WIA-Excedentverzekering Bovenwettelijk

Medewerkers die meer verdienen dan het maximum WIA-loon hebben de grootste inkomensterugval bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Met de WIA-Excedentverzekering bovenwettelijk regelt een werkgever een aanvulling voor al zijn medewerkers die op fulltime basis meer verdienen dan het maximum WIA-loon tot een maximaal verzekerd salaris van € 250.000,00. Nieuw aan dit product is dat parttimers in verhouding dezelfde dekking krijgen als wanneer ze fulltime zouden werken. De WIA-Excedentverzekering bovenwettelijk is vanaf 1 oktober 2023 te offreren, met ingangsdatum 1 januari 2024.

Welk soort verzekering is de collectieve WIA-Excedentverzekering bovenwettelijk?

Wordt een medewerker arbeidsongeschikt? Dan ontvangt de werknemer in bepaalde gevallen na 2 jaar ziekte een WIA-uitkering van UWV. Met de WIA Excedentverzekering verzekert u een aanvulling op de WIA-uitkering voor uw medewerkers met een (fulltime) salaris boven het maximum WIA-loon. Een IVA uitkering bedraagt 75% van het inkomen. Een WGA-uitkering bedraagt 70% van het inkomen. Het inkomen, waarop de uitkering van het UWV is gebaseerd, is gemaximeerd tot het WIA-loon. Medewerkers met een hoger inkomen krijgen dus een grotere terugval in inkomen.

Voor wie is de WIA-Excedentverzekering bovenwettelijk interessant?

De WIA-Excedentverzekering bovenwettelijk en ook de WIA-Excedentverzekering zijn vooral interessant voor bedrijven met werknemers die meer verdienen dan het maximum WIA-loon (€ 69.052,77). Deze groep heeft bij langdurige arbeidsongeschiktheid de grootste inkomensdaling, omdat een WIA-uitkering altijd maar 70% van het maximum WIA-loon uitkeert.

Wat is verzekerd met de collectieve WIA-Excedentverzekering bovenwettelijk?

De collectieve WIA-Excedentverzekering bovenwettelijk vult de WIA-uitkering aan tot 70-90% van het inkomen. Dit is afhankelijk van het percentage dat we met u afspreken.

Op basis van de mate van arbeidsongeschiktheid vult de WIA-Excedentverzekering bovenwettelijk het inkomen van deze medewerkers aan, waarbij de werkgever kan kiezen voor een verzekerd percentage tussen de 70% en 90%. De WIA-Excedentverzekering bovenwettelijk is uit te breiden met het verzekeren van het salarisdeel beneden maximum WIA-loon. Om de WIA-Excedentverzekering bovenwettelijk ook aan de geldende wet- en regelgeving te laten voldoen, worden medewerkers die parttime werken meeverzekerd wanneer zij op basis van hun fulltime salaris meer verdienen dan het maximum WIA-loon.

Wie is verzekerd?

U verzekert alle medewerkers van wie het fulltime salaris meer bedraagt dan het maximum WIA-loon. En ook medewerkers die op parttime basis minder dan het maximum WIA-loon verdienen, maar op fulltime basis meer dan het maximum WIA-loon verdienen.

Wat is niet verzekerd?

Verzekeraars keren niet uit als de medewerker arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot. Verzekeringsmaatschappijen keren ook niet uit als u de medewerker niet heeft aangemeld voor de verzekering.

Fraude

Verzekeraars keren niet uit als er sprake is van fraude.

Eigen schuld

Is het uw schuld dat uw medewerker arbeidsongeschikt is geraakt? Dan keren verzekeraars niet uit.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid keren verzekeringmaatschappijen een gedeelte van het verzekerd bedrag uit.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de WIA-Excedentverzekering bovenwettelijk.

Waar ben ik gedekt?

