donderdag 28 oktober 2021 12:17

Wijziging polisvoorwaarden collectieve inkomensverzekeringen ASR per 1 januari 2022

In de afgelopen jaren heeft ASR de polisvoorwaarden een aantal keren aangepast. Dit doen zij om hun polisvoorwaarden aan te laten sluiten bij ontwikkelingen in de markt. Daarnaast heeft de verzekeraar tekstuele verbeteringen doorgevoerd om de polisvoorwaarden steeds beter leesbaar en begrijpelijker te maken. Op deze pagina vindt u de wijzigingen die zij vanaf 01-01-2022 gaan doorvoeren.

Algemene wijzigingen vanaf 2022

ASR voert een aantal veranderingen door die voor alle dienstverlening bij inkomensverzekeringen gelden.

  • Vaststelling premie

    De premie wordt niet meer gebaseerd op de werkzaamheden van de medewerkers. Toegevoegd is dat het wel gebaseerd wordt op het geslacht van de medewerkers.
  • Definitie inkomen volgens Wet IB 2001

    Waar ASR in deze polisvoorwaarden spreekt over het inkomen dat de arbeidsongeschikte verzekerde nog met werken verdient, bedoelt de verzekeraar de belastbare winst uit onderneming, het belastbare loon en/of het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden volgens de Wet inkomstenbelasting 2001.

Aanpassingen per 1 januari 2022

Verzuimverzekering eigen risico in dagen

Poortwachtergarantie

Om langdurig ziekteverzuim terug te dringen, geldt voor alle werkgevers de Wet verbetering poortwachter. Hiermee zorgt u er samen met uw zieke medewerker voor dat deze zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Met de Poortwachtergarantie zorgt ASR ervoor dat u aan alle verplichtingen van deze wet voldoet. Komt u de administratieve verplichtingen onvoldoende na, dan vervalt de Poortwachtergarantie.

Geen recht op vergoeding

Op het moment dat uw medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, is er geen recht meer op een vergoeding. Hiermee vervalt de afgesproken eindleeftijd.

Medewerker met no-riskstatus

Het is belangrijk dat verzekeraars altijd de meest actuele informatie over uw medewerkers hebben. Een medewerker met een no-risk status wordt niet direct verzekerd. In de nieuwe polisvoorwaarden heeft ASR duidelijker beschreven, hoe zij omgaan met het verzekeren van werkgeverslasten bij medewerkers met een no-risk status.

Akkoord geven uitkeringsspecificatie

De uitkeringsspecificatie over de voorgaande maand staat iedere eerste werkdag van de maand klaar in het Werkgeversportaal. ASR vraagt u die te beoordelen en, als u het hier mee eens bent, akkoord te geven. Als ASR binnen 12 maanden geen akkoord heeft ontvangen op de uitkeringsspecificatie, vervalt het recht op de vergoeding.

MKB Verzuim ontzorgverzekering 

Geen recht op vergoeding

Op het moment dat uw medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, is er geen recht meer op een vergoeding. Hiermee vervalt de afgesproken eindleeftijd.

Medewerker met no-riskstatus

Het is belangrijk dat verzekeraars altijd de meest actuele informatie over uw medewerkers hebben. Een medewerker met een no-risk status wordt niet direct verzekerd. In de nieuwe polisvoorwaarden heeft ASR duidelijker beschreven, hoe zij omgaan met het verzekeren van werkgeverslasten bij medewerkers met een no-risk status.

ZW-ERD verzekering of Ziektewetverzekering

Geen aanpassingen.

WGA-ERD verzekering of WGA eigenrisicoverzekering (AOV) 3-12 jaar)

Net als bij veel andere polisvoorwaarden mogen verzekeraars de premies pas per contractvervaldatum aanpassen en niet op de polisverjaardag.

Inkomensaanvulling verzekering

Doorgeven van informatie

Als de verzekerde werknemer een beschikking of mededeling krijgt van UWV, dan moet deze binnen een week aan ASR doorgestuurd worden. Dit geldt zowel voor beschikkingen of mededelingen over de WIA als over de WW.

WIA-Vaste aanvulling verzekering

Geen aanpassingen.

WIA-Excedentverzekering

Geen aanpassingen.

WGA-Gat verzekering Basis

Geen aanpassingen.

WGA-Gat verzekeringUitgebreid

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt

Uw werknemer krijgt alleen een WGA-uitkering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Dit gaat over werknemers die 35-80% arbeidsongeschikt zijn. Voor contracten met een ingangsdatum na 1 januari 2022 vervalt de extra 5% uitkering bij werknemers die binnen de 80%-100% arbeidsongeschiktheid vallen. Dit komt, omdat er in dat geval geen sprake is van restverdiencapaciteit.

Berekening van de aanvulling

Met de WGA Gat Uitgebreid ontvangt uw medewerker een aanvulling op zijn WGA-uitkering tot minimaal 70% van zijn oude (gemaximeerde WIA-)loon. Voor de hoogte van de aanvulling gaat ASR uit van het op het polisblad vermelde percentage.

Doorgeven van informatie

Als de verzekerde werknemer een beschikking of mededeling krijgt van UWV, dan moet deze binnen een week aan ASR doorgestuurd worden. Dit geldt zowel voor beschikkingen of mededelingen over de WIA als over de WW.

WIA-Bodemverzekering of WIA AO minder dan 35%

Geen aanpassingen.

Arbosignaal, Arbobegeleiding, Re-integratiemanager en Ziektewetbegeleiding

 

Poortwachtergarantie

Om langdurig ziekteverzuim terug te dringen, geldt voor alle werkgevers de Wet verbetering poortwachter. Hiermee zorgt u er samen met uw zieke medewerker voor dat deze zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Met de Poortwachtergarantie zorgt ASR ervoor dat u aan alle verplichtingen van deze wet voldoet. Komt u de administratieve verplichtingen onvoldoende na, dan vervalt de Poortwachtergarantie.

Arbobegeleiding

Bij beëindiging van deze module eindigt ook de module re-integratiemanager.

Ontzorgmanager arbobegeleiding

Geen aanpassingen.

Arbosignaal

De dekking geldt voor arbeidsongeschiktheid ontstaan na de ingangsdatum van de module, tenzij u andere afspraken met de arbodienst maakt. Bij beëindiging van deze module eindigt ook de module re-integratiemanager.

Re-integratiemanager

De dekking geldt voor arbeidsongeschiktheid ontstaan na de ingangsdatum van de module, tenzij u andere afspraken met de arbodienst maakt. Bij beëindiging van deze module eindigt ook de module re-integratiemanager.

De dekking is uitgebreid met ondersteuning en begeleiding door de casemanager als er sprake is van werkhervatting bij een andere werkgever.

Ontzorgmanager re-integratie

De dekking is uitgebreid met ondersteuning en begeleiding door de ontzorgmanager bij werkhervatting bij een andere werkgever.

Ziektewetbegeleiding

Geen overige inhoudelijke aanpassingen.

Aan deze overzichten kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële teksten staan in de polisvoorwaarden.

Archief van polisvoorwaarden

Wilt u weten hoe het was geregeld met de huidige polisvoorwaarden van ASR (De Amersfoortse)? Bekijk het archief van polisvoorwaarden. De nieuwe polisvoorwaarden van ASR staan onder het kopje '2022'. 

Heeft u vragen over de wijzigingen van de collectieve inkomensverzekeringen van ASR?

Voor vragen over uw collectieve inkomensverzekeringen kunt u contact opnemen met onze adviseur. Bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Laatst aangepast op vrijdag 14 oktober 2022 13:31