Rechtsbijstandverzekering voor verenigingen sport en ontspanning

De rechtsbijstandverzekering voor verenigingen sport en ontspanning is speciaal ontwikkeld voor amateursport- en ontspanningsverenigingen. Denk aan voetbal- of bijvoorbeeld muziekverenigingen, gevestigd in Nederland. Verenigingen moeten aan veel regels voldoen, denk aan privacywetgeving of regels rondom vergunningen. Vaak zijn er vrijwilligers actief, is er sprake van gehuurde of eigen accommodatie of zijn er leverancierscontracten voor de kantine. Soms zijn er trainers in dienst of bijvoorbeeld een dirigent. Met de rechtsbijstandverzekering voor verenigingen sport en ontspanning is de vereniging verzekerd voor juridische hulp bij de meest voorkomende conflicten.

Offerte aanvragen

Voor wie is de rechtsbijstandverzekering voor verenigingen sport en ontspanning?

De rechtsbijstandverzekering voor verenigingen sport en ontspanning is speciaal ontwikkeld voor sport- en ontspanningsverenigingen. Denk aan voetbal- of bijvoorbeeld muziekverenigingen, gevestigd in Nederland. Niet tot de doelgroep van dit product behoren:

 • Verenigingen van appartementseigenaars
 • Overkoepelende verenigingen (bonden)
 • Belangenbehartigingverenigingen

Sommige verenigingen, zoals voor motorsport of parachutespringen, kunnen deze verzekering niet direct afsluiten, dit gebeurt op aanvraag op basis van een maatwerkofferte. Neem in dit geval contact op met onze adviseur.

Welk soort verzekering is de rechtsbijstandverzekering voor verenigingen sport en ontspanning?

Met de rechtsbijstandverzekering voor verenigingen sport en ontspanning krijgt u juridische hulp bij een onverwacht conflict die te maken hebben met het uitoefenen van de verzekerde verenigingsactiviteiten. Ook betaalt de verzekeraar tot een maximum bedrag eventuele bijkomende kosten, zoals proceskosten en de kosten van externe deskundigen.

Wat is verzekerd met de rechtsbijstandverzekering voor verenigingen sport en ontspanning?

De rechtsbijstandverzekering voor verenigingen sport en ontspanning biedt onder andere juridische hulp en advies bij conflicten over of met:

 • Schade die anderen aan de vereniging hebben toegebracht. Bijvoorbeeld over schade aan de kantine na een uit de hand gelopen feestje of over schade ontstaan in het verkeer.
 • Schade die de vereniging aan anderen heeft toegebracht. Alleen als de aansprakelijkheidsverzekeraar de zaak niet in behandeling neemt.
 • Schade aan werkmaterieel, zoals een zitmaaier, tractor of dweilmachine.
 • Verenigingsrecht: met leden over het niet naleven van statuten of huishoudelijk reglement.
 • Overeenkomsten met leveranciers of dienstverleners. Bijvoorbeeld over de inkoop van artikelen voor de kantine of de diensten van het boekhoudkantoor.
 • Verenigingsaccommodatie: over koop, verkoop, huur en onderhoud van onroerende zaken die de vereniging gebruikt.
 • De overheid. Bijvoorbeeld over een vergunning of bestemmingsplan.
 • De buren. Bijvoorbeeld over licht- of geluidsoverlast.
 • Het verwerken of laten verwerken van persoonsgegevens van bijvoorbeeld de leden.
 • Aantasting van het milieu door de vereniging.
 • Als de vereniging strafrechtelijk wordt vervolgd.
 • De huurder(s) van uw verenigingsaccommodatie. Bijvoorbeeld voor een bruiloft of kinderopvang. Deze dekking geldt alleen als u aan ons heeft doorgegeven dat u uw verenigingsaccommodatie of een deel daarvan verhuurt.

Bedrijfsvoering of beroepspraktijk

Juridische hulp bij conflicten die te maken hebben met het uitoefenen van de verzekerde recreatieve- of verenigingsactiviteit.

Verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer heeft opgelopen. Bijvoorbeeld na een aanrijding. Let op: u krijgt geen juridische hulp voor het verhalen van schade aan uw motorrijtuig.

Aanvullende dekkingen

De rechtsbijstandverzekering voor verenigingen sport en ontspanning is een modulair product. Uitbreiding is mogelijk met de volgende rubrieken: 

Keuze: Juridische hulp als werkgever

Juridische hulp bij conflicten met werknemers of vrijwilligers die bij de vereniging in dienst zijn of in dienst zijn geweest. Bijvoorbeeld over een arbeidscontract of de Arbowet. U krijgt geen juridische hulp als u verweten wordt dat u bewust:

 • de wet- of regelgeving heeft overtreden;
 • een fout heeft gemaakt.

Keuze: Juridische hulp voor bestuurders en werknemers tijdens verenigingsactiviteiten

 1. Schade die anderen aan de bestuurder(s) en werknemers van de verzekerde vereniging of rechtspersonen hebben toegebracht door een onrechtmatige daad.
 2. Schade die een werknemer van een verzekerde vereniging of rechtspersoon aan anderen heeft toegebracht.

Indien een bestuurder schade aan een ander heeft toegebracht valt dit onder de verzekering indien de bestuurders- aansprakelijkheidsverzekeraar schriftelijk heeft laten weten dat zij de zaak niet in behandeling nemen, omdat deze zaak niet onder de aansprakelijkheidsverzekering valt.

