Honig en Honig gesloten tijdens de feestdagen

Tijdens de feestdagen is Honig en Honig gesloten op donderdag 26 mei (Hemelvaart), vrijdag 27 mei
en maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag).

woensdag 05 januari 2022 12:03

Wat kost een zieke werknemer?

Een zieke medewerker kan u behoorlijk wat geld kosten. Met welke kosten van ziekteverzuim krijgt u te maken en hoe kunt u deze beperken? We zetten de kosten van een langdurig zieke werknemer voor u op een rij. Tevens geven wij een paar tips om het ziekteverzuim binnen uw bedrijf kunt terugdringen en de kosten van loondoorbetaling op te vangen.

Kosten loondoorbetaling

Als uw medewerker ziek wordt, heeft hij twee jaar lang recht op tenminste 70% van zijn laatstverdiende loon. Is dit minder dan het minimumloon? Dan moet u het loon aanvullen. Let op: u betaalt minimaal 70% van het loon door. Afhankelijk van de CAO waar uw zieke werknemer onder valt of de afspraken die u in het arbeidscontract opneemt, heeft hij mogelijk recht op doorbetaling van 80% tot wel 100% van zijn laatstverdiende loon.

Werkt u met oproepkrachten? Dan bepaalt het contract met uw oproepkracht of u verplicht bent het loon door te betalen of niet. Uitzendkrachten en payrollers ontvangen bij ziekte loon van het uitzendbureau of krijgen een ziektewetuitkering van het UWV.

Kosten vervangend personeel

Als uw medewerker langdurig uitvalt, moet iemand zijn werk overnemen. In sommige gevallen kunt u dit intern oplossen. In de meeste gevallen zult u een vervanger moeten zoeken. De kosten die hierbij komen kijken, zijn het loon van uw vervanger en de kosten die u kwijt bent om uw vervanger in te werken. Het loon is doorgaans gelijk aan de loonkosten van uw zieke werknemer. Als u een tijdelijke werknemer inhuurt via een uitzendbureau bent u vaak iets meer kwijt.

Kosten omzetverlies

Een vaste medewerker bezit vaak behoorlijk wat kennis en ervaring. Als deze kennis en ervaring wegvalt, zal uw omzet in eerste instantie teruglopen. Het duurt vaak even voordat een vervanger goed is ingewerkt en geen foutjes meer maakt. Hoeveel omzet u verliest hangt helemaal af van de werknemer die ziek is. Is uw salesmanager met dat brede netwerk bijvoorbeeld ziek? Dan zult u waarschijnlijk meer omzet verliezen dan als uw secretaresse uitvalt.

Kosten verzuimbegeleiding en re-integratie

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de re-integratie van uw zieke werknemer. Als u hier niet aan voldoet, kunt u een boete krijgen. Bij kosten voor verzuimbegeleiding en re-integratie moet u denken aan:

 • Kosten van de arbodienst
 • De tijd dat u kwijt bent met de verzuimbegeleiding (ziekmelding doorvoeren, contact met arbodienst, contact met zieke werknemer etc)
 • Kosten van eventuele aanpassingen van de werkplek
 • Eventuele opleidingskosten voor aangepaste werkzaamheden
 • Administratiekosten voor het UWV en mogelijke juridische kosten

Wat kost een zieke medewerker?

De kosten van ziekteverzuim bedragen al snel € 250,00 per dag.

Rekenvoorbeeld verzuimkosten langdurig zieke medewerker in de horeca

Functie werknemer: Chef-kok
Bruto jaarsalaris: € 33.500,00
Periode ziekmelding: 12 weken
Kosten vervanging: € 7.607,00
Productieverlies: € 1.649,00
Kosten arbodienstverlening: € 110,00
Verzuimbegeleiding: € 232,00

Totale kosten verzuim: € 9.598,00

Rekenvoorbeeld verzuimkosten langdurig zieke medewerker in de bouw

Functie werknemer: uitvoerder bouw
Bruto jaarsalaris: € 44.600,00
Periode ziekmelding: 12 weken
Kosten vervanging: € 9.164,00
Productieverlies: € 3.225,00
Kosten arbodienstverlening: € 127,00
Kosten verzuimbegeleiding: € 309,00

Totale kosten verzuim: € 12.825,00

Bovenstaande kosten zijn een indicatie. Met deze rekentool (met gegevens van TNO/CBS) berekent u wat kort of lang verzuim uw bedrijf ongeveer kost.

Tips om ziekteverzuim binnen uw bedrijf zoveel mogelijk te voorkomen

Wilt u het ziekteverzuim binnen uw bedrijf terugdringen? Hier vindt u tips voor het verlagen van ziekteverzuim binnen uw organisatie. 

