3. Op minimaal 5 meter afstand van het energieopslagsysteem

Maak bij de aanleg van een energieopslagsysteem gelijk een calamiteitenplan. Leverancier, brandweer en risicodeskundige kunnen daarbij helpen.

Bronnen: Avéro Achmea, Nationale Nederlanden

Meer in deze categorie: « Huurdersbelangverzekering