Keuze: Verhaals- en strafbijstand voor leden en vrijwilligers tijdens verenigingsactiviteiten

De vereniging krijgt juridische hulp als een lid of vrijwilliger van een verzekerde vereniging of rechtspersoon strafrechtelijk wordt vervolgd. Ook krijgt de vereniging juridische hulp bij schade die anderen aan de leden of vrijwilligers van de verzekerde vereniging of rechtspersonen hebben toegebracht door een onrechtmatige daad.

Hoe biedt de verzekeraar juridische hulp?

Is er dan toch een conflict? Dan roept u de juridische hulp van de verzekeraar in. De jurist of advocaat van de verzekeringsmaatschappij verdiept zich in de zaak en bepaalt samen met de vereniging de aanpak. Zij bemiddelen en onderhandelen namens u met de tegenpartij en doen er alles aan om het conflict snel en goed op te lossen. Alle vervolgstappen nemen zij in overleg met u. Natuurlijk houdt de jurist of advocaat de vereniging op de hoogte van de voortgang tot het conflict is opgelost.

Wat is niet verzekerd met de rechtsbijstandverzekering voor verenigingen sport en ontspanning?

U krijgt geen juridische hulp als u het conflict te laat meldt. Ook bij opzet en bestaande conflicten krijgt u geen juridische hulp. Wanneer een conflict met een overheid gaat over belastingen (bijvoorbeeld een belastingaanslag, heffingen, invoerrechten of accijnzen) valt dit niet onder de dekking.

Soms krijgt u geen juridische hulp. Bijvoorbeeld bij:

 • Een conflict dat gaat over een bedrag lager dan het minimumbelang
 • Betalingsproblemen
 • Oprichting van een nieuwe (deel)vereniging
 • Beëindiging of overdragen van een (deel)vereniging
 • Het aantrekken van kapitaal
 • Onderlinge geschillen, bijvoorbeeld tussen bestuurders en de vereniging of leden onderling

Privé-geschillen en hoedanigheid

U krijgt geen juridische hulp bij conflicten die te maken met werkzaamheden of beroepsactiviteiten die niet op uw polisblad staan. Ook krijgt u geen juridische hulp bij particuliere conflicten.

Incasso

Het incasseren van openstaande rekeningen is niet verzekerd. Hulp nodig bij incasso? Neem contact op met uw verzekeringsadviseur of met de verzekeringsmaatschappij.

Belastingen

U krijgt geen juridische hulp bij een conflict over subsidies en belastingen, zoals belastingaanslagen of accijnzen. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor de rechtsbijstandverzekering voor verenigingen sport en ontspanning geldt een wachttijd van drie maanden. Voor het verhalen van schade door toedoen van een ander geldt geen wachttijd. U krijgt voor een conflict alleen juridische hulp als u nog niet wist (of kon weten) dat u deze hulp nodig zou hebben toen u de verzekering afsloot. Dit conflict kunt u ook niet melden na de wachttijd.

Maximum kosten

De verzekeraar vergoedt de externe kosten van juridische hulp tot een maximum bedrag.

Minimumbelang

U krijgt juridische hulp als het bedrag waarover het conflict gaat hoger is dan het minimumbelang. Voor conflicten die te maken hebben met het verhalen van schade ontstaan in het verkeer en strafzaken, geldt geen minimum belang.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een eigen rechtshulpverlener kiezen. Dit mag ook als de tegenpartij in uw conflict ook juridische hulp krijgt van dezelfde verzekeringsmaatschappij. Is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen? En kiest u toch voor een externe rechtshulpverlener? Dan geldt er een maximum vergoeding voor de kosten van deze rechtshulpverlener. Ook moet u dan een eigen risico betalen.

Waar ben ik gedekt?

U krijgt in ieder geval juridische hulp bij conflicten in Nederland. Soms is er ook dekking in Duitsland, België en Luxemburg (bijvoorbeeld conflicten met leveranciers of klanten) of zelfs in Europa en de niet-Europese landen rond de Middellandse Zee (bijvoorbeeld bij het verhalen van schade).

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de rechtsbijstandverzekering voor verenigingen sport en ontspanning afsluit, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct voordat u actie onderneemt. De verzekeraar probeert het conflict dan zo snel mogelijk voor u op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie betaalt per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of (digitale) nota. Er zijn geen extra kosten verbonden aan betaling per termijn. Maandbetaling kan alleen via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Op uw polisblad staat wanneer uw rechtsbijstandverzekering voor verenigingen sport en ontspanning begint en eindigt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste verzekeringsjaar kunt u de verzekering op ieder moment opzeggen met een opzegtermijn van een maand.

Algemene informatie rechtsbijstandverzekering voor verenigingen sport en ontspanning

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de rechtsbijstandverzekering voor verenigingen sport en ontspanning. In een offerte, in de polisvoorwaarden en op de polis staat uitgebreid beschreven waarvoor u wel en niet bent verzekerd.

De voordelen van rechtsbijstandverzekering voor verenigingen sport en ontspanning

 • Ruime dekking biedt zekerheid en gemak
 • Ervaren juristen staan klaar om te helpen
 • Onbeperkt telefonisch juridisch advies
 • Uit te breiden met aanvullende rubrieken die passen bij de activiteiten van de vereniging
 • Vergoeding externe kosten tot een maximum bedrag
 • Geen hoge kosten voor juridische hulp.

Meer weten over de rechtsbijstandverzekering voor verenigingen sport en ontspanning?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de rechtsbijstandverzekering voor verenigingen sport en ontspanning? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade. Wilt u weten welke risico's uw bedrijf of organisatie loopt? Dan kunnen wij u helpen met een risicoscan.