Vorkheftruck verzekering

Vorkheftruck verzekering - De vorkheftruck verzekering is een werkmaterieelverzekering, waarmee de schade aan uw vorkheftruck of aansprakelijkheid voor schade aan anderen goed is verzekerd. De vorkheftruck verzekering kunt u samenstellen uit diverse dekkingen zoals WA, Beperkt Casco en Volledig Casco en aanvullen met uitbreidingsmodules. Honig en Honig helpt u graag met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.

Offerte vorkheftruck verzekering aanvragen

Dekking vorkheftruck verzekering

De vorkheftruck verzekering voorziet in een aantal dekkingsmogelijkheden voor de risico’s verbonden aan het bezitten, gebruiken en verhuren van werkmaterieel. U bepaalt zelf hoe uitgebreid u het werkmaterieel verzekert. Hierbij kunt u kiezen uit de volgende dekkingen.

Voor wie is de vorkheftruck verzekering?

Bedrijven die bij de uitvoering van werkzaamheden gebruik maken van land- en werkmaterieel.

Wettelijke aansprakelijkheid (WA)

Schade die u aanricht aan anderen is gedekt. U kunt een aanvullende dekking afsluiten voor aansprakelijkheid voor ondergrondse zaken. De verzekering dekt ook schade aan uw eigen bezittingen.

Brand

Uw werkmaterieel is verzekerd bij brand.

Brand/diefstal

Uw werkmaterieel is verzekerd bij brand, diefstal en verduistering

Beperkt Casco 

Uw werkmaterieel is verzekerd bij brand, diefstal, verduistering, ruitbreuk en stormschade.

Casco 

U bent naast bovengenoemde dekkingen ook verzekerd bij aanrijdingen, botsen, slippen, en omslaan. Ook als het door uw eigen schuld gebeurt. Bovendien is schade door vandalisme, onjuiste bediening en bijvoorbeeld grondverzakking of overstroming gedekt.

Casco uitgebreid (inclusief eigen gebrek)

Als u eigen gebrek meeverzekert bent u ook verzekerd bij tegen schade door kapot materieel, materiaalmoeheid en materiaal- en constructiefouten, Weigert een machine plotseling dienst? Dan is deze schade (eigen gebrek) gedekt. De machines mogen dan vaak niet ouder zijn dan zes jaar.

Aanvullingen vorkheftruck verzekering

Rechtsbijstandverzekering

De rechtsbijstandverzekering vergoedt juridische bijstand en rechtshulp na een ongeluk.

Schade aan bestuurder/inzittenden

Loopt de bestuurder letsel op? Met deze dekking bent u ruim verzekerd. De Schadeverzekering voor inzittenden (SVI) vergoedt de schade die de inzittenden lijden door een ongeval, ongeacht wie schuldig is.

Schade aan eigen zaken

Met deze dekking bent u verzekerd voor schade aan uw eigen zaken die met of door het werkmaterieel worden veroorzaakt. U bent ook verzekerd wanneer u de zaken heeft geleend of gehuurd.

Schade aan ondergrondse kabels en leidingen

Met deze dekking bent u verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade die door het werkmaterieel wordt veroorzaakt aan ondergrondse kabels en leidingen. U bent ook verzekerd voor de gevolgen van deze schade.

Schade door eigen gebrek

U bent verzekerd voor schade aan het werkmaterieel door een gebrek van het werkmaterieel zelf. Bijvoorbeeld schade door een constructie-, materieel- of fabricagefout. Ook het onderdeel dat dit eigen gebrek vertoont is verzekerd.

Dekkingen combineren

U kunt dekkingen combineren en hierdoor de condities, de premie en de polisvoorwaarden optimaal afstemmen op uw specifieke wensen. Door het onafhankelijk advies van Honig en Honig krijgt u altijd de offerte, die het beste bij uw wensen past! 
De samenstelling van de vorkheftruck verzekering verschilt per verzekeraar.

Premie vorkheftruck verzekering

Wij kunnen u een scherpe premie offreren op basis van het offerteformulier. Voor een volledige beschrijving van de dekking en voorwaarden verwijzen wij u naar de productkaart en de polisvoorwaarden, welke wij u bij de offerte aanleveren.

