Vakantiesluiting Honig en Honig

Honig en Honig is wegens vakantie gesloten vanaf vrijdag 9 augustus 2024 tot maandag 2 september 2024.
Wij zijn voor noodgevallen indirect bereikbaar via 072-5642669 of via info@honigenhonig.nl.
Wij wensen u een prettige vakantie!

Nieuws

Nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws van Honig en Honig.

Bedrijven met grote inkomende of uitgaande transporten van goederen/grondstoffen, zoals groothandels en productiebedrijven, werken vaak met transporteurs. Hieronder treft u 5 aandachtspunten of tips over de risico’s van goederentransport.
Nieuwe en bestaande klanten met een loonsom tot € 500.000,00 kunnen bij verzekeraar Nationale Nederlanden nu ook kiezen voor een vast premiepercentage bij een driejarig contract voor de MKB verzuim ontzorgverzekering (module Ziekteverzuim mkb uitgebreid). Het premiepercentage blijft tijdens de hele contracttermijn van drie jaar gelijk. Aan het einde van deze periode ontvangt de werkgever een verlengingsvoorstel.
Per 1 juli 2024 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De rekenregels geven u hier inzicht in. Hieronder treft u de beschikbare downloads
Zelfstandigen krijgen straks recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering als ze door langdurige ziekte niet meer het minimumloon kunnen verdienen (WML). Door een nieuwe verplichte verzekering lopen zij minder financiële risico’s door ziekte. Demissionair Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt deze Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) vandaag in internetconsultatie, zodat betrokkenen op het wetsvoorstel kunnen reageren.
Milieuschade is waarschijnlijk niet het eerste waar u aan denkt als u eigenaar bent van een gebouw. Toch is het slim om dit te verzekeren wanneer u bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak hebt liggen of als er nog asbest aanwezig is. Ondernemers en gebouweigenaren worden vaker aansprakelijk gesteld voor eventuele vervuiling zelfs als zij niet direct verantwoordelijk zijn. De opruimings- en saneringskosten kunnen hoog oplopen en op andere verzekeringen is meestal geen dekking. Het afsluiten van een milieuschadeverzekering (MSV) is daarom een goede keus.
Aegon Nederland en ASR zijn juridisch gefuseerd. ASR hanteert het doel om de verhuizing van de particuliere schadeverzekeringen soepel te laten verlopen. ASR verwacht aan het einde van het derde kwartaal van 2024 de verhuizing van de particuliere schadeverzekeringen van Aegon naar ASR af te ronden.
Als uw bedrijfspand wordt getroffen door bijvoorbeeld brand, kan uw bedrijf stil komen te liggen, Hierdoor mist u omzet terwijl uw vaste lasten blijven doorlopen. Een bedrijfsschadeverzekering vergoedt de vermindering van de brutowinst. Maar welke uitkeringstermijn biedt dan de beste oplossing? Vaak is er in het verleden gekozen voor een uitkeringstermijn van 52 weken, Maar is deze termijn nog voldoende?
UWV Kennisverslag (UKV) 2024-3 gaat dieper in op de toegenomen instroom in de WIA, de ontwikkelingen bij de WW en de veranderingen in de Ziektewet en Wazo. De economie groeide in 2023 nauwelijks, maar door de krappe arbeidsmarkt bleef de werkloosheid laag. Het aantal WW-uitkeringen was eind 2023 8% hoger dan een jaar eerder. Bij de WIA zag het UWV in 2023 een stijging van het aantal aanvragen met 15%. De instroom in de WIA is met 9% toegenomen.
Als u uw bedrijf, onderneming of organisatie inschrijft in het Handelsregister bij de KvK geeft u aan welke activiteiten u gaat uitvoeren: dat is uw bedrijfsactiviteit. Uw bedrijfsactiviteit bepaalt welke SBI-code u krijgt. Dit lijkt misschien een administratief dingetje, maar er kan veel afhangen van uw SBI-code. Zo kun u met een niet kloppende SBI-code een subsidie of vergunning mislopen of zelfs geen dekking hebben op uw bedrijfsverzekeringen.
In sommige situaties kunnen werkgevers voor hun zieke werknemers in de eerste 104 weken een Ziektewetuitkering aanvragen. De Ziektewet geldt dan als vangnet voor bijvoorbeeld zwangere vrouwen, bij orgaandonatie of als iemand onder een no-riskpolis valt.
Op dit moment hoeven ondernemers geen bpm te betalen bij het aanschaffen van een nieuwe bestelauto. Per 1 januari 2025 verander dit. De vrijstelling vervalt en dan betalen ondernemers ook bpm. Voor emissievrije bestelauto’s, zoals elektrische of waterstofauto’s blijft de uitzondering nog wel bestaan.
Vanaf 1 juli 2024 zou een kentekenplicht voor bijzondere bromfietsen gaan gelden. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft laten weten dat de kentekenplicht wordt uitgesteld. De nieuwe datum waarop de kentekenplicht moet ingaan, is nu 1 januari 2025. Vanaf deze datum moet een bijzondere bromfiets worden geregistreerd in het kentekenregister bij de Dienst Wegverkeer (RDW). En is het niet meer toegestaan om met een verzekeringssticker te rijden, maar zal de bijzondere bromfiets een kentekenplaat moeten hebben.
Als een werknemer ziek is, kan dat uw bedrijf veel geld kosten. Hoeveel kost ziekteverzuim eigenlijk? Wat zijn de kosten per zieke werknemer in 2024? Bekijk de rekenvoorbeelden uit verschillende branches.
Aegon en ASR gaan samen verder onder de naam ASR. De verzekeraar is gestart met het omzetten van de inkomensverzekeringen. Op deze pagina staat per product een link naar de vergelijking tussen de inkomensverzekeringen van Aegon en ASR met overeenkomsten en verschillen op een rij.
Het nieuwe jaar is begonnen en dat betekent dat de naverrekening voor inkomensverzekering over 2023 binnenkort van start gaat. Dit jaar verwachten we medio februari de eerste opgaveverzoeken van verzekeraars. De naverrekening is van toepassing op bijvoorbeeld een verzuimverzekering, een WGA-Hiaatverzekering, een WIA-Excedentverzekering en de ERD-verzekeringen.
Pagina 1 van 9