Snorfietsverzekering

Snorfietsverzekering - Vergelijk online uw snorfietsverzekering qua premie en voorwaarden. U kunt uw bromfiets direct verzekeren. Honig en Honig helpt u graag met onafhankelijk advies, deskundige bemiddleing, professioneel polisbeheer en service bij schade. Altijd een scherpe premie en uitstekende polisvoorwaarden voor uw snorfietsverzekering!

Snorfietsverzekering aanvragen afsluiten

Aanvraag snorfietsverzekering

Klik op de button, vul uw gegevens in en bereken de premie voor uw snorfietsverzekering. Vergelijk diverse aanbieders, vraag online een offerte aan of sluit direct uw snorfietsverzekering af. Als u zelf uw snorfietsverzekering afsluit, dan is er geen sprake van advies. Wilt u advies over de dekking van uw snorfietsverzekering? Neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Dekking snorfietsverzekering

Welk soort is de snorfietsverzekering?

De snorfietsverzekering vergoedt schade die u met uw bromfiets, snorfiets, brommobiel of fiets met hulpmotor veroorzaakt. De Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd met de snorfietsverzekering?

Hieronder staat welke schade door of aan uw bromfiets verzekerd is.

Basisdekking: Aansprakelijkheid (WA)

Veroorzaakt u met uw voertuig schade aan iemand anders of aan de spullen of motorvoertuig van iemand anders? Dan bent u hiervoor aansprakelijk. Daarom moet u volgens de wet een verplichte Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) afsluiten.

Keuze: Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van de bromfiets krijgt u de oorspronkelijke cataloguswaarde of de dagwaarde. Dit is afhankelijk van de ouderdom van de bromfiets.

Bij een snorfietsverzekering voor een fiets met hulpmotor vergoeden verzekeraars vaak de aanschafwaarde als u de eerste eigenaar bent en de fiets met hulpmotor nog geen 36 maanden oud is. U krijgt de dagwaarde als u niet de eerste eigenaar bent.

Keuze: Schade door brand of natuur

Bij de dekking Schade door brand of natuur vergoeden verzekeraars schade door hagel, storm, maar dan alleen door rondvliegende of vallende voorwerpen, en natuurgeweld (zoals een lawine en overstroming). Ook vergoeden zij schade door brand, kortsluiting, zelfontbranding en blikseminslag.

Keuze: Schade aan uw bromfiets

U bent verzekerd voor schade aan uw eigen bromfiets, ook als het uw eigen schuld is (bijvoorbeeld een aanrijding). Daarnaast zijn uw helm en kleding vaak tot een maximum verzekerd als uw voertuig bij de schadeoorzaak betrokken is. Deze dekking kan alleen in combinatie met de dekking Diefstal afgesloten worden.

Verschillend per verzekeraar heeft u bij deze dekking ook de Keuze: 3 jaar aanschafwaardegarantie en keuze voor Verhaalsrechtsbijstand. Bent u 1e eigenaar van een bromfiets, snorfiets of brommobiel? Dan kunt u kiezen voor een aanschafwaardegarantie van 36 maanden. Bij totaal verlies of diefstal vergoeden wij de aanschafwaarde als de bromfiets, snorfiets of brommobiel nog geen 36 maanden oud is. Na 36 maanden vergoeden wij de dagwaarde.

Keuze: Ongevallen Opzittenden verzekering

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van opzittenden door een verkeersongeval. U kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen.

Keuze: Schade Opzittenden verzekering

Deze verzekering vergoedt schade aan opzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde bromfiets. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Keuze: Verhaalsrechtsbijstand

Met deze aanvullende verzekering wordt in het geval van een ongeluk de schade (voertuigschade, letselschade en bijkomende kosten en schade door ongeluk) verhaald op de tegenpartij, als deze daarvoor aansprakelijk is.

Keuze: Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen

Met deze verzekering krijgt u hulp bij het verhalen van uw schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met uw bromfiets of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de vergoeding of reparatie van een schade die verhaald wordt of bij een strafzaak. Afhankelijk van de verzekeraar zijn er drie verschillende dekkingen mogelijk: de Verhaalservice, Rechtsbijstand Basis en Rechtsbijstand Uitgebreid. Met Verhaalservice wordt in het geval van een ongeluk de schade (voertuigschade, letselschade en bijkomende kosten en schade door ongeluk) verhaald op de tegenpartij, als deze daarvoor aansprakelijk is.

