Offerte bestuurdersaansprakelijkheid

Offerte bestuurdersaansprakelijkheid Pixabay

Offerte bestuurdersaansprakelijkheid – Vraag online uw offerte aan voor dekking van uw bestuurdersaansprakelijkheid. Met de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt u zich tegen bestuurdersaansprakelijkheid, zodat uw privévermogen buiten schot blijft. Als bestuurder van een rechtspersoon, zoals een onderneming, stichting of vereniging, draagt u verantwoordelijkheid. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben. Uw besluiten of die van uw medebestuurders kunnen verkeerd uitpakken. U kunt daarvoor persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Dat betekent dat schade verhaald kan worden op uw privévermogen.

Offerte bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aanvragen

Bestuurdersaansprakelijkheid biedt noodzakelijke bescherming

Bestuurders, commissarissen en toezichthouders kunnen hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor schade. En dat risico wordt steeds groter door de hogere eisen aan hun functies en het groeiende aantal aanspraken. Zo kunnen zij aansprakelijk gesteld worden voor de totale schade die voortvloeit uit hun eigen functioneren of dat van een medebestuurder. Het kan zelfs zijn dat zij persoonlijk opdraaien voor die schade of betrokken raken bij een rechtsprocedure. Een rechtsbijstand- of  beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt in deze gevallen geen uitkomst, een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wel.

Interne en externe bestuurdersaansprakelijkheid

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en toezichthouders. Zowel de interne als de externe aansprakelijkheid is gedekt. Bij interne aansprakelijkheid stelt uw organisatie uw eigen bestuurder, commissaris of toezichthouder persoonlijk aansprakelijk voor het niet behoorlijk vervullen van zijn of haar taken. Bij externe aansprakelijkheid stelt een andere partij – aandeelhouders, crediteuren of werknemers – de bestuurder, commissaris of toezichthouder aansprakelijk voor schade door wanbeleid, onbehoorlijk bestuur of onrechtmatige daad.

Uitgebreide dekking voor bestuurdersaansprakelijkheid

Met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering blijft het privévermogen van de bestuurder, commissaris of toezichthouder buiten schot bij een aanspraak. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten die voortvloeien uit aansprakelijkheid door onbehoorlijk bestuur en de verweerkosten, zoals advocaat- en proceskosten. Bovendien zijn handelingen en nalatigheid in het verleden meeverzekerd als de aanspraak wordt ingesteld na de ingangsdatum van de polis en het gaat om een omstandigheid die niet bekend was.

Onmisbare zekerheid

Als vennootschap, vereniging of stichting wilt u de mensen die zich voor uw organisatie inzetten de zekerheid bieden dat zij privé geen risico lopen. Met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering heeft uw organisatie bovendien een extra voordeel bij het aantrekken van nieuwe bestuursleden.

Wat is er verzekerd met bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vergoedt de schade die het gevolg is van interne of externe aansprakelijkheid.

 • Interne aansprakelijkheid gaat om de relatie tussen de bestuurder en de rechtspersoon zelf.
 • Externe aansprakelijkheid gaat om schade aan derden. Bijvoorbeeld kosten die voor uw verdediging, bijvoorbeeld door een advocaat.
 • Maar ook schade die uw onderneming of stichting of anderen hebben geleden. Bij deze schade gaat het niet om schade aan personen of zaken, maar om vermogensschade. Vermogensschade is alleen een financieel nadeel. De verzekeringsmaatschappij vergoedt deze schade tot het verzekerd bedrag.
 • U kunt zich ook verzekeren voor het inlooprisico. Dat wil zeggen dat de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering schade vergoedt die is ontstaan door een fout in het verleden. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de claim pas is ingediend na de ingangsdatum van uw verzekering. En bovendien moet het gaan om een feit of voorval dat niet eerder bekend was bij de verzekerde.

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin verzekeraars betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de verzekeringsvoorwaarden.

Wat is er niet verzekerd met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd tegen schade waarvoor u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk bent. Maar er zijn situaties waarin een verzekeraar geen vergoeding geeft. De belangrijkste vindt u hieronder:

 • U of een andere verzekerde heeft de schade met opzet veroorzaakt.
 • De schade bestaat alleen uit opgelegde boetes of dwangsommen.
 • Er is sprake van een ongerechtvaardigde bevoordeling van de verzekerden of van anderen. Dat betekent dat u in uw werkzaamheden uzelf en bekenden niet mag voortrekken.
 • Het gaat om claims die zijn ingesteld in de Verenigde Staten en/of Canada (of die gebaseerd zijn op het recht van deze landen).
 • De schade is ontstaan doordat er geen verzekeringen voor de onderneming zijn afgesloten, of omdat ze niet betaald zijn.

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de verzekeringsvoorwaarden.

Is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar denk als bestuurder goed na over wat de gevolgen kunnen zijn van de beslissingen die u neemt. En de gevolgen die dat kan hebben voor u als privépersoon en uw vermogen.

Voor wie is een bestuurdersaansprakelijk­heidsverzekering?

Voor bestuurders, commissarissen of toezichthouders. Niet alleen van bedrijven, maar bijvoorbeeld ook van een vereniging van eigenaren. Hiermee dekt u aansprakelijkheid af, zodat het privévermogen van u als bestuurder buiten schot blijft.

Wat kost de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

De premie voor de Bestuurdersaansprakelijk­heidsverzekering is afgestemd op uw situatie. Daarbij houden we rekening met de omvang van het bedrijf waarvan u bestuurder bent. U kiest zelf een verzekerd bedrag. Dat bedrag is het maximale bedrag dat we betalen bij een claim. De premie voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor bijvoorbeeld een VVE start bij ongeveer € 400,00.

Premievoorbeelden Bestuurdersaansprakelijk­heid

Bestuur van een VVE

Verzekerd bedrag: € 500.000,00
Premie per jaar: € 417,00 

Bestuur basisschool met 200 leerlingen

Verzekerd bedrag: € 1.250.000,00
Premie per jaar: € 1.080,00

Bovengenoemde premies zijn indicatief en verschillen per bedrijf en organisatie

De voordelen van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering!

 • Het privévermogen blijft buiten schot bij bestuurdersaansprakelijkheid
 • Dekking voor interne en externe aansprakelijkheid
 • Dekking van de verweerkosten
 • Dekking van het inlooprisico
 • Wereldwijde dekking, exclusief de V.S. en Canada

Meer weten over uw offerte voor de verzekering van bestuurdersaansprakelijkheid?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade. Wilt u weten welke risico's uw bedrijf of organisatie loopt? Dan kunnen wij u helpen met een Risicoscan.