Particuliere cyberverzekering

Particuliere cyberverzekering - De particuliere cyberverzekering biedt ondersteuning bij cyberincidenten. Met de particuliere cyberverzekering beschermt u uw online bezittingen en uw (digitale) identiteit. Als u te maken krijgt met de verzekerde cyberincidenten kunt u de hulp inroepen van CyberSupport. Een team bestaande ervaren cyber security professionals staat 24/7 klaar om u snel en doelgericht te helpen.

Offerte particuliere cyberverzekering aanvragen

Welk soort verzekering is de particuliere cyberverzekering?

De particuliere cyberverzekering biedt hulp als u slachtoffer bent van cybercriminelen door bijvoorbeeld phishing, malware (virussen) en ransomware. Verzekerd zijn de kosten van hulpverlening, onderzoek en gegevensherstel. Wij betalen ook een vergoeding voor verlies van geld van uw rekening. Daarnaast is ook identiteitsfraude (online én offline) verzekerd.

Wat is verzekerd met de particuliere cyberverzekering?

De volgende cyberincidenten zijn verzekerd:

Cyberafpersing

Verzekerd zijn de kosten voor hulpverlening, onderzoek en losgeld bij cyberafpersing. Dit is een situatie waarbij iemand u dwingt tot betaling van losgeld door middel van bedreiging met vernietiging, beschadiging of openbaarmaking van persoonlijke of privacygevoelige gegevens. Het losgeld wordt vergoed als dit met goedkeuring van ons is betaald. Voorbeeld: door het openen van een bijlage in een mail, is er ransomware op uw computer geïnstalleerd. Hierdoor zijn alle bestanden, inclusief foto’s en belangrijke documenten, niet meer toegankelijk (versleuteld). De bestanden kunnen ontsleuteld worden na het betalen van losgeld.

Identiteitsfraude

Verzekerd zijn de kosten van hulpverlening en onderzoek in geval van identiteitsfraude. Dit is het misbruiken van uw identificatiemiddelen. Ook aanspraken van derden als gevolg van identiteitsfraude zijn verzekerd. Voorbeeld: met een valse kopie van uw rijbewijs of paspoort, wordt door iemand anders op uw naam een auto gehuurd, die vervolgens niet meer wordt teruggebracht. U wordt gedagvaard voor het onrechtmatig toeëigenen van de auto.

Inbreuk op privacy

Verzekerd zijn de kosten voor hulpverlening, onderzoek en gegevensherstel na verlies, diefstal of beschadiging van persoonsgegevens of privacygevoelige gegevens van u of iemand anders die zijn opgeslagen op uw computer. Ook aanspraken van derden door de inbreuk zijn verzekerd. Voorbeeld: doordat u op internet geklikt heeft op een link die frauduleus is, hebben cybercriminelen toegang gekregen tot alle bestanden op uw computer. Zij gaan op zoek naar bruikbare, voor hen nuttige informatie over u. Om de digitale sporen hiervan uit te wissen wordt de gehele inhoud van de harde schijf gewist, dus ook foto’s en gegevens van een medisch specialist.

Verlies van geld op rekening

Verzekerd zijn de kosten van hulpverlening, onderzoek en het geldelijke verlies die het gevolg zijn van het verlies van geld op rekening door phishing (bijv. een gepersonaliseerde nepfactuur), malware of hacking. Ook het frauduleus gebruik van een bankpas of creditcard in de vorm van een contante opname of contante aankoop is verzekerd. Voorbeeld: in een “phishingmail” worden uw inloggegevens gevraagd van het internetbankieren. De mail is dermate goed, dat u de gegevens invult en denkt in te loggen op de site van uw bank. In werkelijkheid kunnen cybercriminelen met deze gegevens bedragen overmaken vanaf uw bankrekening naar hun eigen rekening.

E-Reputatieschade

Verzekerd zijn de kosten van hulpverlening en de kosten om negatieve uitingen te verbergen of, voor zover dat mogelijk is, te verwijderen als zoekresultaat uit online zoekmachines. Dit geldt als uw goede naam opzettelijk is aangetast als gevolg van online geplaatste negatieve berichten, beledigingen of privacygevoelige gegevens. Voorbeeld: door inbreuk op uw computernetwerk worden comprimerende foto’s door cybercriminelen gedownload. Deze worden vervolgens openbaar gemaakt. Of er kan sprake zijn dat een fake Facebookaccount van u wordt gemaakt waarop racistische uitlatingen worden geplaatst, zogenaamd uit uw naam.