 • RI&E

  Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) helpt om risico’s binnen uw bedrijf structureel aan te pakken. In een plan van aanpak geeft u aan welke maatregelen u neemt om risico’s te voorkomen, op welke termijn u die uitvoert en wie daar verantwoordelijk voor is binnen het bedrijf.
 • Verzuimprotocol

  Maak gebruik van een verzuimprotocol. Dit geeft houvast als een van uw medewerkers uitvalt door ziekte.
 • Verzuimbeleid

  Stel een verzuimbeleid op. Voorkomen is beter dan genezen. Voor de preventie van ziekteverzuim is het belangrijk dat u een verzuimbeleid ontwikkelt. Met een goed beleid kunt u ziekteverzuim zoveel mogelijk voorkomen. Voor het opstellen van een verzuimbeleid is het belangrijk dat u de risico’s in kaart brengt binnen uw bedrijf. Dit kan aan de hand van een risico-inventarisatie en -evaluatie. Deze is zelfs wettelijk verplicht. Een arbodienst kan u hierbij helpen. Ook onderdeel van een verzuimbeleid: het opstellen van een verzuimprotocol. In een verzuimprotocol (pdf) legt u de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen u en uw zieke werknemer. Deze spelregels zijn grotendeels gebaseerd op de Wet Verbetering Poortwachter.
 • Preventiemedewerker

  Wijs een preventiemedewerker aan. Voor het uitvoeren van uw verzuimbeleid is het belangrijk dat u een preventiemedewerker aanwijst binnen uw bedrijf. Volgens de Arbowet bent u zelfs verplicht om een preventiemedewerker in dienst te hebben. Deze helpt u om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren op basis van de uitkomsten van de risico-inventarisatie en -evaluatie binnen uw bedrijf. Zo kunt u ziekteverzuim en ongevallen op de werkvloer voorkomen en beperken. Kiest u voor een Verzuimverzekering met arbodienstverlening? Dan krijgt u korting op een training voor uw preventiemedewerker door een van de arbodiensten.
 • Werksfeer

  Creëer een veilige en prettige werksfeer. Een veilige en gezonde werkomgeving heeft ook veel te maken met de werksfeer die u creëert binnen uw bedrijf. Hierbij een paar tips voor een prettige werksfeer:
  • Geef regelmatig complimenten
  • Wees flexibel: merkt u bijvoorbeeld dat een werknemer veel verzuimt door problemen met kinderopvang? Laat uw werknemer dan thuis werken of schuif met werktijden.
  • Investeer in opleiding: als uw werknemers zich kunnen ontwikkelen, verhoogt dat over het algemeen hun werkplezier.
  • Maak verzuim bespreekbaar: zorg dat u het gesprek over ziekteverzuim met uw werknemer niet vermijdt. Veel werknemers ervaren zo’n gesprek juist als prettig omdat u daarmee blijk geeft van interesse in hoe het met hen gaat.
 • Breng verzuim in kaart

  U kunt verzuim nooit helemaal voorkomen binnen uw bedrijf. Daarom is het belangrijk dat u het verzuim binnen uw bedrijf in kaart brengt: hoe vaak en hoe lang melden uw werknemers zich ziek? Deze informatie geeft u een duidelijk beeld van wat er speelt binnen uw bedrijf op het gebied van verzuim. Op basis hiervan kunt u bepalen of individuele begeleiding nodig is voor het tegengaan van ziekteverzuim of eerder een bredere aanpak. De VerzuimCoach kan u hierbij helpen
 • Verzuimbegeleiding

  Heeft een van uw werknemers zich ziekgemeld? Dan is het belangrijk dat er zo snel mogelijk wordt onderzocht wat mogelijk is voor uw werknemer om weer snel en duurzaam aan de slag te gaan. Want: hoe langer iemand thuiszit, hoe lastiger het wordt om weer aan de slag te gaan. Bovendien bent u wettelijk verplicht om er alles aan te doen om uw werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren. Voor een snelle terugkeer naar de werkvloer is goede verzuimbegeleiding belangrijk. Bij verzuimbegeleiding moet u denken aan:
  • Het opstellen van een probleemanalyse door uw bedrijfsarts of arbodienst. Inclusief heldere adviezen richting werkhervatting en/of herstel.
  • Het maken van een plan van aanpak samen met uw zieke werknemer op basis van deze probleemanalyse. Dit plan van aanpak helpt uw werknemer om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan.
  • Het bespreken van de voortgang van het herstel van uw zieke werknemer. Dit doet u iedere 6 weken.
  • Het bijhouden van een re-integratiedossier als er sprake is van dreigend langdurig verzuim
  • Een jaarevaluatie na 1 jaar ziekte. Op basis van deze evaluatie wordt besloten of u de werkplek en/of arbeidsmiddelen van uw werknemer moet aanpassen.

Kosten ziekteverzuim aanpakken

Als u hoge verzuimkosten wilt voorkomen, is het belangrijk dat u als werkgever er alles aan doet om ziekteverzuim te voorkomen. U bent zelfs wettelijk verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Als u een verzuimverzekering heeft afgesloten, dan ondersteunt een arbodienst u bij de verzuimbegeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. Tevens helpen zij u bij het voorkomen en beperken van verzuim binnen uw bedrijf.

Verzuimverzekering afsluiten

Wilt u een verzuimverzekering afsluiten? Dat kan! Vraag een offerte aan en onze adviseur neemt zo snel mogelijk contact met u op. Bekijk ook andere verzekeringen voor zieke werknemers.

En wat kost het als u zelf ziek wordt?

Als u zelf ziek wordt, valt uw eigen inkomen in een klap weg. Als u dan geen spaarpotje heeft, valt uw inkomen terug naar bijstandsniveau. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) beschermt u tegen dit inkomensverlies. Daarnaast bieden veel verzekeraars begeleiding bij uw re-integratie.

Wist u dat een AOV-verzekering fiscaal aftrekbaar is? Dit kan u een paar honderd euro per maand aan premie schelen. Lees hier meer over de kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Laatst aangepast op woensdag 05 januari 2022 12:29