Autoverzekering bedrijven

De autoverzekering voor bedrijven biedt ondernemingen, ondernemers of zzp-ers een uitstekende dekking tegen een scherpe premie. vraag een vrijblijvende offerte aan! U kunt de autoverzekering bedrijven samenstellen uit 3 basisdekkingen (WA, Beperkte Casco en Volledig Casco) en aanvullende verzekeringen.

Offerte bedrijfsverzekeringen aanvragen

Welk soort verzekering is de autoverzekering bedrijven?

De autoverzekering bedrijven vergoedt schade door of aan uw zakelijke personenauto('s). Dit zijn de personenauto’s die voor uw bedrijfsactiviteiten worden gebruikt. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA-dekking) is verplicht. Daarnaast kunt u zich verzekeren voor schade aan uw eigen auto en u kunt kiezen uit aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd met de autoverzekering bedrijven?

Hieronder staat welke schade door of aan uw zakelijke personenauto('s) verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw zakelijke personenauto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Keuze: Beperkt Casco

Met de Beperkt Casco-dekking bent u verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm, overstroming, aanrijding met een loslopend dier en (poging tot) diefstal, joyrijden en inbraak. U bent ook verzekerd voor ruitschade. Schade door eigen schuld valt niet onder deze dekking.

Keuze: Volledig Casco

Met de Volledig Casco-dekking bent u boven op de beperkte Cascodekking ook verzekerd voor schade aan uw auto als het uw eigen schuld is, onder andere bij een aanrijding. En voor schade door onverwachte gebeurtenissen van buitenaf.

Schadevergoeding

Bij schade vergoeden wij de reparatiekosten. Behalve als de auto technisch of economisch total loss is. Dan vergoeden wij de waarde van de auto minus de waarde van de restanten. Bij technisch total loss is reparatie onmogelijk of onverantwoord. Bij economisch total loss zijn de reparatiekosten hoger dan het verschil tussen de waarde van de auto direct vóór de schade en de restwaarde daarna.

Nieuwwaarde of Dagwaarde

Verschillend per verzekeraar en afhankelijk van de leeftijd van de auto kan voor auto’s jonger dan drie jaar een nieuwwaarderegeling van toepassing zijn. Schade aan auto's ouder dan drie jaar vergoeden zij vaak op basis van dagwaarde. Vraag onze adviseur naar de mogelijkheden en verschillen per verzekeringsmaatschappij

Hulpverlening

Is uw auto beschadigd of gestolen of heeft u pech onderweg? En kunt u daardoor niet verder rijden? Dan heeft u recht op hulpverlening. Schakel hiervoor de alarmcentrale in, dan vergoeden verzekeraars de kosten van hulpverlening. Denk hierbij aan berging, slepen of het vervoer van de auto en bagage of vervoer van de bestuurder en de passagiers. Bij een Volledig Casco-dekking bent u ook verzekerd voor hulp bij pech onderweg buiten Nederland. De hulpverlening verschilt per verzekeraar en dekking en kan afhankelijk zijn van de leeftijd van de zakelijke auto

Keuze: Auto-elektronica en/of accessoires

Vaak is schade aan extra's verzekerd tot een maximum verzekerd bedrag. Dit kunt u uitbreiden met de keuzedekking Extra's. Extra's is alles wat niet in de oorspronkelijke cataloguswaarde van de fabriek of importeur zat, maar wat later in de auto is ingebouwd of gemonteerd door een dealer of garage. En ook losse onderdelen die enkel en alleen bij de auto horen, waaronder automatten, een brandblusapparaat of een gevarendriehoek.

Keuze: Ongevallen Inzittenden

De ongevallenverzekering inzittenden (OVI) keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van inzittenden door een verkeersongeval. U kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen. Vraag hiervoor advies aan onze verzekeringsadviseur.

Keuze: Schade Inzittenden

De schadeverzekering Inzittenden (SVI) vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met het verzekerde motorrijtuig. Raakt de bestuurder van uw auto betrokken bij een ongeval? Of hebben de passagiers in uw auto schade? Deze verzekering vergoedt deze schade, ook van de bestuurder. Niet alleen letselschade, maar ook schade aan persoonlijke spullen. Verzekerd zijn zowel materiele als immateriële schade (waaronder smartengeld), ongeacht de schuldvraag. Het verzekerd bedrag bedraagt vaak € 1.000.000,00. Is de schade ook op een andere verzekering verzekerd? Dan gaat die verzekering vóór.

Keuze: Rechtsbijstand Motorrijtuigen

Met de Rechtsbijstand Motorrijtuigen verzekering krijgt u hulp bij het verhalen van uw schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met uw auto of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de vergoeding of reparatie van een schade die verhaald wordt of bij een strafzaak. Er zijn drie verschillende dekkingen: de Verhaalservice, Rechtsbijstand Basis en Rechtsbijstand Uitgebreid. Vraag hiervoor advies aan onze verzekeringsadviseur.

Keuze: Pechhulp

Autopech is niet verzekerd. Wilt u dit wel verzekeren? Kies dan voor een aanvullende dekking Pechhulp. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden of vraag onze adviseur om meer informatie.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Wat is niet verzekerd met de autoverzekering bedrijven ?

De autoverzekering bedrijven keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze verzekeringsadviseur.

