Exclusieve opstalverzekering

De exclusieve opstalverzekering biedt een zeer uitgebreide dekking voor grachtenpanden, herenhuizen, landhuizen, monumentale panden, rietgedekte woningen en villa’s met een herbouwwaarde vanaf € 500.000,00. Uw exclusieve woning kunt u perfect verzekeren met de zeer uitgebreide exclusieve opstalverzekering.

Offerte exclusieve opstalverzekering aanvragen

Welk soort verzekering is de exclusieve opstalverzekering?

De exclusieve opstalverzekering vergoedt alle schade aan uw woning. Er is geen dekking voor enkele schadegebeurtenissen die in de polisvoorwaarden zijn uitgesloten.

Wat is verzekerd met de exclusieve opstalverzekering?

Uw huis is verzekerd.

Verzekerd bedrag

U verzekert de herbouwwaarde van uw woning. Dit is het bedrag dat nodig is om het huis opnieuw te bouwen.

Herbouwwaardemeter

Voor dit product bedraagt het verzekerd bedrag minimaal € 500.000,00. Verzekeraars vergoeden de schade, ook als het herbouwen van de woning meer kost dan het bedrag waarvoor u verzekerd bent. We noemen dat uw 'garantie tegen onderverzekering'.
Maar: deze garantie geldt alleen als u de herbouwwaardemeter goed heeft ingevuld of als uw woning is getaxeerd. De herbouwwaardemeterkan toegepast worden voor panden met een herbouwwaarde tot € 750.000,00.

Taxatie

Het bepalen van de herbouwwaarde van bijzondere objecten zoals luxe bungalows, villa’s of landhuizen, herenhuizen of grachtenpanden en monumentale woonhuizen is gespecialiseerd werk. Net als het bepalen van de verzekerde som van kostbare inboedel en bijzondere kunstvoorwerpen.
Aan getaxeerde verzekerde bedragen koppelen verzekeraars gedurende 6 jaar een garantie tegen onderverzekering.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. De exclusieve opstalverzekering biedt dekking voor het salaris en de kosten van deze expert.

Glas

Schade aan glas is standaard verzekerd. De kosten van het herstelwerk aan de glaslatten of de noodzakelijke vervanging van de glaslatten, dat in verband met de ruitvervanging moet worden uitgevoerd zijn ook verzekerd. Niet verzekerd zijn de kosten van het herstelwerk van het kleurverschil dat hierdoor mogelijk ontstaat.

Tuin

Schade aan uw tuinaanleg is standaard verzekerd tot een maximaal percentage (%) van het verzekerd bedrag. Er is geen dekking voor schade door storm, neerslag en andere weersinvloeden, diefstal en vandalisme.

Verbouwing, leegstand

Voor schade tijdens verbouwing of leegstand geldt een beperkte dekking. Als er sprake is van een verbouwing of leegstand, neem dan contact op met onze assurantieadviseur.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning, na onrechtmatig binnendringen, is verzekerd.

Overstroming

Verzekeringsmaatschappijen bieden dekking tegen overstroming. Schade als gevolg van het buiten haar oevers treden of overlopen van zeeën, meren, rivieren, kanalen, sloten en andere waterlopen is verzekerd. De schade die het gevolg is van het bezwijken, overstromen of falen van waterkeringen zoals duinen, dijken, dammen, stormvloedkeringen en sluizen is ook verzekerd. De overstromingsdekking geschiedt op basis van premier risque. Dat wil zeggen dat de maximale vergoeding voor schade door overstroming het op de polis genoemde verzekerd bedrag bedraagt. Ook als uit het polisblad blijkt dat sprake is van garantie tegen onderverzekering zal voor schade door overstroming nooit meer worden uitgekeerd dan het op het polisblad genoemde verzekerd bedrag.

Extra: reiskosten

Als er een verzekerde gebeurtenis heeft plaatsgevonden tijdens uw vakantie en uw aanwezigheid bij het beschadigde woonhuis dringend noodzakelijk is, worden de extra kosten die verband houden met uw vervroegde terugkeer vergoed tot een maximum bedrag per gebeurtenis. Dit geldt alleen als deze kosten niet door een andere partij worden vergoed.

Tijdelijk vervangende woonruimte

Als u na een verzekerde gebeurtenis tijdelijk in een gelijkwaardige vervangende woonruimte moet verblijven, zijn deze kosten verzekerd gedurende de periode die nodig is om het verzekerde woonhuis bewoonbaar te maken met een maximum van 48 maanden; of tot het bereiken van de maximale vergoeding (% van het verzekerd bedrag).

Wat is niet verzekerd met de exclusieve opstalverzekering?

Niet alles is verzekerd. In de polisvoorwaarden staan uitsluitingen, dat zijn gebeurtenissen waarbij de schade aan de woning niet verzekerd is. Verzekeraars keren onder andere niet uit bij aardbeving, fraude en opzettelijk veroorzaakte schade. Hierna noemen wij enkele belangrijke uitsluitingen. Kijk in de polisvoorwaarden voor een overzicht van alle uitsluitingen die de verzekeringsmaatschappij wij hanteert.

Constructie en onderhoud

Schade door onvoldoende of slecht onderhoud is niet verzekerd. Schade door constructie- en/of bouwfouten van het woonhuis is niet verzekerd. Schade door ondeskundig of onjuist uitgevoerde werkzaamheden bij reiniging, onderhoud, verbouwing en/of reparatie in of aan het woonhuis. Schade door brand of ontploffing als direct gevolg van deze werkzaamheden is wel verzekerd.

