Vakantiesluiting Honig en Honig

Honig en Honig is wegens vakantie gesloten vanaf vrijdag 9 augustus 2024 tot maandag 2 september 2024.
Wij zijn voor noodgevallen indirect bereikbaar via 072-5642669 of via info@honigenhonig.nl.
Wij wensen u een prettige vakantie!

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim

In uw arbeidsvoorwaarden of in de cao zijn de afspraken met uw werknemers vastgelegd. Daarin staat wat u doorbetaalt als uw medewerker ziek is. Als werkgever bent u verplicht om de eerste 2 jaar minimaal 70% van het loon door te betalen. Met een ziekteverzuimverzekering verzekert u de verzuimkosten in deze eerste 2 jaar. En u kunt rekenen op ondersteuning bij het voorkomen of terugdringen van verzuim binnen uw bedrijf. Hier vindt u ook informatie over arbo, re-integratie en de wet poortwachter.

Arbo en re-integratie - Met arbo en re-integratie bieden wij u een compleet pakket voor uw verzuim- en re-integratievraagstukken. Het helpt u om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen en u beperkt de financiële risico’s van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Door arbo en re-integratie te combineren met een verzuimverzekering krijgt u begeleiding en ondersteuning voor een snelle terugkeer van uw zieke werknemers en zekerheid over de kosten van uw loondoorbetaling tijdens 2 jaar ziekte en u voorkomt eventuele instroom in de WIA.

Offerte ziekteverzuim verzekering aanvragen

De Verzuimcalculator geeft u inzicht in de verzuimkosten (zowel van kort als lang verzuim), de kosten van WIA, de baten van re-integratie en de opbrengsten als u eigen risicodrager bent.

Offerte verzuimverzekering aanvragen

Wat doet u als een of meer medewerkers ziek worden? En welke kosten brengt ziekteverzuim met zich mee? Een verzuimverzekering is geen overbodige luxe in het MKB. Een zieke werknemer kan uw bedrijf namelijk veel geld kosten. Met een verzuimverzekering dekt u de loondoorbetaling bij ziekte van uw personeel. Veel werkgevers hebben vragen over ziekteverzuim en de verzuimverzekering. Wij zetten veel gestelde vragen over ziekteverzuim en het sluiten van een verzuimverzekering voor u op een rij.

Offerte verzuimverzekering aanvragen

Kent u de no-riskpolis van het UWV? - De no-riskpolis is een regeling die voor werkgevers geldt als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. Dit houdt in dat u een Ziektewet-uitkering voor uw werknemer kunt krijgen als hij ziek wordt, geen hogere premie hoeft te betalen voor de Ziektewet, geen hogere premie hoeft te betalen als hij in de WGA komt.

MKB verzuim ontzorg verzekering – Vanaf 1 januari 2020 kunnen werkgevers loondoorbetaling bij ziekte verzekeren met de nieuwe MKB verzuim ontzorg verzekering. Dit is een verzuimverzekering in combinatie met arbodienst en re-integratie. De MKB verzuim ontzorg verzekering is samengesteld door overheid, werkgevers en verzekeraars met als doel om de kleine werkgevers optimaal te ondersteunen bij het re-integratieproces en het eigen verzuim van het bedrijf minder zwaar te laten meetellen in de verzuimpremie.

Offerte MKB verzuim ontzorg verzekering aanvragen

Vanaf 1 januari 2020 kunnen werkgevers loondoorbetaling bij ziekte verzekeren met de nieuwe MKB verzuim-ontzorgverzekering. De MKB verzuim-ontzorgverzekering is een verzuimverzekering in combinatie met arbodienst en re-integratie. De MKB verzuim-ontzorgverzekering is samengesteld door overheid, werkgevers en verzekeraars met als doel om de kleine werkgevers optimaal te ondersteunen bij het re-integratieproces en het eigen verzuim van het bedrijf minder zwaar te laten meetellen in de verzuimpremie.

Offerte MKB verzuim-ontzorgverzekering aanvragen

De No-riskpolis is een compensatieregeling van het UWV voor werkgevers die geldt als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. De No-risk regeling houdt in dat u een looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis) ter grootte van de Ziektewet-uitkering voor uw werknemer kunt krijgen als de werknemer ziek wordt en u hoeft geen hogere premie hoeft te betalen als de medewerker in WGA of ZW komt. De No-riskpolis biedt de werkgever lagere kosten voor loondoorbetaling bij ziekte als u een werknemer met ziekte of handicap in dienst neemt! Maar let op loondoorbetalingsverplichtingen in de CAO!

