Vakantiesluiting Honig en Honig

Honig en Honig is wegens vakantie gesloten vanaf vrijdag 9 augustus 2024 tot maandag 2 september 2024.
Wij zijn voor noodgevallen indirect bereikbaar via 072-5642669 of via info@honigenhonig.nl.
Wij wensen u een prettige vakantie!

WIA-aanvullingen

WIA-aanvullingen

WIA-aanvullingen - Een WIA-uitkering is vaak fors lager dan het inkomen dat uw werknemer gewend was. Als werkgever wilt u natuurlijk het beste voor uw mensen. Met de WIA-aanvullingen toont u goed werkgeverschap en zorgt u voor aanvullende inkomen voor uw arbeidsongeschikte werknemer. WIA-aanvullingen zijn bijvoorbeeld de WIA-Bodemverzekering, WGA-Hiaat verzekering en WIA-Excedentverzekering.

Iedereen die voor een werkgever werkt, ziek is geworden en na 2 jaar ziekte ten minste 35% arbeidsongeschikt is, heeft recht op WIA-uitkering. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Er zijn 2 WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering.

Als u wilt weten welke inkomen en WIA-uitkering van toepassing is bij arbeidsongeschiktheid voor een werknemer, dan kunt u hieronder een berekening maken van de WIA-uitkeringen en het effect van een WGA-Hiaatverzekering of WIA-Excedentverzekering.

Direct berekenen

Als u wilt weten welke inkomen en WIA-uitkering van toepassing is bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer, dan kunt u hier een WIA berekening maken van de wettelijke uitkeringen en het effect van een aanvullende WGA-Hiaatverzekering of een WIA-Excedentverzekering.

Direct berekenen

Het kan het gebeuren dat een werknemer door ziekte, arbeidsongeschiktheid of een ongeval niet meer kan werken. Met de collectieve inkomensverzekeringen zijn niet alleen de risico's van de werkgever, maar ook van de werknemers, goed verzekerd. De collectieve inkomensverzekeringen worden op maat samengesteld op basis van o.a. uw bedrijfsituatie, uw branche of sector en de CAO.

Offerte collectieve inkomensverzekeringen

Met een collectieve ongevallenverzekering kunnen bedrijven en organisaties hun werknemers, stagiaires, oproepkrachten, uitzendkrachten en vrijwilligers verzekeren tegen de financiële gevolgen van een ongeval. De collectieve ongevallenverzekering biedt wereldwijd dekking voor een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval. In een Cao worden vaak afspraken gemaakt over een verplichte collectieve ongevallenverzekering. Een collectieve ongevallenverzekering geldt ook als secundaire arbeidsvoorwaarde en geeft invulling aan goed werkgeverschap en werkgeversaansprakelijkheid.

Offerte collectieve ongevallenverzekering aanvragen

Met een collectieve WGA-Hiaatverzekering beschermt een werkgever de werknemers voor een terugval in inkomen bij arbeidsongeschiktheid. De collectieve WGA-Hiaatverzekering verzorgt een aanvulling tot maximaal 70% van het verzekerde loon van maximaal het WIA-Dagloon. Een werknemer loopt hierdoor een minder groot financieel risico. De collectieve WGA-Hiaatverzekering, de oplossing voor het voorkomen van inkomensterugval! U kunt kiezen uit WGA-hiaatverzekering basis of WGA-hiaatverzekering uitgebreid.

Offerte Collectieve WGA-Hiaatverzekering aanvragen

De Inkomensaanvulverzekering is een totaaloplossing op het gebied van collectieve inkomenswerknemersverzekeringen. U kunt de Inkomensaanvulverzekering samenstellen uit diverse WIA/WGA-modules, bijvoorbeeld een combinatie tussen WGA-Gat Uitgebreid, WIA-Excedent en WIA-AO minder dan 35%. Met deze secundaire arbeidsvoorwaarde biedt u uw medewerkers een aanvulling tot ten minste 70% van het laatstverdiende loon.

Offerte aanvragen

WGA-gat verzekering? Een WGA-gat verzekering vult inkomen aan bij arbeidsongeschiktheid. Op deze pagina vindt u meer informatie over de WGA Gat Verzekering.

Offerte WGA-gat verzekering aanvragen

WGA-Hiaatverzekering? Een WGA-Hiaatverzekering vult het inkomen van uw werknemer aan bij arbeidsongeschiktheid. Op deze pagina vindt u meer informatie over de WGA-Hiaatverzekering.

Offerte WGA-Hiaatverzekering aanvragen

Als u wilt weten welke inkomen en WIA-uitkering van toepassing is bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer, dan kunt u hier een WIA berekening maken van de wettelijke uitkeringen en het effect van een aanvullende WGA-Hiaatverzekering of een WIA-Excedentverzekering.