Gebruik

Niet verzekerd is schade door slijtage, uitdrogen, krimpen, vervormen, verkleuren, kromtrekken, veroudering, verrotting, corrosie, temperatuur invloeden, klimatologische of andere geleidelijk werkende invloeden. Schade (mede) veroorzaakt of (mede) ontstaan door wettelijk niet toegestane activiteiten gepleegd door een belanghebbende bij deze exclusieve opstalverzekering is ook niet verzekerd.

(Grond)water en neerslag

Niet verzekerd is schade door vochtdoorlating van schoorsteen, muren en/of vloeren. Niet verzekerd is schade door neerslag die door openstaande (dak)ramen, deuren, lichtkoepels of luiken is binnengedrongen. Schade door water of stoom uit vulslangen van een centrale verwarming of uit tuinslangen, schade als gevolg van lekkende voeg- en/of kitnaden en schade door grondwater is ook niet verzekerd. Schade als gevolg van grondwater dat door afvoerleidingen of daarop aangesloten toestellen en installaties het woonhuis is binnengedrongen is wel verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Opruimingskosten, saneringskosten, kosten van noodvoorzieningen (zoals de kosten voor bewaking van het onbewoonbare woonhuis en de kosten voor transport en opslag van de inboedel) en kosten gemaakt in opdracht van de overheid worden ieder vergoed tot een maximaal percentage (%) van het verzekerd bedrag.

Eigen risico

Er kan een standaard eigen risico per gebeurtenis van toepassing zijn. Als u een hoger eigen risico wenst, dan kan dat. U kunt kiezen uit verschillende bedragen. Als u hiervoor kiest, verlenen verzekeraars een premiekorting. Het eigen risico is vaak niet van toepassing op schade aan glas. Heeft u uw woonhuis en uw inboedel verzekerd? En zijn zowel uw woonhuis als uw inboedel door dezelfde gebeurtenis beschadigd? Dan is het standaard eigen risico op de exclusieve opstalverzekering niet van toepassing als de totale gedekte schade aan het woonhuis en de inboedel samen groter is dan een minimum bedrag. Heeft u een hoger eigen risico gekozen? Dan geldt dit eigen risico altijd, ook als de schade groter is dan dit minimum bedrag.

Asbest

In geval van schade door een gedekte gebeurtenis vergoeden verzekeraars de kosten die verband houden met het verwijderen van asbest. Voor asbestdeeltjes die afkomstig zijn van een nabijgelegen pand, dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als dat pand door brand wordt getroffen, geldt een maximum vergoeding per gebeurtenis.

Schoorsteenbrand

Schade ten gevolge van een schoorsteenbrand is alleen verzekerd als de schoorsteen jaarlijks door een professioneel bedrijf wordt geveegd/gereinigd. Het jaarlijks laten vegen/reinigen van de schoorsteen is verplicht als u gebruik maakt van kachels en/of haarden waarin sprake is van verbranding van vaste of vloeibare stoffen.

Sloten en sleutels

Als uw huissleutels na diefstal met braak of na beroving met geweld in bezit van onbevoegden zijn gekomen worden, ter voorkoming van schade, tot maximaal € 5.000 per gebeurtenis de volgende kosten vergoed: de kosten om (elektronische) huissleutels te vervangen en/of opnieuw te programmeren en/of de kosten om sloten te vervangen.

Waar ben ik gedekt?

De exclusieve opstalverzekering dekt schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de exclusieve opstalverzekering aanvraagt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om dit via onze assurantieadviseur aan de verzekeraar door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen verzekeraars soms een premieopslag, tenzij u via een automatische incasso betaalt. Als uw exclusieve opstalverzekering deel uit maakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De exclusieve opstalverzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeraars de dekking stoppen. Anders loopt de exclusieve opstalverzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw exclusieve opstalverzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via onze assurantieadviseur aan de verzekeraar doorgeven. De exclusieve opstalverzekering eindigt dan een maand nadat de verzekeringsmaatschappij het verzoek tot beëindiging heeft ontvangen.

Algemene informatie exclusieve opstalverzekering

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de exclusieve opstalverzekering. In een offerte, op de polis en in de polisvoorwaarden staat uitgebreid beschreven waarvoor u wel en niet bent verzekerd.

Voordelen exclusieve opstalverzekering

De belangrijkste productkenmerken zetten wij voor u op een rijtje:

  • Allriskdekking, inclusief dekking voor overstroming
  • Ruime dekking voor huur gelijkwaardige woning na schade (tot 25% van het verzekerd bedrag)
  • Woonhuisautomatisering standaard meeverzekerd
  • Eigen risico maar keuze
  • Standaard dekking voor overstroming.
  • Ruime dekking voor het huren van gelijkwaardige vervangende woonruimte na schade (tot 25% van het verzekerd bedrag).
  • Extra uitkering na schade voor bijvoorbeeld noodvoorzieningen, opruimingskosten en tuinaanleg
  • Dekking voor de kosten van verplicht archeologisch onderzoek na schade.
  • Tot het woonhuis worden ook gerekend: bijgebouwen, zwembad, brug, walbeschoeiing, domotica (woonhuisautomatisering), glas, fundamenten, zonnepanelen en laadpalen.
  • Ruime dekking tijdens aanbouw, verbouw of renovatie van het woonhuis.

Meer weten over de exclusieve opstalverzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de exclusieve opstalverzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.