Verzuimverzekering tandartsen KNMT

Verzuimverzekering tandartsen KNMT - Exclusief voor KNMT-leden biedt De Amersfoortse speciale verzuimdienstverlening aan. U kunt kiezen uit de KNMT Verzuimverzekering en de KNMT MKB Verzuim-ontzorgverzekering. Als KNMT-lid kunt u het verzuimrisico tegen gunstige premies en voorwaarden verzekeren.

Offerte Verzuimverzekering tandartsen KNMT aanvragen

Wat is verzekerd met de KNMT Verzuimverzekering?

Verzekeren loondoorbetalingsrisico

U bent als werkgever wettelijk verplicht om gedurende twee jaar, dus 104 weken, minimaal 70% van het loon van uw zieke werknemer door te betalen. Dit risico kunt u als ondernemend KNMT-­lid tegen gunstige premies en voorwaarden verzekeren met de Verzuimverzekering van De Amersfoortse. Inmiddels is het loon van veel KNMT-leden op deze manier verzekerd.

Dekking loonsom

Voor het eerste jaar kunt u kiezen uit een dekking van 70%, 80%, 90% of 100% van de bruto loonsom. Voor het tweede jaar geldt standaard een dekking van 70% van de bruto loonsom. Voor beide jaren kunt u de werknemerspremies voor de sociale verzekeringen ook meeverzekeren, tot maximaal 30% van de verzekerde bruto loonsom.

Eigen risico in wachtdagen

De verzuimverzekering kent een eigen risico, uitgedrukt in wachtdagen. U kunt kiezen voor een wachtperiode van 10, 30, 65 of 130 werkdagen. Als u de werkgeverslasten meeverzekert geldt altijd een wachtperiode van 30 dagen.

Verhaalsrechtbijstand

Als de ziekte van een werknemer door een ander is veroorzaakt, kan de werkgever de kosten van loondoorbetaling verhalen op de aansprakelijke derde.

Dekking na 2e jaar

Is uw werknemer na twee jaar nog steeds arbeidsongeschikt, dan komt deze terecht in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Daarbij geldt echter één uitzondering: oordeelt het UWV dat de zieke werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is, dan vervalt het recht op een uitkering. De werknemer blijft in dat geval in dienst bij de werkgever waardoor ook de loondoorbetalings- en re-integratie verplichting blijft bestaan. U kunt hiervoor bij De Amersfoortse een WIA-bodemverzekering afsluiten. De Amersfoortse verstrekt u dan een uitkering van 20% van het jaarsalaris van de betreffende medewerker. Deze dekking is niet standaard opgenomen in het tarief. Neem voor het afsluiten van dit product contact op met onze adviseur of vraag een vrijblijvende offerte aan.

KNMT MKB Verzuim-ontzorgverzekering

Wanneer u met een ziektegeval te maken krijgt is het van groot belang het verzuim te beperken en de zieke werknemer optimaal te begeleiden. Om dit conform de wettelijke voorschriften te vervullen is naast tijd en energie, specialistische kennis en kunde noodzakelijk. Met de KNMT MKB Verzuim-ontzorgverzekering, dé integrale benadering van verzuimdienstverlening, krijgt u als praktijkhouder op al deze fronten hulp.

Wat is de KNMT MKB Verzuim-ontzorgverzekering?

De MKB Verzuim ontzorgverzekering in een totaaloplossing op het gebied van verzuim. Met dit product bent u verzekerd voor de eerste twee jaar loondoorbetaling van een zieke werknemer, beschikt u over een goede arbodienstverlener en heeft u tijdens het gehele proces van arbeidsongeschiktheid ondersteuning van een ontzorgmanager (ook wel aangeduid als casemanagement). U kunt het volgende verwachten:

  • De verzekeraar vergoedt 100% van de interventies/ acties die de ontzorgmanager noodzakelijk acht voor de re-integratie van uw zieke werknemer
  • De verzuimverzekering is inclusief een goede arbodienst, inclusief een basiscontract arbo-dienstverlening waarmee u aan de Arbowet voldoet
  • Er is intensieve begeleiding van een ontzorgmanager die alle partijen coördineert. Ook ziet de ontzorgmanager er op toe dat de juiste stappen worden gezet vanuit de Wet Verbetering Poortwachter
  • Uw werknemer krijgt inzicht in de financiële consequenties van het verzuim. Een werknemer ziet zo ook het voordeel van een snelle re-integratie
  • De werknemer kan actief meedenken bij zijn of haar eigen re-integratie
  • Geen grote schommelingen in de premie én poortwachter-garantie waardoor financiële risico's goed afgedekt zijn bij het ziek worden van een werknemer

In het product is er ook aandacht voor preventie. De ontzorgmanager bekijkt samen met u en de werknemer welke acties ingezet kunnen worden om te voorkomen dat uw werknemer uitvalt. Dit kunnen preventieve maatregelen zijn, maar ook acties die voor de gehele praktijk ingezet worden. Daarnaast kunnen uw werknemers kosteloos gebruikmaken van het open spreekuur van de bedrijfsarts. Dit spreekuur is ervoor bedoeld om verzuim in de toekomst te voorkomen.

