Vakantiesluiting Honig en Honig

Honig en Honig is wegens vakantie gesloten vanaf vrijdag 9 augustus 2024 tot maandag 2 september 2024.
Wij zijn voor noodgevallen indirect bereikbaar via 072-5642669 of via info@honigenhonig.nl.
Wij wensen u een prettige vakantie!

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) en productaansprakelijkheid

Als producent, leverancier of importeur van producten loopt u risico op productaansprakelijkheid. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) kan dekking bieden voor het productaansprakelijkheidsrisico en soms kan de dekking worden uitgebreid voor schade door recall of uit-/inbouwkosten.

Productaansprakelijkheid

Bedrijven kunnen op basis van de productaansprakelijkheidsregeling in het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk worden gehouden als een door hun geleverd gebrekkig product schade veroorzaakt aan personen of aan zaken die gewoonlijk bestemd zijn voor gebruik in de privésfeer.

Op grond van deze wetgeving is de producent, importeur (onder importeur wordt verstaan een bedrijf dat producten invoert in de Europese Economische Ruimte) of leverancier aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een gebrek in het product dat hij in het verkeer heeft gebracht als niet de veiligheid wordt geboden die men van het product mag verwachten.

Als het gebrekkige product andere soorten schades veroorzaakt – zoals schade in de zakelijke sfeer – dan kan de aanspraak worden gebaseerd op een onrechtmatige daad. Het is al jaren vaste rechtspraak dat hierbij aansluiting kan worden gezocht bij bovengenoemde wettelijke regeling voor productaansprakelijkheid.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) kan dekking bieden voor het risico van productaansprakelijkheid voor zaak- en personenschade van derden als gevolg van door verzekerde geleverde gebrekkige zaken. Specifieke voordelen van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) hierbij zijn:

 • Werelddekking inclusief Canada, exclusief USA
 • Uitbreiding dekkingsgebied met USA is mogelijk op aanvraag
 • Inloopdekking voor de periode dat men (elders) verzekerd is geweest
 • Nameldingstermijn van vier maanden. Aanspraken die tijdens de verzekeringsperiode zijn ingesteld tegen verzekerde mogen nog gemeld worden bij de verzekeraar tot vier maanden na einddatum van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)
 • Ruime vergoeding van bij een aanspraak tot schadevergoeding behorende kosten en wettelijke rente, zo nodig ook boven het verzekerde bedrag.

Wanneer u aansprakelijk wordt gesteld door uw afnemer of opdrachtgever voor de financiële schade (vermogensschade) omdat uw product niet voldoet aan de kwaliteitsnormen heeft u pech. De meeste aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven (AVB) bieden geen dekking voor productaansprakelijkheid, omdat er alleen dekking is voor personenschade of zaakschade. Andere schade, zoals het vervangen of herstellen van de producten zelf, valt daar dus niet onder. 

Uitsluiting voor vervangingskosten

Door middel van de in de polisvoorwaarden opgenomen clausule voor vervangingskosten c.q. herlevering wordt het risico op slecht ondernemerschap uitgesloten van dekking. Als gevolg hiervan zijn de volgende onderwerpen uitgesloten:

 • Zaakschade aan door verzekerde geleverde zaken zelf
 • De kosten voor het terugroepen, verbeteren, vervangen of herstellen van de door verzekerde geleverde zaken.

Dekkingsuitbreidingen

In aanvulling op de dekking voor productaansprakelijkheid – en in gedeeltelijke afwijking van de vervangingskosten clausule – biedt een verzekeraar aan producenten en handelsbedrijven in de non-food industrie de mogelijkheid tot het uitnemen van de volgende dekkingsuitbreidingen: 

 1. First Party recall dekking

  Hieronder wordt verstaan een dekking voor door verzekerde te maken kosten om zijn geleverde gebrekkige zaken uit de markt terug te halen ter voorkoming of vermindering van (een potentieel op de AVB gedekte) schade of indien dat door een bevoegde overheidsinstantie wordt geëist dan wel krachtens enige wet verplicht is. ‘First Party’ betekent dat verzekerde een eigen recht heeft om vergoeding onder de verzekering te claimen.

  Voorbeeld

  Een gereedschapsmakerij dient gebrekkige handzagen terug te halen uit de winkels waaraan deze geleverd heeft en maakt daarbij kosten zoals annuleringskosten van advertenties, kosten voor overwerk/salarissen van extra personeel en kosten voor het opsporen, vervoeren, opslaan en vernietigen van de handzagen.
 2. Third Party recall dekking

  Dit betreft een aansprakelijkheidsdekking van verzekerde voor door derden opgelopen zuivere vermogensschade ten gevolge van het door die derden terughalen of terugroepen van door verzekerde geleverde gebrekkige zaken.

  Voorbeeld

  Een producent van witgoed levert koelkasten aan een winkelketen ten behoeve van consumentenverkoop. Als de koelkasten gebrekkig blijken te zijn dan kan de winkelketen besluiten om de koelkasten uit de markt terug te halen. De winkelketen kan vervolgens de producent aansprakelijk stellen voor de hierdoor geleden schade/ gemaakte kosten.
 3. Uit-/inbouwkosten dekking

  Deze dekkingsuitbreiding is bestemd voor leveranciers van onderdelen of halffabricaten.
  Het gaat hier om een aansprakelijkheidsdekking voor door derden geleden schade bestaande uit bepaalde kosten die zij moeten maken om een door verzekerde geleverde gebrekkige (ingebouwde) zaak te verwijderen en een vervangende zaak te herplaatsen.

  Voorbeeld

  Een rubberfabriek levert een serie afdichtingen voor toepassing in CV ketels die na levering aan- en inbouw door de CV fabrikant blijken te scheuren als gevolg van een productiefout en moeten worden vervangen. De CV-fabrikant maakt hierdoor kosten waarvoor de producent aansprakelijk kan worden gesteld zoals verwijderingskosten van de gebrekkige afdichtingen en kosten van vervoer- en het (her)plaatsen van de vervangende afdichtingen.

Maatwerkofferte aanvragen

U kunt een vrijblijvende maatwerkofferte aanvragen voor een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) met een uitgebreide productaansprakelijkheidsdekking via onze website.

Meer weten over de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) en productaansprakelijkheid?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.