Vakantiesluiting Honig en Honig

Honig en Honig is wegens vakantie gesloten vanaf vrijdag 9 augustus 2024 tot maandag 2 september 2024.
Wij zijn voor noodgevallen indirect bereikbaar via 072-5642669 of via info@honigenhonig.nl.
Wij wensen u een prettige vakantie!

Offerte collectieve reisverzekering

Welk soort verzekering is de collectieve zakenreisverzekering?

De collectieve zakenreisverzekering vergoedt schade als u voor uw werk op zakenreis bent of bij annulering. U kunt de collectieve zakenreisverzekering afsluiten voor iedereen (bestuurders of medewerkers) die namens uw bedrijf zakenreizen naar het buitenland maakt. Ook zorgen verzekeraars ervoor dat u thuiskomt bij of na een ernstige gebeurtenis. Meereizende gezinsleden zijn bij sommige verzekeraars mee te verzekeren.

Wat is verzekerd met de collectieve zakenreisverzekering?

De collectieve zakenreisverzekering kan dekking bieden voor persoonlijke ongevallen, medische kosten gemaakt tijdens de zakenreis, repatriëring en dringende reiskosten, persoonlijke aansprakelijkheid, reisannulering en onderbreking, bagage en rechtsbijstand. Er is altijd dekking voor SOS kosten: u krijgt altijd hulp van een alarmcentrale. Bij een ongeluk, ziekte of overlijden regelen en vergoeden verzekeraars vervoer naar huis en hulp. Daarnaast bent u verzekerd voor de extra dekkingen die u heeft gekozen.

Wie is verzekerd met de collectieve zakenreisverzekering?

De collectieve zakenreisverzekering geldt voor iedereen (werknemers en bestuurders) die in opdracht van of in dienst van het bedrijf (de verzekeringnemer) zakenreizen naar het buitenland maakt. Ook voor stagiairs en externen die zijn ingehuurd door het bedrijf. Ook partners die meereizen tijdens een zakenreis kunnen meeverzekerd zijn. Verzekerden moeten op het polisblad zijn opgenomen.

Keuze: Medisch

U heeft recht op vergoeding van medische kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling in het buitenland. Verzekeraars vergoeden vaak de kosten en het verplichte eigen risico aanvullend op uw zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de alarmcentrale.

Keuze: Bagage

U bent verzekerd voor schade, vermissing of diefstal van je bagage. De maximale vergoeding is afhankelijk van de gekozen variant. Voor de vergoeding maken verzekeraars gebruik van een afschrijvingstabel. U heeft ook nog de keuze om zakelijke uitrusting mee te verzekeren. Hiermee bent u voor uw zakelijke uitrusting verzekerd tot een maximumbedrag, vaak zonder een maximaal bedrag per item. Deze dekking is een aanvulling op de dekking Bagage. Voor geld en bankpassen geldt vaak een beperkt verzekerd bedrag.

Keuze: Ongevallen

Bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval tijdens uw reis heeft u recht op een éénmalige uitkering.

Keuze: Doorlopende annuleringsverzekering

Heeft u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan? Dan vergoedt de collectieve zakenreisverzekering de (boekings-)kosten die u al heeft gemaakt en niet terugkrijgt. Verzekeraars vergoeden de kosten die de reisorganisatie u in rekening brengt bij een annulering. Ook als u een reis moet afbreken of bij een vertraging van meerdere uren op de heenreis, ontvangt u een vergoeding. Verzekerde gebeurtenissen vindt u in de polisvoorwaarden.

Wintersport en bijzondere sporten

Tijdens zakelijke reizen zijn wintersporten en bijzondere sporten vaak meeverzekerd via de dekking Ongevallen. Als u privéreizen meeverzekert, is deze dekking ook standaard. Ook schade aan uw eigen of gehuurde sportuitrusting is verzekerd. Bijzondere (winter)sporten zijn sporten die een meer dan normaal risico met zich meebrengen. Deze sporten zijn niet standaard inbegrepen. Om uzelf tijdens deze sporten te verzekeren moet er een extra dekking bij de gewenste verzekering worden afgesloten.

Onder bijzondere (winter)sporten verstaan verzekeraars o.a.: Abseilen, Berg- en rotsklimmen, Kitesurfen, Parachutespringen, Paragliding, Skispringen, Snowscooter, Ultralight vliegen, Wildwaterkanoën en Zweefvliegen.

Keuze: Pech op reis

Bij pech of een ongeval met eigen vervoer krijg je hulp. Als het nodig is, regelen en vergoeden we vervangend vervoer. Ook zorgen we voor vervoer van je defecte voertuig naar huis. Schade aan of diefstal van je vervoermiddel is niet verzekerd. Deze dekking is geldig in de landen op het internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) van het voertuig.