Extra dienstverlening voor KNMT-leden

Om het ziekteverzuim in mondzorgpraktijken terug te dringen en tandartsen nog beter te ondersteunen op het gebied van verzuim wordt onder andere een brancheloket ingericht, werken de ontzorgmanagers van ArboNed uitsluitend voor mondzorgpraktijken en wordt de dienstverlening zoveel als mogelijk door één dienstverlener uitgevoerd. Zo kan (sneller) worden ingespeeld op trends en ontwikkelingen in de branche. Daarnaast ontwikkelen ArboNed, de Amersfoortse en de KNMT samen de cursus ‘Ziekteverzuim in de mondzorgpraktijk’ en maakt KNMT-Prikpunt voor 2021 onderdeel uit van het product. Neem voor het afsluiten van dit product contact op met onze registeradviseur verzuim- en inkomensvoorzieningen (RVI) of vraag een vrijblijvende offerte aan.

Product- en dienstenaanpassing mantel KNMT Verzuim Combinatie (VC) per 2021

In de mantel KNMT Verzuim Combinatie (VC) maakt u gebruik van onze reguliere verzuimverzekering waarvoor u een nieuw premievoorstel voor 2021 heeft ontvangen. Per 1 januari 2021 wijzigt de naam van het product in de KNMT MKB Verzuim-ontzorg verzekering (MVOV) en wordt de dienstverlening in het product uitgebreid. Hieronder leest u over de MKB Verzuim-ontzorgverzekering én de belangrijkste wijzigingen binnen deze mantel.  

Verschil mantel KNMT Verzuim Combinatie (VC) en KNMT MKB Verzuim-ontzorgverzekering (MVOV)

KNMT Verzuim Combinatie (VC)

KNMT MKB Verzuim-ontzorgverzekering (MVOV)

Berekening premiestelling:
70% brancheverzuim en 30% eigen verzuim

Berekening premiestelling:
berekening op basis van deelnemer gegevens en resultaten mantel

Premietabel met verschillende wachtdagen en dekkingen

Korting van 5% op het standaard premiepercentage
Wachtdagen keuze tussen 10 en 30

WIA Bodem verzekering:
premievrij

WIA Bodem verzekering:
premie

Prijs dienstverlening:
€ 124,- exclusief btw per medewerker per jaar

Prijs dienstverlening:
€ 139,00 exclusief btw per medewerker per jaar

 Dienstverlening:
- arbodienstverlening (ArboNed)
- casemanagement (Keerpunt)
- vergoeding KNMT-Prikpunt

Dienstverlening:
- arbodienstverlening (ArboNed)
- casemanagement (ArboNed)
- extra dienstverlening (ArboNed)
- vergoeding KNMT-Prikpunt 2021

Maandelijks opzegbaar na verstrijken initiële contractduur

Maandelijks opzegbaar na verstrijken initiële contractduur

 

Overige aandachtspunten

  • Leden met 2 of 5 wachtdagen en een Mantel KNMT Verzuim Combinatie (VC) worden omgezet naar de mantel KNMT en kunnen een offerte aanvragen voor de Mantel KNMT MKB Verzuim-ontzorgverzekering (MVOV), maar met minimaal 10 wachtdagen
  • Bij omzetting is 65 en 130 wachtdagen mogelijk voor de Mantel KNMT MKB Verzuim-ontzorgverzekering (MVOV)
  • Leden met een Mantel KNMT Verzuim Combinatie (VC) en een Ziektewet Eigen risico en of WGA Eigen risico dragerschap verzekering worden omgezet naar de mantel KNMT
  • De overige aanpassingen voor de mantel KNMT zijn vergelijkbaar

Meer weten over de verzuimverzekering tandartsen KNMT?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de verzuimverzekering tandartsen KNMT? Neem dan contact op met Honig en Honig te Alkmaar en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade. Wilt u weten welke risico's uw bedrijf of organisatie loopt? Dan kunnen wij u helpen met een Risicoscan.

Meer in deze categorie: « Verzekeringen voor fysiotherapeuten