Offerte bedrijfsverzekeringen

Uw bedrijfsverzekeringen in 1 verzekeringspakket met pakketkorting? Vraag een vrijblijvende (maatwerk-) offerte aan!

Bestuurdersaansprakelijkheid in de non-profit sector

Als bestuurder van een non-profit organisatie loopt u aanzienlijke risico’s. Niet alleen met het kapitaal van de vereniging of stichting, maar ook met uw persoonlijk vermogen. U kunt persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor onbehoorlijk bestuur. Ook als de fouten niet door u, maar door uw medebestuurders zijn begaan. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering helpt u als het zover komt. Speciaal voor stichtingen en verenigingen.

Offerte bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering non-profit sector aanvragen

Nog geen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Uw gehele bestuur is vanaf € 181,50 per jaar (premie inclusief assurantiebelasting en dienstverlening) goed verzekerd! Ook voor een recent opgerichte vereniging of stichting bieden wij verzekeringsmogelijkheden. Klik hier voor een premie-indicatie, offerte of aanvraag voor uw bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Dekking voor bestuurders

Als bestuurder van een non-profit organisatie loopt u aanzienlijke risico’s. Niet alleen met het bedrijfskapitaal, maar ook met uw persoonlijk vermogen. U kunt persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor onbehoorlijk bestuur. Ook als de fouten niet door u, maar door uw medebestuurders zijn begaan. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering helpt u als het zover komt. Speciaal voor stichtingen en verenigingen op het gebied van sport, cultuur en welzijn. Lees meer over dekking

Nieuwe wet: de WBTR

Vanaf 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Het doel van deze wet is om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. Ga goed na welke zaken u nog moet organiseren om hieraan te voldoen en neem hierin ook de verzekeringen van uw vereniging of stichting mee, zoals de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. 

Bent u de hoogte van alle gevolgen van de WBTR voor u en uw mede bestuurders? Klik hier voor meer informatie!

Vragen over bestuurdersaansprakelijkheid en de vrijwilligersverzekering

Dekt de vrijwilligersverzekering de risico’s af die voortkomen uit de nieuwe wetgeving?

De Eerste Kamer heeft op 10 november 2020 de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (wet WBTR) aangenomen. Deze wet gaat formeel in op 1 juli 2021 en heeft gevolgen voor clubbestuurders. De wet is bedoeld om de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen goed te regelen. Vanaf 1 juli wijzigen de volgende punten:

  • Sportbestuurders worden persoonlijk hoofdelijk aansprakelijk;
  • Besturen moeten een aantal zaken goed regelen, zoals: stemrecht, belet, toezicht en financieel bestuur en
  • Clubs moeten afspraken statutair via de notaris laten vastleggen.

Als een bestuurder zich na 1 juli 2021 niet houdt aan de regels van de wet WBTR en dat leidt tot bestuurdersaansprakelijkheid dan is er secundaire dekking (vangnet) op het onderdeel bestuurdersaansprakelijkheid van de VNG Vrijwilligersverzekering voor de vrijwillige bestuurder/toezichthouder.

Hebben wij als vereniging of stichting een eigen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering nodig?

De dekking op de vrijwilligersverzekering is € 500.000,00 maximaal per jaar voor alle verzekerden bij elkaar. Uw eigen balanstotaal mag niet meer dan € 500.000,00 bedragen.

Eigen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Wilt u specifiek een oplossing voor uw eigen stichting of vereniging en geen afhankelijkheid dan blijft een eigen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering noodzakelijk. Bereken uw premie en vraag uw bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering direct aan!

Bron: Centraal Beheer, 08-09-2021