Keuze: Rechtsbijstand

Hiermee ben je verzekerd van juridische hulp in het buitenland.

Keuze: privé-reizen

U kunt privéreizen meeverzekeren voor u en uw gezin. Hier gelden vaak dezelfde dekkingen voor, behalve de dekkingen: Annulering zakelijke reis en Uitbreiding zakelijke bagage. Annulering van privéreizen is apart mee te verzekeren. Deze dekking wordt niet door alle verzekeringsmaatschappijen aangeboden!

Wat is niet verzekerd met een collectieve zakenreisverzekering?

U bent niet verzekerd als u onzorgvuldig met uw spullen omgaat. Als schade niet ontstaat tijdens zakenreizen of bijvoorbeeld bij fraude. Hieronder vindt u de belangrijkste uitsluitingen. Er zijn meer oorzaken waardoor u geen recht heeft op dekking, zoals opzet of gebruik van verdovende middelen. Alle uitsluitingen vindt u in de polisvoorwaarden.

Reisadvies van de overheid

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (kleurcode rood of oranje)? Dan bent u tijdens de reis alleen verzekerd voor schade die niet gerelateerd is aan de reden van dit negatief reisadvies. Neem bij twijfel contact op met onze adviseur voor advies.

Sectoren met een verhoogd risico

U bent niet standaard verzekerd tijdens reizen als u of uw personeel werkt in de volgende sectoren: off shore, NGO's, luchtvaart (piloten), brandweer, militairen, (semi)-professionele sportbeoefenaars, touroperators. Werkzaamheden die een verhoogd risico met zich meebrengen, zijn alleen verzekerd als deze op het polisblad staan vermeld. Hieronder vindt u een overzicht van de werkzaamheden en de gevolgen voor de premie. Neem bij twijfel contact op met onze adviseur voor advies.

Beroepsrisico

Standaard is commercieel, administratief of toezichthoudend werk verzekerd. De mogelijkheid bestaat om voor alle reisdagen, of slechts een deel daarvan, werkzaamheden met een verhoogd risico mee te verzekeren tegen een toeslag op de premie. Er zijn vier categorieën:

Standaard werk: toeslag van 0%

Werkzaamheden die geen extra risico met zich meebrengen dan wanneer je voor vakantie in het buitenland zou verblijven. Denk dus o.a. aan commercieel, administratief of toezichthoudend werk. Daarnaast bestaan er natuurlijk nog vele andere werkzaamheden zonder verhoogd risico. Voorbeelden: Standaard kantoorwerk (verkoop, inkoop, marketing, communicatie, ICT, secretarieel, directie), Horeca werk (zoals barkeeper, ober, receptiemedewerker. Met uitzondering van werken als kok), Musicus, Golfleraar

Licht verhoogd: toeslag van 35%

Werkzaamheden waarbij de verzekerde een laag risico loopt. Wel is er sprake van meer risico dan wanneer niet gewerkt zou worden tijdens het verblijf in het buitenland. In sommige gevallen wordt met de handen gewerkt. Voorbeelden: Arts, Skileraar, Duikinstructeur, Tuinman

Verhoogd risico: toeslag van 70%

Werkzaamheden waarbij de verzekerde duidelijk meer risico loopt dan tijdens een vakantie in het buitenland. Meestal wordt hierbij met de handen gewerkt en gevaarlijk materieel gebruikt. Ook werkzaamheden waarbij de verzekerde veel op de weg zit vallen hieronder. Voorbeelden: Chauffeur (koerier, taxi), Kok, Loodgieter, Elektricien

Zwaar verhoogd: toeslag van 100%

Werkzaamheden waarbij de verzekerde een aanzienlijk verhoogd risico loopt op een ongeval of letsel. Hierbij wordt meestal met gevaarlijke machines gewerkt of op gevaarlijke locaties. Voorbeelden: Bruggenbouwer, Elektricien met hoogspanning, Metaalbewerker, Sloper

De toeslag geldt over de premie voor de dekkingen: SOS hulpverlening, Ongevallen, Medische kosten en Werelddekking. 

Fraude

Verzekeraars keren niet uit als u opzettelijk probeert te misleiden.

Opzet

U bent niet verzekerd wanneer er sprake is van opzet.