Direct berekenen

WIA calculator - Als u wilt weten welke inkomen en WIA-uitkering van toepassing is bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer, dan kunt u met de WIA calculator een WIA berekening maken van de wettelijke uitkeringen en het effect van een aanvullende WGA-Hiaatverzekering of een WIA-Excedentverzekering.

Direct berekenen

Als u wilt weten welke inkomen en WIA-uitkering van toepassing is bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer, dan kunt u met de WIA rekentool een berekening maken van de wettelijke uitkeringen en het effect van een aanvullende WGA-Hiaatverzekering of een WIA-Excedentverzekering.

Direct berekenen

WIA Vaste Aanvulling verzekering - Ongeacht welke WIA-uitkering uw werknemer krijgt keert de WIA Vaste Aanvulling verzekering een vast percentage van het salaris van de werknemer uit. Vooral als werknemers niet voldoende (kunnen) werken en een relatief lage WGA-vervolguitkering ontvangen, is een vaste aanvulling uit de WIA Vaste Aanvulling verzekering bijzonder welkom.

Offerte WIA Vaste Aanvulling verzekering

Als uw medewerker na twee jaar ziekte nog deels (of volledig, maar niet blijvend) arbeidsongeschikt is, ontvangt hij van UWV een WGA-uitkering. Met de WIA-aanvullingsverzekering regelt u dat uw medewerker een aanvulling ontvangt op zijn inkomsten. De verzekeraar vult de inkomsten dan aan tot ten minste 70% van het laatstverdiende loon.

Offerte WIA-aanvullingsverzekering aanvragen

WIA-bodemverzekering - Is uw medewerker arbeidsongeschikt maar minder dan 35%? Dan komt uw medewerker niet in aanmerking voor een WIA-uitkering. De kans is groot dat uw medewerker, ondanks een beperkte arbeidsongeschiktheid, toch een inkomensdaling heeft. Houdt u deze medewerker in dienst en gaat het inkomen daadwerkelijk achteruit? Als de medewerker voor 15% tot 35% arbeidsongeschikt is verklaard door UWV, dan keert de WIA-Bodemverzekering een bedrag uit van 25% van het oude salaris (gemaximeerd). U kunt kiezen voor een uitkeringsduur van minimaal 1 jaar en maximaal 7,5 jaar.

Offerte WIA-Bodemverzekering aanvragen

Als een werknemer een salaris verdient boven de WIA-loongrens of meer dan het maximale SV-loon, dan kan een extra inkomenstekort ontstaan bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Een WIA-Excedent kan via de werkgever collectief verzekerd worden met een WIA-Excedentverzekering. Extra zekerheid voor het inkomen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid!

Offerte WIA-Excedent aanvragen

De WIA-Excedentverzekering verzekert het inkomen van een werknemer met een loon boven het maximum dagloon van de WIA. Een WIA-Excedentverzekering biedt u werknemers zekerheid over het inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Offerte WIA Excedentverzekering aanvragen

Medewerkers die meer verdienen dan het maximum WIA-loon hebben de grootste inkomensterugval bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Met de WIA-Excedentverzekering bovenwettelijk regelt een werkgever een aanvulling voor al zijn medewerkers die op fulltime basis meer verdienen dan het maximum WIA-loon tot een maximaal verzekerd salaris van € 250.000,00. Nieuw aan dit product is dat parttimers in verhouding dezelfde dekking krijgen als wanneer ze fulltime zouden werken. De WIA-Excedentverzekering bovenwettelijk is vanaf 1 oktober 2023 te offreren, met ingangsdatum 1 januari 2024.

WIA-verzekeringen – De WIA-verzekeringen bieden een aanvulling op uitkering uit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Als werkgever kunt u uw werknemer zekerheid bieden door een inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid te compenseren . Dit kunt u doen door één de WIA-verzekeringen te sluiten. Voor uw werknemers biedt dit extra zekerheid, voor u is het een extra arbeidsvoorwaarde waarmee u goed werkgeverschap benadrukt.

Offerte WIA-verzekeringen aanvragen

Zakelijke ongevallenverzekering - Met een Zakelijke ongevallenverzekering kunnen bedrijven, instellingen, overheden, stichtingen en verenigingen hun werknemers, stagiaires, oproepkrachten, uitzendkrachten en vrijwilligers verzekeren tegen de financiële gevolgen van een ongeval. De Zakelijke ongevallenverzekering biedt wereldwijd dekking voor een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval. In een CAO worden vaak afspraken gemaakt over een verplichte Zakelijke ongevallenverzekering. Een goede ongevallenverzekering geldt ook als secundaire arbeidsvoorwaarde en geeft tevens invulling van uw werkgeversaansprakelijkheid.

Offerte zakelijke ongevallenverzekering aanvragen