Offerte MKB verzuim ontzorg verzekering

Offerte MKB verzuim ontzorg verzekering – Vanaf 1 januari 2020 kunnen werkgevers loondoorbetaling bij ziekte verzekeren met een nieuwe verzuimverzekering in combinatie met arbodienst en re-integratie. De MKB Verzuim Ontzorg verzekering is samengesteld door overheid, werkgevers en verzekeraars met als doel om de kleine werkgevers optimaal te ondersteunen bij het re-integratieproces en het eigen verzuim van het bedrijf minder zwaar te laten meetellen in de verzuimpremie.

Offerte MKB verzuim ontzorg verzekering aanvragen

Offerte MKB verzuim ontzorg verzekering aanvragen

De MKB verzuim ontzorg verzekering

Als een medewerker ziek wordt, kan dit u veel geld kosten. En u heeft allerlei verplichtingen vanwege de wetgeving. Met de MKB verzuim ontzorg verzekering geeft u deze zorgen uit handen. U bent verzekerd voor de loondoorbetaling en heeft professionele begeleiding van een gecertificeerde arbodienst. Uw persoonlijke casemanager is uw vaste aanspreekpunt. Die ondersteunt u bij de re-integratie van zieke werknemers. Zo kunt u zich helemaal concentreren op het succes van uw bedrijf.

Waarom een nieuwe verzuimverzekering?

De basis voor deze verzekering is gelegd door de overheid, werkgevers en verzekeraars. Het doel is om kleine werkgevers optimaal te ondersteunen bij het re-integratieproces en het eigen verzuim van het bedrijf minder zwaar te laten meetellen in de premie. Op basis van deze uitgangspunten hebben wij ons nieuwe product ontwikkeld. Werkgevers die hiervoor kiezen worden maximaal ontzorgd en betalen een solidaire premie.

Welke oplossing kiest u?

Welke oplossing het meest geschikt is voor u als werkgever (een losse verzuimverzekering of de MKB verzuim ontzorg verzekering) is afhankelijk van het profiel van uw bedrijf en uw wensen. Onze Register adviseur Verzuim en Inkomensvoorzieningen (RVI) helpt u graag met onafhankelijk advies.

Voor wie is de MKB verzuim ontzorg verzekering?

De MKB verzuim ontzorg verzekering is speciaal gemaakt voor MKB werkgevers tot 75 werknemers.

Wat is verzekerd bij de MKB verzuim ontzorg verzekering?

Met de MKB verzuim ontzorg verzekering krijgt u een uitkering voor het loon dat u aan een zieke werknemer moet doorbetalen. U heeft een vast aanspreekpunt en wordt ondersteund bij de re-integratie van langdurig arbeidsongeschikte werknemers. En u kunt gebruikmaken van rechtsbijstand bij juridische geschillen in verband met ziekteverzuim en re-integratie.

Persoonlijke verzuimbegeleiding

De MKB verzuim ontzorg verzekering wordt door diverse verzekeraars aangeboden in combinatie met een Ontzorgpakket van geselecteerde arbodiensten. U krijgt daarbij ondersteuning van een vaste en onafhankelijke casemanager van de arbodienst. Die is uw eerste aanspreekpunt en is regisseur van het re-integratieproces.

Ook biedt de casemanager administratieve ondersteuning, bijvoorbeeld door voor u een plan van aanpak op te stellen. Verder krijgt u vroegtijdige arbeidsdeskundige ondersteuning, om te kijken wat een medewerker nog kan. Dit versnelt de terugkeer naar werk.

Wat is niet verzekerd?

De MKB verzuim ontzorg verzekering voor ziekteverzuim van uw personeel biedt een ruime dekking. Maar u bent niet voor alles verzekerd. U bent bijvoorbeeld niet verzekerd voor een werknemer die al ziek of arbeidsongeschikt is bij de start van de verzekering. Als u, voordat u de MKB verzuim ontzorg verzekering via ons heeft verzekerd, bij een andere maatschappij verzekerd was, valt dit risico vaak nog onder die verzekering. Dit wordt ook wel het uitlooprisico genoemd.  U kunt per werknemer vaak een maximaal SV-jaarloon verzekeren, het loon daarboven is niet verzekerd. Daarnaast kunt u de werkgeverslasten meeverzekeren tot een maximaal percentage van de verzekerde loonsom.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico in dagen, waarbij u kunt kiezen uit: 10, 20, 30, 65 of 130 werkdagen. De mogelijkheden verschillen per verzekeraar. De kosten van loondoorbetaling binnen deze eigen risicoperiode worden niet door verzekeraars vergoed.

Wat zijn de voorwaarden?

De polisvoorwaarden verschillen per verzekeringsmaatschappij. Bij een offerte of vergelijking verzorgen wij een toelichting op de polisvoorwaarden en condities van de aanbevolen of geselecteerde verzekeraar.

MKB verzuim ontzorg verzekering of reguliere verzuimverzekering?

Welke verzuimverzekering het beste bij uw bedrijf past hangt af van uw werkgeversprofiel en wensen. Dee MKB Verzuim Ontzorg Verzekering sluit goed aan bij werkgevers die:

  • Willen dat het eigen verzuim minder zwaar meetelt in de premie en voorkeur geven aan een meer solidaire (en daarmee hogere) premie.
  • De complete regie rondom verzuim uit handen willen geven.
  • Maximaal begeleid willen worden als een werknemer arbeidsongeschikt is. En hiervoor bereid zijn te betalen.
  • Behoefte hebben aan een meer gestandaardiseerd product met minder keuzes.

Keurmerk MKB verzuim ontzorg verzekering

Twijfelt u nog voor welke aanbieder u kiest? Zorg dan dat u in ieder geval kiest voor een aanbieder die beschikt over het keurmerk dat MKB-Nederland ontwikkelde voor aanbieders van de nieuwe MKB verzuim ontzorg verzekering.

Wat kost de MKB verzuim ontzorg verzekering?

Bij de MKB verzuim ontzorg verzekering betaalt u een verzekeringspremie en een tarief voor de arbodienstverlening.

Premiefactoren

Hoeveel u betaalt voor de verzuimverzekering, hangt onder andere af van de samenstelling van uw personeelsbestand, uw bedrijfsgegevens (sector, werkzaamheden), het ziekteverzuim van uw werknemers en de gekozen dekking. Omdat uw eigen verzuim in mindere mate meeweegt in uw premie, is er sprake van een meer solidaire premie.

Pakketkorting

De MKB verzuim ontzorg verzekering is onderdeel van een pakket personeelsverzekeringen. Sluit u in het pakket meer inkomensverzekeringen af? Dan profiteert u van pakketvoordelen, zoals een korting die kan oplopen tot 10%. Bijvoorbeeld een combinatie van uw verzuimverzekering in combinatie met de WGA- of ZW-ERD verzekering of WIA-aanvullingsverzekeringen, zoals een WGA-Hiaat verzekering of WIA-Excedentverzekering. Vraag ernaar bij onze adviseur.

Wat zijn de voordelen van de MKB verzuim ontzorg verzekering?

  • Casemanager als vast aanspreekpunt
  • Eenvoudige verzuimadministratie (Eén online ziek- of herstelmelding)
  • Garantie Wet verbetering poortwachter
  • Volledige vergoeding van de noodzakelijke re-integratiekosten.

Wenst u een offerte van de MKB verzuim ontzorg verzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de MKB verzuim ontzorg verzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade. Wilt u weten welke risico's uw bedrijf loopt? Dan kunnen wij u helpen met een Risicoscan.