De premie voor een werkmaterieelverzekering is afhankelijk van diverse factoren, zoals:

 • Het soort object of voertuig
 • Het dagelijks gebruik
 • De gewenste dekking(en)
 • Welke dag- of nieuwwaarde
 • Wel of geen verhuur

Beveiliging werkmaterieel

Kiwa SCM certificeert beveiligingssystemen voor werkmaterieel. Diefstal van werkmaterieel leidt niet alleen tot directe financiële schade voor eigenaar, verhuurder of verzekeraar, maar brengt vaak aanvullende problemen met zich mee. Zo duurt het vaak lang voordat de werkzaamheden kunnen worden hervat. Beveiligingssystemen voor werkmaterieel zijn geschikt voor bijvoorbeeld tractoren, graafmachines, wielladers en landbouwmachines.

Het VbV-keuringsvoorschrift WM03 stelt eisen aan de diefstalpreventieve werking van elektronische beveiligingssystemen voor werkmaterieel. De maatregelen zijn afgestemd op de te verwachten diefstalmethodes. Diefstalbeveiliging voor werkmaterieel is in te delen in drie categorieën, klasse W1, W2 en W3.

Het VbV-SCM certificaat

Een VbV-SCM certificaat kan worden afgegeven op een voertuig wanneer deze beschikt over een Kiwa SCM goedgekeurd beveiligingssysteem. Een Kiwa SCM erkend inbouwbedrijf kan het voertuig en beveiligingssysteem certificeren wanneer de werking van het systeem gecontroleerd en goedgekeurd is.

Klassenindeling

Klasse W1

bestaande uit een systeem dat automatisch inschakelt en het op eigen kracht verplaatsen van het voertuig
verhindert, geen detectie en geen alarmering:
- Blokkering op de brandstofvoorziening (of hydraulisch circuit) +
- Onderbreking van het startmotorcircuit +
- Aanvalsbestendigheid minimaal 5 minuten

Klasse W2

bestaande uit een systeem dat automatisch inschakelt en het op eigen kracht verplaatsen van het voertuig
verhindert, geen detectie en geen alarmering:
- Blokkering conform klasse W1 met aanvalsbestendigheid minimaal 15 minuten

Klasse W3

bestaande uit een systeem dat automatisch inschakelt en het op eigen kracht verplaatsen van het voertuig
verhindert, geen detectie en geen alarmering, gecombineerd met een voertuigvolgsysteem dat
aan de eisen van het SCM-voorschrift TT03 voldoet.
- Blokkering conform klasse W1 of W2 +
- voertuigvolgsysteem

Initiatief BMWT

Veel Werkmaterieel staat buiten en loopt daarmee het risico om gestolen te worden. Om diefstal te voorkomen, heeft de BMWT een preventiesysteem ontwikkeld, BMWT-Lock, en een track&trace-systeem, BMWT-Trace. Verder heeft de BMWT de ‘Identificatiegids Werkmaterieel’ uitgegeven.

BMWT-Lock

BMWT-Lock is ontwikkeld om Werkmaterieel te beveiligen tegen diefstal. Dit preventiesysteem voorkomt dat de eigenaar een extra eigen risico krijgt opgelegd van zijn verzekeraar. Als een machine is voorzien van BMWT-Lock, kunnen onbevoegden haar niet starten of besturen. BMWT-Lock onderbreekt de startketen en de hydraulische functies.

BMWT-Trace

BMWT-Trace is een track&trace-systeem. Het systeem kan worden ingezet voor:

 • bewaking, beveiliging object.
 • fraude en misbruikbeveiliging
 • aan-/uitschakelen machine of apparaat op afstand
 • motorbeveiliging met bijvoorbeeld niveau- of bewegingssensoren
 • storingsmeldingen voor bijvoorbeeld temperatuur of brandstofniveau
 • controle op uitval, bijvoorbeeld van een aggregaat voor bronbemaling
 • locatiebepaling, weergegeven via internet
 • controle en nacalculatie op basis van feiten
 • ritregistratie; onder meer tijd en kilometers
 • meldingen naar telefoon of website
 • genereren van managementinformatie