Welke arbodiensten zijn er en is de arbodienst gecertificeerd? Kijk hier voor een overzicht.

Als werkgever bent u verplicht uw medewerkers één maal in de drie jaar een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden. Hiermee worden zij zich bewust van hun mentale en fysieke gezondheid. Ervaart een medewerker veel stress? Ligt een burn-out op de loer? Loopt uw werknemer risico op hart- en vaatziekten? En zijn er binnen uw branche beroepsziektes? Het PMO geeft uw werknemer direct inzicht, zodat hij gericht maatregelen kan treffen en zo uitval kan voorkomen. Als werkgever krijgt u op groepsniveau inzicht in de gezondheid van uw medewerkers en de aanwezige (arbeids)risico’s.

De nieuwe Arbowet van 2017 geeft de bedrijfsarts een duidelijkere rol voor werkgevers en werknemers. De bedrijfsarts heeft een aantal verplichte taken. De meest bekende is het adviseren over verzuimgevallen.

Vergelijking verzuimverzekering - Hoe kiest u de beste verzuimverzekering? Door een vrijblijvende offerte en vergelijking aan te vragen voor uw verzuimverzekering! De vergelijking van uw verzuimverzekering baseren wij op de premies van minimaal 6 verzuimverzekeraars. Honig en Honig voor onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel polisbeheer.

Vergelijking verzuimverzekering aanvragen

De werkgever kan de kosten van ziekteverzuim verhalen, als uw werknemer letsel heeft opgelopen door de schuld van iemand anders. U kunt de werkgeverslasten van de loondoorbetaling en de re-integratiekosten beperken door de loonschade te verhalen op basis van het regresrecht. Zo beheerst u ook de premiestijging van uw verzuimverzekering Honig en Honig is u daar bij graag van dienst.

Sinds 1 januari 2020 hebben mkb-bedrijven een nieuwe mogelijkheid om de risico’s van ziekteverzuim van hun medewerkers te verzekeren. Namelijk de MKB Verzuim-ontzorgverzekering. Wat zijn de verschillen tussen een verzuimverzekering en een MKB verzuim ontzorg-verzekering? Wij zetten ze voor u op een rij.

Offerte aanvragen

Als uw werknemer ziek wordt, moet u het loon maximaal 2 jaar doorbetalen. Met de verzuimverzekering verzekert u zich tegen de financiële gevolgen hiervan. U kunt bij de verzuimverzekering kiezen uit drie verzekeringsvormen: een verzuimverzekering met een eigen risico in dagen (Daggeld), een MKB Verzuim Ontzorg Verzekering en een verzuimverzekering met een eigen risico in geld (Stop-loss). Vraag een vrijblijvende offerte aan voor uw verzuimverzekering.

Offerte verzuimverzekering

De verzuimverzekering DGA is een conventionele ziekteverzuimverzekering met een aantal bijzondere aspecten. Zo is er bijvoorbeeld keuzevrijheid als het gaat om het te verzekeren personeelsbestand, de mogelijkheid tot het meeverzekeren van de ondernemer/DGA en een gekoppelde HR- en verzuimbegeleider die veel werk uit handen neemt.

Offerte verzuimverzekering DGA aanvragen

Verzuimverzekering en arbodienstverlening - Als een werknemer door ziekte niet kan werken, bent u verplicht om maximaal twee jaar lang zijn loon door te betalen. Daarnaast verlangt de overheid dat u zich inspant om verzuim van werknemers te voorkomen en te beperken. Dat kan u veel geld en tijd kosten. En waar haalt u de kennis vandaan? Kies voor de Verzuimverzekering inclusief een arbodienst. Dan heeft u financiële zekerheid en een effectieve aanpak van (het voorkomen van) verzuim met persoonlijke begeleiding.

Offerte

De wetgeving voor ziekteverzuim is de laatste jaren vaak gewijzigd. Veel werkgevers vinden de uitvoering ervan een lastig, veelomvattend proces en hebben het gevoel dat ze er geen grip op hebben.