Aansprakelijkheid

Als u aansprakelijk wordt gesteld voor schade als gevolg van identiteitsfraude of inbreuk op privacy is dat ook verzekerd.

Wie zijn verzekerd?

De particuliere cyberverzekering verzekert u en uw inwonende gezinsleden. Uitwonende studerende kinderen jonger dan 27 jaar zijn ook meeverzekerd. Er is alleen dekking voor schade die u als particulier lijdt.

Verzekerd bedrag

Voor het oplossen van cyberincidenten is een maximaal verzekerd bedrag per gebeurtenis beschikbaar. Per jaar betalen verzekeraars nooit meer dan 2x het verzekerd bedrag per polis. Het verzekerd bedrag is beschikbaar voor o.a. de kosten van hulpverlening (24/7), computerhulp (zoals data recovery), onderzoekskosten (naar oorzaak en omvang van het incident) en herstel e-reputatie.

Wat is niet verzekerd met de particuliere cyberverzekering?

Schade door molest, natuurrampen, atoomkernreacties, verzekeringsfraude en het niet nakomen van verplichtingen is niet verzekerd. Schade door opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid is ook niet verzekerd.

Inloop

Schade die voorafgaand aan de ingangsdatum heeft plaatsgevonden is niet verzekerd.

Verzekerde als (mede)dader

Schade die een verzekerde lijdt en waarvan een andere verzekerde een verdachte, de dader of een medepleger is, is niet verzekerd.

Ontbreken passende beveiligingsmaatregelen

Schade als gevolg van het ontbreken van passende beveiligingsmaatregelen is niet verzekerd. Onder passende beveiligingsmaatregelen verstaan wij het zorgvuldig gebruik van wachtwoorden en het gebruiken van up-to-date antivirussoftware van een gerenommeerde leverancier zoals Eset, AVG, McAfee of Norton.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U heeft alleen recht op vergoeding van losgeld als dit na uitdrukkelijke toestemming van ons is betaald.

Eigen risico

Er is een eigen risico van toepassing per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

De dekking van de particuliere cyberverzekering geldt wereldwijd. Het maakt dus niet uit waar u zich bevindt ten tijde van het incident en het maakt ook niet uit waar het incident vandaan is uitgevoerd. Op de particuliere cyberverzekering is Nederlands recht van toepassing. Dit betekent dat altijd de wettelijke regels van Nederland gelden. Ook bij incidenten met buitenlandse partijen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de particuliere cyberverzekering aanvraagt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Is er sprake van een cyberincident? Meld dit dan zo snel mogelijk bij CyberSupport. U bent verplicht gegeven aanwijzingen zoveel mogelijk op te volgen. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om dit via onze assurantieadviseur aan verzekeraars door te geven.

Premie

De premie voor de particuliere cyberverzekering bedraagt € 15,13 per maand (inclusief assurantiebelasting) Op de particuliere cyberverzekering wordt 10% pakketkorting verleend als de polis onderdeel uitmaakt van de pakketverzekering bij dezelfde verzekeraar.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen verzekeringsmaatschappijen een premieopslag, tenzij u via een automatische incasso betaalt. Als uw particuliere cyberverzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De particuliere cyberverzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeraars de dekking stoppen. Anders loopt de particuliere cyberverzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw particuliere cyberverzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail bij onze assurantieadviseur of rechtstreeks aan verzekeraars doorgeven. De particuliere cyberverzekering eindigt dan een maand nadat verzekeringsmaatschappijen het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.

Uitleg van begrippen

Phishing is "vissen" naar persoonsgegevens via bijvoorbeeld e-mail. Malware is een samenvoeging van malicious software (kwaadaardige software) ook wel virussen genoemd. Ransomware is een vorm van malware waarmee persoonlijke bestanden zoals foto's en documenten ontoegankelijk worden gemaakt. Pas na betaling van losgeld worden deze (mogelijk) weer vrijgegeven.

Algemene informatie particuliere cyberverzekering

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de particuliere cyberverzekering. In de offerte, polis en polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor u wel en niet bent verzekerd.

Meer weten over de particuliere cyberverzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de particuliere cyberverzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig te Alkmaar en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.