Identificatiegids Werkmaterieel

Als Werkmaterieel is gestolen, is het vaak lastig om hier een onderzoek naar in te stellen. Daarom heeft de BMWT samen met het Verzekeringsbureau bestrijding Voertuigcriminaliteit (VbV) een identificatiegids uitgegeven, de 'Identificatiegids Werkmaterieel'. Het doel van de gids is:

 • informatie verschaffen over de problematiek rond diefstal van Werkmaterieel, inzichtelijk maken waar je op moet letten en de technische kennis verstrekken die nodig is om een (identiteits)onderzoek te kunnen instellen
 • een overzicht geven van de terminologie over Werkmaterieel, om zodoende meer bekendheid te geven binnen de politie

Bekijk het aanbod voor anti-diefstal op BMWT.nl.

Voordelen vorkheftruck verzekering

 • Volledige WA-dekking, inclusief werkrisico (voldoet aan WAM-eisen)
 • Dekking binnen de hele Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland
 • Schade aan uw eigen voertuigen en eigen gebouwen gedekt
 • Eigen lading en last kunnen meeverzekerd worden
 • Zeer goede waardegarantie en nieuwwaarderegeling
 • Standaard dekking voor vervangend landmateriaal bij onderhoud of reparatie
 • Soepele beveiligingseisen (maatwerk, afhankelijk van de grote van uw graafmachine)
 • Eigen gebrek mee te verzekeren voor uw nieuwe machine
 • Tot 12% pakketkorting als u de bedrijfsverzekeringen afsluit in één verzekeringspakket
 • Na 1 jaar looptijd polis opzegbaar per maand
 • Ruime condities, lage premie en goede polisvoorwaarden
 • Onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade
 • Ondersteuning door risicodeskundigen

Welke machines kunnen wij nog meer voor u verzekeren?

U kunt voor onderstaand werk-en landmaterieel een offerte bij Honig en Honig aanvragen:

Als uw type machine niet vermeld worden en u wenst een offerte, dan kunt u contact met ons opnemen voor een maatwerk-voorstel

