Container- en opleggerverzekering

Met de container- en opleggerverzekering kunt u containers, opleggers en trailers uitstekend verzekeren met een ruime dekking en een scherpe premie. U kunt zowel uw eigen als gehuurde of geleende containers, opleggers en trailers verzekeren. Honig en Honig is u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel polisbeheer. Ook voor speciale objecten en bijzondere voertuigen kunnen wij een aanhangwagenverzekering, maar dan als maatwerk.

Offerte container- en opleggerverzekering aanvragen

Welk soort verzekering is de container- en opleggerverzekering?

De container- en opleggerverzekering vergoedt schade door verlies of beschadiging aan uw containers, trailers en opleggers. U kunt zowel uw eigen als gehuurde of geleende containers, opleggers een trailers verzekeren. De container- en opleggerverzekering Is onderdeel van de werkmaterieelverzekering!.

Voor wie is de container- en opleggerverzekering?

De container- en opleggerverzekering is bestemd voor bedrijven die eigen containers, trailers en opleggers gebruiken en/of containers, opleggers en trailers inzetten die gehuurd of geleend zijn.

Wat is verzekerd met de container- en opleggerverzekering?

U kunt kiezen voor twee verschillende dekkingen.

Keuze: Beperkt Casco

Met de dekking Beperkt Casco is schade aan de container of oplegger door brand of diefstal verzekerd. Het verzekerd bedrag is de dagwaarde van de container of oplegger.

Keuze: Volledig Casco

Met de dekking Volledig Casco verzekert u uw container of oplegger, naast de dekking Brand en Diefstal, ook voor andere schade van buitenaf, zoals natuurgeweld, storm en vandalisme. En voor schade door eigen toedoen, zoals een botsing. U bent ook verzekerd voor schade aan uw banden. En u bent ook verzekerd tegen een eigen gebrek van uw eigen container of oplegger. Verzekeraars vergoeden ook de kosten van het gebrekkige onderdeel. Het verzekerde bedrag is de cataloguswaarde van de container of oplegger. Met eigen gebrek bedoelen verzekeringsmaatschappijen een gebrek dat niets te maken heeft met normale slijtage, overbelasting of onvoldoende onderhoud.

Keuze: accessoires

U kunt accessoires en toebehoren meeverzekeren. Ze zijn alleen verzekerd als dit op het polisblad staat.

Andere kosten

U bent bij een gedekte schade ook verzekerd voor de kosten van averij-grosse, bereddingskosten, en de kosten van bewaking, berging en opruiming van je container of oplegger.

Vervangende container, trailer of oplegger

Bij een gedekte schade vergoeden verzekeraars ook de noodzakelijke kosten voor het tijdelijk vervangen van de container of oplegger.

Wat is niet verzekerd met de container- en opleggerverzekering?

U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat door slijtage, roest of oxidatie.

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade door uw container of oplegger. Op een WA-verzekering van het trekkende voertuig is de aansprakelijkheid verzekerd.

Schade tijdens verhuur

U bent niet verzekerd voor schade wanneer u de container of oplegger heeft verhuurd aan iemand anders. Behalve als op het polisblad staat dat het wel verzekerd is.

Spullen in de aanhanger

U bent niet verzekerd voor schade aan of diefstal van spullen in de container of oplegger. Voor dit risico kan de ladingbelanghebbende een transportverzekering af sluiten

Container en opleggers van anderen buiten uw toezicht

U bent niet verzekerd voor schade aan een gehuurde of geleende container of oplegger als deze niet onder u toezicht staat.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de container- en opleggerverzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie. Onder molest verstaan verzekeraars: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er is een eigen risico per gebeurtenis van toepassing.

Beveiliging

Voor de beveiliging van uw aanhanger zijn geen vereisten.

Reparatie

Soms verlagen verzekeraars de vergoeding als slijtagegevoelige onderdelen worden vervangen door nieuwe onderdelen. U krijgt onder andere minder vergoed als na een schade gebruikte banden worden vervangen door nieuwe banden.

Schadevergoeding

Verzekeringsmaatschappijen vergoeden de reparatiekosten tot maximaal de dagwaarde van de container of oplegger, min de waarde van de restanten. Bij totaalverlies vergoeden zij de dagwaarde, min de waarde van de eventuele restanten. Met dagwaarde bedoelen verzekeraars de verkoopwaarde van uw container of oplegger vlak voor de schade.

Eigen gebrek

Verzekeringsmaatschappijen vergoeden alleen de kosten van het gebrekkige onderdeel als het uw eigen container of oplegger betreft, u het nieuw heeft aangeschaft en het niet ouder is dan 3 jaar. Verzekeraars vergoeden niet de schade aan uw banden als gevolg van eigen gebrek.