Fraude, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de autoverzekering bedrijven of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie. Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Opzet, rijden zonder rijbewijs of onder invloed, bezorging en verhuur

Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs is niet verzekerd. Dat geldt ook bij gebruik van alcohol of drugs. En tijdens het bezorgen van postpakketten of maaltijden of bij verhuur van uw auto. Heeft u hierdoor schade aan een ander veroorzaakt? Dan vergoeden verzekeraar de schade wel aan de benadeelde partij. Maar zij hebben het recht om de schade op u te verhalen. In dat geval moet u de schade aan de verzekeraar terugbetalen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil je een uitgebreidere dekking? Je kan verder nog kiezen voor een Rechtsbijstandverzekering, een Schadeverzekering voor inzittenden, een Ongevallen inzittenden verzekering en een Pechhulp verzekering. Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden. Of vraag je adviseur om meer informatie.

Eigen risico

Vaak is er een standaard eigen risico bij schade aan uw auto van toepassing. U kunt, tegen een korting, kiezen voor een hoger eigen risico. Voor de verschillende dekkingen gelden verschillende eigen risico's. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen.

  • Er kan een verhoogd eigen risico voor jeugdige bestuurders van toepassing zijn.
  • Voor de dekking WA geldt geen eigen risico.
  • Voor de dekking Beperkt Casco en Volledig Casco geldt vaak een lager eigen risico als u de reparatie laat uitvoeren door een aangesloten schadehersteller. Bij een niet aangesloten herstelbedrijf kan een hoger eigen risico van toepassing zijn.
  • Is uw ruit kapot en laat u hem vervangen door een aangesloten ruithersteller, waarmee de verzekeraar samenwerkt? Dan geldt een lager eigen risico. Bij ruitreparatie (harsinjectie bij een sterretje) geldt geen eigen risico.

Beveiliging

Bij diefstal, joyrijden of inbraak vergoeden verzekeraars de schade alleen als uw auto goed beveiligd was. Let op! Zij kunnen voor uw auto een speciaal beveiligingssysteem eisen. Vraag hiervoor advies aan onze verzekeringsadviseur. Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die we met u gemaakt hebben, dan keren verzekeringsmaatschappijen niet altijd uit.

Reparatie

Bij alle schade heeft u vrije keuze wie de reparatie uitvoert. Als u de schade laat herstellen door een aangesloten reparateur (bijv. Schadegarant, Topherstel) dan wordt uw eigen risico verminderd. Is uw ruit kapot en laat u hem vervangen door een aangesloten ruithersteller (bijv. Glasgarant) waarmee verzekeraars samenwerken? Dan vermindert het eigen risico. Bij ruitreparatie geldt geen eigen risico. U kunt van de volgende voordelen profiteren: vermindering van het eigen risico, gratis vervangend vervoertijdens de reparatie, garantie en de rekening gaat rechtstreeks naar de verzekeringsmaatschappij. Laat u uw auto helemaal niet repareren? Dan vergoeden verzekeraars minder. Behalve als u de beschadigde auto inruilt en de vervangende auto weer bij dezelfde verzekeringsmaatschappij verzekert.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen die op de Groene kaart staan en die niet zijn doorgestreept of doorgekruist. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent. Praktisch gezien zijn dit vaak de landen in Europa en Israël, Marokko en Tunesië. Wordt uw auto vervoerd tussen twee van de landen op de kaart? Dan geldt de autoverzekering bedrijven ook.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de autoverzekering bedrijven aanvraagt en als u een schade meldt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of uw de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of middels een (digitale) nota.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen of u betaalt een toeslag. Sommige verzekeraar kennen een zogenaamde 'no-blameregeling'. Heeft u schade, maar is dat niet uw schuld? Dan heeft dat geen negatief gevolg voor uwe premiekorting. Die korting stijgt zelfs nog, zolang u niet op het maximum zit.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De autoverzekering bedrijven begint op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de autoverzekering bedrijven niet wordt opgezegd, dan loopt deze telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeraars de autoverzekering bedrijven stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In het algemeen kunt u na het eerste jaar de autoverzekering bedrijven dagelijks opzeggen. De autoverzekering bedrijven stopt dan een maand later. Soms kunt u de autoverzekering bedrijven dagelijks opzeggen. De autoverzekering bedrijven eindigt dan de volgende dag of zoveel later als u wenst. Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail bij onze verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij verzekeraars.

Algemene informatie autoverzekering bedrijven

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de autoverzekering bedrijven . In een offerte, op de polis en in de polisvoorwaarden staat uitgebreid beschreven waarvoor u wel of niet bent verzekerd.

Wagenparkverzekering

Heeft u diverse voertuigen? Dan kunt u een wagenparkverzekering afsluiten.

Voordelen autoverzekering bedrijven

  • Aansprakelijkheid (WAM) gedekt
  • Verweer bij onterechte aansprakelijkheidsstelling
  • Uitgebreide keuze uit dekkingen
  • Aanvullingen zoals rechtsbijstand en ongevalleninzittenden
  • Hulp en vergoeding bij ongeval in binnen- en buitenland   

Meer weten over de autoverzekering bedrijven?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de autoverzekering bedrijven ? Neem dan contact op met Honig en Honig, bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met objectief en onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel contract- en polisbeheer en HR services.Wilt u weten welke risico's uw bedrijf nog meer loopt? Dan kunnen wij u helpen met een risicoscan.