(Mini)graafmachine Hamermolen Rotorbreker
(Mini)wiellader Harvester Rotorkopeg
Aanhanger Haspelwagen Rounder
Aanhangwagen vorkheftruck Rupsdumper
Aardappelfrees Hei-installatie Rupslader
Aardappelplanter Heimachine Ruwterreinkraan
Aardappelrooier Hijskraan Schaarlift
Aardappelstortbunker Hogedruk spuit Schijveneg
Aardappelverlaadcombi Hogedrukreiniger Schijvenmaaier
Achtermaaier Hoogwerker Schranklader
Afzetbak Hoogwerker gemonteerd Schrobmachine
Afzetinstallatie Hooihark Schrootmachine
Aggregaat Hooischudder Selectiewagen
Agrarische uitrusting Houtversnipperaar Shovel
Asfalt - afwerkmachine Houtzaagmachine Silagewagen
Aspergesorteermachine IJsveegmachine Sleuvendichter
Autokraan Industriele verreiker Sleuvengraver
Baggerlader Intern transportmiddel Sloophamer
Bakken Kiepwagen Slotenreiniger
Balenklem Kipper Snijwagen
Balenpers Kleinpakpers Sorteergrijper
Balenwikkelaar Kluitmachine Spackspuit
Bandenkraan
Beglazingsmachine Knikdumpers Spackspuitmachine
Bermaflager Knikhoogtewerker Speciemachine
Betonmixer Kniklader Spinazieplukker
Betonpomp / molen Koelaggregaat Spitmachine
Bietenlader Koelinstallatie Split / pekel strooier
Bietenrooier Kolkenzuiger Sproeimachine
Bietenzaaier Kolvenplukker Spruitenplukmachine
Blokkenstelmachine Kooloogster Spuiten (landbouw)
Bodempersluchtraket Kuilverdeler Spuitmachine
Bollenplantcombinatie Kunstmeststrooier Stapelaar
Bomenrooimachine Laad- en losinstallatie Steenzaagmachine
Bonenplukker Laad- en loskraan Steiger
Boorinstallatie Laadbak Steigermateriaal
Boormachine (gereedschap) Laadklep Stenenklem
Bosbloter Laadmachine Stobbenfrees
Bosbouwmachine Laadschop Stoomwals
Bouwkraan Ladderlift Stortbak
Bouwlift Landbouwmaterieel Straalwagen
Bouwrobot Landbouwquad Tank (olie, diesel etc)
Bovenloopkraan Landbouwwerktuig Tegellegger
Boxenvuller Landmeetkundige apparatuur Telescoopkraan
vorkheftruck Lasapparatuur Telescooplader
Bunkersorteerinstallatie Laserapparatuur Toiletwagen
Carrier Leesband Torenkraan
Chapeoplegger Leveler vorkheftruck
Cirkelhark Lichtmast Traktor
Cirkelmaaier Luchtcompressor vorkheftruck agrarisch
Combine Maai/zuigcombinatie vorkheftruck hobby/oldtimer
Compactlader Maaiarm front / zij / achter vorkheftruck loonwerk (excl. K&L)
Compressor Maaiboot vorkheftruck loonwerk (incl. K&L)
Container Maaibord Trailer
Container- en traileraansprakelijkheid Maaidorsers Transportband
Containerhefinstallatie Maaikorf Transporter
Cultivator Maaimachine Transporttank
Cyclomaaier Maisbek Trike
Decontaminatie unit Maishakselaar Trilmachine
Dieplader Maiszaaier Trilplaat
Diepploegen Mestinjecteur Stamper
Dieselblok Mestoplegger Trilwals
Dieseltank Mesttank Tukkersysteem
Directie(keet)wagen Mestverspreider Uitrijwagen /strooiers
Diversen Minigraafmachine Unimog
Dragline Minigraver Vacuumwagen
Drainagemachine Mini-laadschop Veeg/schrobmacine
Drainreiniger Mobiele bouwkraan Veegmachine
Drijfmesttank vorkheftruck Verhuislift
Druivenplukker Moederwagen Verkoopwagen
Dumper Mortelspuit/-pomp Verreiker
Duoband Mortelspuitmachine Vlindermachine
Eggen Oltimer vorkheftruck Voederdoseerbak
Electrocar Oltimer vorkheftruck Voermengwagen
Electrowagen Ontstoppingsapparaat Voorladers
Elektrische handpallettruck Oogstmachine Vorkvorkheftruck
Elektrotruck Oplegger Vrachtauto
Elementensteller Oppermachine Vuilverdichter
Erwtenoogstmachine Opraapwagen Vulmachine
Frees Opschepmachine Wals
Freesmachine Orderverzamelaar Waterpomp
Frontmaaier Overlaadwagen Watertank
Fruitoogstmachine Pallettruck Weegbruggen
Generator Palletwagen Wegdekreiniger
Gereedschap Pannen / riet lift Wegenbouwmachines
Gipsspuitmachine Perscontainer Werfkraan
Glasdekreiniger Plant/freescombinatie Werkkeet
Glaslift Plantmachine Werktuigendrager
GPS-apparatuur Ploeg Wiedbed
Graaf/laadcombinatie Pomp Wiedmachine
Graafmachine Pompwagen Wiellader
Graafmachine midi Pootmachine Wisselbak
Graafmachine mini Portaalkraan Wortelrooier
Graandroger Puinbreker Zaaimachine
Grader Quad Zeefmachine
Grashark Reachtruck Zelfrijdende hoogwerker
Grond / tuin frees Regenautomaat Zijlader
Grondboor Regenhaspel Zitmaaimachine
Grondradar apparatuur Rietsnijmachine Zodebemester
Grondverzetmachine Rijenfrees Zuiggraafmachine
Grondzeef Rioolinspectie apparatuur Zuigwagen
Grootpakpers Ronde balenpers Zwaar materiaal (niet-agrarisch)
Hakselaar Rooiers / dorsers Zwadopraper
Hallenvuller Rooimachine Zwenklader

Als uw type machine niet vermeld worden en u wenst een offerte, dan kunt u contact met ons opnemen voor een maatwerk-voorstel 

Meer weten over de vorkheftruck verzekering?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over de vorkheftruck verzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijke advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.