Zelfmoord

Verzekeraars keren vaak niet uit bij een (poging tot) zelfmoord.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Op reis gaat u voorzichtig met uw bagage om. Als blijkt dat u zich niet verantwoordelijk heeft gedragen ten opzichte van reisgenoten en andere mensen en hun eigendommen, dan krijgt u mogelijk niet alle kosten vergoed. Bel bij schade altijd meteen de Alarmcentrale. Doet u dit niet, dan krijgt u misschien niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

Afhankelijk van de gekozen dekking(en) en het soort pakket (basis, uitgebreid of luxe) kan een eigen risico van toepassing zijn. In een offerte, in de polisvoorwaarden en op de polis vindt u alle informatie of een eigen risico van toepassing is.

Maximale vergoedingen

Voor verschillende verzekerde onderdelen van de reis- en annuleringsverzekering gelden maximale vergoedingen. Deze vindt u vaak in de polisvoorwaarden.

Zakenreizen

Er is uitsluitend dekking voor een zakenreis die in opdracht en voor rekening van het bedrijf wordt gemaakt, tenzij de dekking voor privéreizen is afgesloten.

Maximale reisduur

De dekking voor zakelijke reizen en voor privéreizen (indien meeverzekerd) geldt voor een maximaal aaneengesloten reisdagen. De maximale reisduur verschilt per verzekeraar. In een offerte, in de polisvoorwaarden of op de polis vindt u een beschrijving van de maximale reisduur van de collectieve zakenreisverzekering.

Waar ben ik gedekt?

Vaak kunt u kiezen uit een Europa-dekking of een Werelddekking. Europa is bij de meeste verzekeraars inclusief alle landen aan de Middellandse Zee, zoals Israël, Egypte en Marokko. In de polisvoorwaarden vindt u wanneer er dekking is in Nederland. Reist u naar een door de overheid gesanctioneerd land of oorlogsgebied? Dan kunnen er beperkingen gelden, neem hiervoor contact op met onze adviseur voorafgaand aan de reis.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de collectieve zakenreisverzekering aanvraagt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op uw spullen passen). Bel in geval van nood of bij schade zo snel mogelijk de alarmcentrale. Doe aangifte bij de politie als er sprake is van verlies, diefstal of vermissing van bagage. U moet de schade kunnen aantonen. Meld de schade zo snel mogelijk bij onze adviseur of de verzekeringsmaatschappij. In de polisvoorwaarden vindt u per gebeurtenis de termijn waarbinnen u de schade moet melden. Daar vindt u ook de overige verplichtingen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt de premie per maand of per jaar betalen. Betalen kan via automatische incasso of (digitale) nota. U dient de premie te hebben betaald om een schade te kunnen claimen.

Premie

Premies zijn per reisdag met een korting naarmate u meer reisdagen heeft. Aan het einde van ieder verzekerd jaar geeft u aan wat de verwachtingen zijn over de aantallen reisdagen en eventueel de gewenste dekking(en) voor het komende jaar. Zo gaan de medewerkers ieder jaar opnieuw met de beste verzekering op pad.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw collectieve zakenreisverzekering begint op de datum die op de polis staat. De dekking gaat in als u of een andere verzekerde het huisadres verlaat voor een reis en eindigt bij terugkeer op het huisadres. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeraars de collectieve zakenreisverzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In het eerste jaar kunt u de collectieve zakenreisverzekering alleen opzeggen binnen de bedenktermijn van 14 dagen. Na het eerste jaar kunt u de collectieve zakenreisverzekering opzeggen vaak met een opzegtermijn van één maand. U kunt uw opzegging aan onze adviseur versturen of rechtstreeks aan de verzekeraar.

Algemene informatie collectieve zakenreisverzekering

Deze informatie geeft een samenvatting van de collectieve zakenreisverzekering. In de offerte, in de polisvoorwaarden en op de polis staat uitgebreid waarvoor u wel of niet voor verzekerd bent.

Liever een individuele zakenreisverzekering?

Dan kunt u de doorlopende zakenreisverzekering afsluiten voor de individuele zakelijke reiziger of ondernemer.

Voordelen van de collectieve zakenreisverzekering

De collectieve zakenreisverzekering biedt de volgende unieke voordelen:

  • Voor alle medewerkers geldig
  • Op maat samen te stellen
  • Flexibel op te bouwen, alleen de dekking S.O.S. hulpverlening is verplicht
  • Premium variant geeft in geval van molest nog 7 dagen volledige dekking
  • Mogelijkheid om Europese medewerkers van het Nederlandse hoofdkantoor te verzekeren
  • Werk met verhoogd risico mogelijk
  • Eenvoudige administratie
  • Privéreizen mee te verzekeren

Meer weten over de collectieve zakenreisverzekering? 

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de collectieve zakenreisverzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig, bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met objectief en onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel contract- en polisbeheer en HR services. Wilt u weten welke risico's uw bedrijf nog meer loopt? Dan kunnen wij u helpen met een risicoscan.