Noodzakelijke kosten voor een vervangende container, trailer of oplegger

De noodzakelijke kosten voor de huur van een vervangende container, trailer of oplegger zijn verzekerd tot een maximum bedrag.

Waar ben ik gedekt?

De container- en opleggerverzekering dekt schade in de landen aangesloten bij de Europese Unie, in Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de container- en opleggerverzekering aanvraagt of schade heeft, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in uw (bedrijfs-)situatie zo snel mogelijk door. Houdt u zich niet aan de verplichtingen en schaad u de belangen van verzekeraars? Dan kan dat gevolgen hebben. Zij kunnen een schade dan afwijzen en/of uw container- en opleggerverzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of zij kunnen zelfs de container- en opleggerverzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of via een (digitale) nota.

Wat kost de container- en opleggerverzekering?

De premie is afhankelijk van de verzekerde waarde. U kunt een vrijblijvende offerte aanvragen of neem voor meer informatie contact op met onze assurantieadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De container- en opleggerverzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor minimaal een jaar. Verzekeraars verlengen uw container- en opleggerverzekering telkens met een jaar. Verzekeringsmaatschappijen kunnen de container- en opleggerverzekering stoppen, bijvoorbeeld als u de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt, ná het eerste jaar, de container- en opleggerverzekering dagelijks opzeggen. De container- en opleggerverzekering stopt dan 30 dagen later. Wilt u uw container- en opleggerverzekering niet verlengen na het eerste jaar? Dan moet u de container- en opleggerverzekering uiterlijk 30 dagen voor de verlengingsdatum opzeggen. De container- en opleggerverzekering stopt dan direct na het eerste jaar. Opzeggen kan schriftelijk of digitaal bij onze verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij de verzekeraar.

Algemene informatie container- en opleggerverzekering

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de container- en opleggerverzekering. In een offerte, op de polis en in de polisvoorwaarden staat uitgebreid beschreven waarvoor u wel en niet bent verzekerd.

Voordelen container- en opleggerverzekering

 • Containers, opleggers en trailers zijn verzekerd tegen diefstal en schade
 • Ruime dekking voor beschadigingen van buitenaf
 • Beperkte Casco dekking mogelijk (brand en/of diefstal) voor oudere objecten
 • Dekking voor eigen gebrek van eigen objecten tot 3 jaar oud standaard verzekerd
 • Geen onderverzekering mogelijk
 • Dekkingsgebied naar keuze
 • Ondersteuning door deskundige specialisten
 • Dekking voor schade aan banden door een van buiten komend onheil
 • Dekking voor de huur van een vervangende container of oplegger bij een gedekte schade
 • Schade aan eigen banden als gevolg van een oorzaak van buitenaf op basis van dagwaarde

De container- en opleggerverzekering voor alle uw containers en opleggers!

De container- en opleggerverzekering is geschikt voor containers en opleggers, die uiteraard zakelijk gebruikt worden. Met de container- en opleggerverzekering kunt u de volgende objecten verzekeren:

 • Aanhangwagen
 • Autotransporter
 • Bloemenaanhangwagen
 • Container
 • Dieplader
 • Directiewagen
 • Gebakwagen
 • Gesloten aanhangwagen
 • Kantelbare wagen
 • Kiepaanhangwagen
 • Kipper
 • Koelwagen
 • Machinetransporter
 • Mobiele kantoorunit
 • Motorenaanhangwagen
 • Multitransporter
 • Oplegger
 • Paardentrailer
 • Plateauwagen
 • Platformtrailer
 • Puin- of afvalbak
 • Race shuttel
 • Schaftwagen
 • Schamelwagen
 • Snackwagen
 • Standaard open/gesloten aanhanger
 • Tanktrailer of -aanhangwagen
 • Thermoswagen
 • Trailer
 • Veetrailer
 • Verhuisaanhangwagen
 • Verkoopwagen
 • Volumeaanhangwagen
 • Vrieswagen
 • Containers en opleggers van anderen (geleend of gehuurd)

Voordelen container- en opleggerverzekering

 • Containers, opleggers en trailers zijn verzekerd tegen diefstal en schade
 • Ruime dekking voor beschadigingen van buitenaf
 • Beperkte Casco dekking mogelijk (brand en/of diefstal) voor oudere objecten
 • Dekking voor eigen gebrek van eigen objecten tot 3 jaar oud standaard verzekerd
 • Geen onderverzekering mogelijk
 • Dekkingsgebied naar keuze
 • Ondersteuning door deskundige specialisten
 • Dekking voor schade aan banden door een van buiten komend onheil
 • Dekking voor de huur van een vervangende container of oplegger bij een gedekte schade
 • Schade aan eigen banden als gevolg van een oorzaak van buitenaf op basis van dagwaarde

Meer weten over de container- en opleggerverzekering?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over de container- en opleggerverzekering? Neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.

Meer in deze categorie: « Bedrijfswagenpakket