Aanvraag offerte verzuimverzekering

De verzuimverzekering inclusief DGA is een conventionele ziekteverzuimverzekering met een aantal bijzondere aspecten. Zo is er bijvoorbeeld keuzevrijheid als het gaat om het te verzekeren personeelsbestand, de mogelijkheid tot het meeverzekeren van de ondernemer/DGA en een gekoppelde HR- en verzuimbegeleider die veel werk uit handen neemt.

Offerte verzuimverzekering inclusief DGA aanvragen

De verzuimverzekering inclusief ondernemer is een conventionele ziekteverzuimverzekering met een aantal bijzondere aspecten. Zo is er bijvoorbeeld keuzevrijheid als het gaat om het te verzekeren personeelsbestand, de mogelijkheid tot het meeverzekeren van de ondernemer/DGA en een gekoppelde HR- en verzuimbegeleider die veel werk uit handen neemt.

Offerte verzuimverzekering inclusief ondernemer aanvragen

Verzuimverzekering met arbodienstverlening - Als een werknemer door ziekte niet kan werken, bent u verplicht om maximaal twee jaar lang zijn loon door te betalen. Daarnaast verlangt de overheid dat u zich inspant om verzuim van werknemers te voorkomen en te beperken. Dat kan u veel geld en tijd kosten. En waar haalt u de kennis vandaan? Kies voor de Verzuimverzekering inclusief een arbodienst. Dan heeft u financiële zekerheid en een effectieve aanpak van (het voorkomen van) verzuim met persoonlijke begeleiding.

Offerte

De verzuimverzekering op maat is een conventionele ziekteverzuimverzekering met een aantal bijzondere aspecten. Zo is er bijvoorbeeld keuzevrijheid als het gaat om het te verzekeren personeelsbestand, de mogelijkheid tot het meeverzekeren van de ondernemer/DGA en een gekoppelde HR- en verzuimbegeleider die veel werk uit handen neemt.

Offerte verzuimverzekering op maat aanvragen

De meeste werkgevers hebben een verzuimverzekering, maar welk budget stelt uw verzekeraar beschikbaar bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid? De verschillen zijn groot en sommige aanbieders geven zelfs een Poortwachtergarantie. Wanneer u het ziekteverzuim verzekerd in combinatie met WGA-ERD of ZW-ERD kan deze garantie, de hulp en ondersteuning veel waard zijn!

Offerte aanvragen

Bij een ziekmelding bent u als werkgever verplicht de stappen uit de Wet Verbetering Poortwachter te volgen. U bent namelijk verantwoordelijk voor het bevorderen van herstel, samen met uw werknemer.

Aanvraag offerte personeelsverzekeringen

De Wet verbetering poortwachter is ingesteld om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen. In deze wet staat wat werkgever en werknemer in de eerste twee ziektejaren moeten doen. Uitgangspunt is dat zowel werkgever als werknemer verantwoordelijk is voor de re-integratie van de werknemer. Lees in dit artikel welke verplichtingen u heeft bij verzuim.

 

Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden zorgen voor minder zieke, overspannen of arbeidsongeschikte werknemers. Dit is niet alleen goed voor werknemers: minder kosten voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid komen ook werkgevers ten goede. De overheid zorgt voor de wettelijke kaders.

Iedere werknemer kan ziek worden. Over het algemeen hoeft dat geen groot probleem te zijn en is de werknemer al weer na een dag in staat terug te keren op het werk. Maar soms duurt het langer, bijvoorbeeld bij grotere gezondheidsproblemen of bij een arbeidsconflict.

Wettelijke regels re-integratie - Over het algemeen geldt dat hoe langer een zieke werknemer uit de roulatie is, hoe lastiger het wordt om hem weer te laten terugkeren in het arbeidsproces. Daarom is het van belang dat een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag kan, desnoods met aangepast werk of in een andere functie. Wat zijn de wettelijke regels bijre-integratie?

Ziekteverzuimverzekering - Een ziekteverzuimverzekering helpt u om uw onderneming en uw medewerkers (financieel) gezond te houden. Verzeker uw bedrijf tegen de financiële risico's van ziekteverzuim met een ziekteverzuimverzekering daggeld (conventioneel) of een ziekteverzuimverzekering stop loss. Honig en Honig helpt u graag met onafhankelijk advies en bemiddeling voor uw ziekteverzuimverzekering!

Offerte ziekteverzuimverzekering aanvragen