De WIA-Excedentverzekering bovenwettelijk geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat de verzekeraar uiterlijk in de 42e week weten als een medewerker arbeidsongeschikt is. Meld nieuwe werknemers met een fulltime salaris boven het maximum WIA-loon binnen 30 dagen bij de verzekeraar aan. Ook medewerkers die uit dienst gaan geeft u binnen 30 dagen door. Salariswijzigingen geeft u binnen 30 dagen door. U moet er samen met de zieke medewerker alles aan doen om te zorgen dat de medewerker weer aan het werk kan.

Werknemers die gedurende de looptijd meer of minder gaan verdienen dan het maximum WIA-loon op fulltime basis moet u binnen 30 dagen doorgeven. Ook wijzigingen in het parttime percentage moet u binnen 30 dagen doorgeven.

Gezondheid

Als u de WIA-Excedentverzekering bovenwettelijk aanvraagt, dan vragen verzekeringsmaatschappijen niet naar de gezondheid van uw medewerkers.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, half jaar of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of (digitale) nota. U betaalt de premie vooraf, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de premievervaldatum.

Premie

De hoogte van de premie hangt onder andere af van het soort bedrijf dat u heeft en de lonen en leeftijden van uw medewerkers. En van het aantal medewerkers dat al eerder arbeidsongeschikt werd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De WIA-Excedentverzekering bovenwettelijk begint op de datum die op de polis staat. De WIA-Excedentverzekering bovenwettelijk duurt 3 jaar. Daarna verlengen verzekeraars uw WIA-Excedentverzekering bovenwettelijk. Na de 1e contracttermijn kunt u de WIA-Excedentverzekering bovenwettelijk dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. De uitkering loopt maximaal tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeringsmaatschappijen de WIA-Excedentverzekering bovenwettelijk stoppen. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contracttermijn kunt u de WIA-Excedentverzekering bovenwettelijk dagelijks schriftelijk of via e-mail opzeggen met een opzegtermijn van een maand.

Wat zijn de belangrijkste verschillen met de huidige WIA Excedentverzekering?

WIA-Excedentverzekering

De WIA-Excedentverzekering is een inkomensverzekering voor alle medewerkers van een bedrijf tot een maximaal verzekerd salaris van € 250.000,00. Wanneer zij een WIA-uitkering ontvangen en minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn, ontvangen zij een aanvulling uit deze WIA-Excedentverzekering. Op basis van de mate van arbeidsongeschiktheid vult de WIA-Excedentverzekering het inkomen aan met het gekozen verzekerde percentage. Hierbij kan de werkgever kiezen voor een verzekerd percentage tussen de 70% en 90%.

WIA-Excedentverzekering Bovenwettelijk

De WIA-Excedentverzekering Bovenwettelijk heeft bijna dezelfde dekking als de WIA-Excedentverzekering. Het verschil is dat alléén de bovenwettelijke doelgroep en het bovenwettelijke salarisdeel wordt verzekerd. De WIA-Excedentverzekering Bovenwettelijk is dus specifiek af te sluiten voor alleen de medewerkers die meer verdienen dan het maximum WIA-loon (het bovenwettelijke loon). Ook parttimers die op fulltime basis meer zouden verdienen dan het maximum WIA-loon zijn meeverzekerd. Voor deze WIA-Excedentverzekering Bovenwettelijk zijn de parttime-percentages van alle medewerkers nodig.

De WIA-Excedentverzekering Bovenwettelijk dekt standaard alleen het deel van het salarisdeel boven het maximum WIA-loon. Het is mogelijk om een extra dekking af te sluiten voor het salarisdeel beneden het maximum WIA-loon.

Algemene informatie collectieve WIA-Excedentverzekering Bovenwettelijk

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de collectieve WIA-Excedentverzekering Bovenwettelijk. In een offerte, in de polisvoorwaarden en op de polis staat uitgebreid beschreven waarvoor u wel en niet bent verzekerd.

Meer weten over de collectieve WIA-Excedentverzekering Bovenwettelijk?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de collectieve WIA-Excedentverzekering Bovenwettelijk? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.

Meer in deze categorie: « WIA calculator