Keuze: Pechhulp

Met de Pechhulpdekking bent u verzekerd van hulp bij mechanische pech. Deze dekking wordt uitgevoerd door een alarmcentrale.

Wat is niet verzekerd?

U bent bijvoorbeeld niet verzekerd bij schade door opzet, roekeloos gedrag, door het rijden zonder geldig rijbewijs of bromfietscertificaat, of (een poging tot) fraude. Maar ook als u het voertuig heeft opgevoerd of deelneemt aan wedstrijden, snelheidsritten of u onder invloed was van alcohol, drugs en/of medicijnen. Of schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. En ook niet bij schade door onvoldoende onderhoud of onvoldoende zorg (zoals overbelasting).

Heeft u schade aan een ander veroorzaakt? Dan vergoeden verzekeraars de schade wel aan de benadeelde partij, maar zij hebben het recht om de schade op u te verhalen. In dat geval moet u de schade aan de verzekeringsmaatschappij terugbetalen.

Ook keren sommige verzekeraars niet uit bij schade door het tanken van verkeerde brandstof, als u langer dan zes maanden achter elkaar in het buitenland bent, bij slijtage, reparatie-, constructie- of materiaalfouten.

Diefstal

Bij dekking Diefstal is diefstal niet verzekerd van een bromfiets, snorfiets of fiets met hulpmotor als het standaard slot en een aanvullend slot niet gebruikt zijn.

 • Standaard slot: een slot dat door de fabrikant is gemonteerd.
 • Aanvullend slot: is een ART goedgekeurd slot bij:
  • Bromfiets en snorfiets van categorie 3 of hoger
  • Fiets met hulpmotor van categorie 2 of hoger

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de snorfietsverzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Rijdt er iemand anders op uw voertuig, die jonger is dan 25 jaar? En staat hij/zij niet als regelmatige bestuurder op het polisblad? Dan is bij sommige verzekeraars de schade niet verzekerd of er geldt een hoog eigen risico.

Eigen risico

Bij de dekking Aansprakelijkheid is in het algemeen geen eigen risico van toepassing. Er geldt een laag eigen risico bij schade aan uw eigen bromfiets, maar laat u een andere bestuurder op uw bromfiets rijden? En veroorzaakt die schade? Dan kan er een extra eigen risico gelden voor schade aan uw eigen bromfiets en schade aan/bij anderen. Is de werkelijke bestuurder van de bromfiets jonger dan de regelmatige bestuurder die op je polis staat? En is die werkelijke bestuurder jonger dan 24 jaar? En is de schade ontstaan tijdens het rijden (bijvoorbeeld een botsing). Dan geldt een (extra) eigen risico. Is er schade aan/bij anderen? Dan vergoeden verzekeraars de schade aan de benadeelde partij, maar u moet het eigen risico wel terugbetalen. Soms kunt u het eigen risico u afkopen of verhogen met een extra vrijwillig extra eigen risico per schadegebeurtenis. Heeft u een fiets met hulpmotor? Dan heeft u een laag eigen risico per schadegebeurtenis. Bij een brommobiel is een hoog eigen risico van toepassing, ook geldt er een eigen risico bij vervanging van een ruit. Bij een ruitreparatie is er geen eigen risico.

Beveiliging

Bij diefstal of joyrijden vergoeden verzekeraars de schade alleen als je bromfiets goed beveiligd was.

Preventie

Voor nieuwe snorfietsverzekeringen is bij een diefstal of volledig cascodekking naast het standaard slot een ART-slot klasse 3 verplicht. Als na diefstalschade blijkt dat er geen goedgekeurd ART-slot aanwezig was, vervalt het recht op uitkering. De goedgekeurde ART-sloten zijn te vinden op www.stichtingart.nl.De meeste verzekeraars hebben een beveiligingseis bij een snorfietsverzekering. Deze eis stelt men bij een WA + Diefstal of All-Risk dekking. Het slot moet dan een ART goedgekeurd slot zijn.

Het ART-keurmerk kent verschillende beveiligingsniveaus die worden aangeduid met sterren. Dat sterrensysteem werkt simpel. Hoe meer sterren een slot heeft, des te beter is de beveiligingswaarde.

Verschillende categorieën ART-sloten:

 • ART Klasse 2 sloten:
  Deze klasse is met name geschikt voor fietsen met of zonder hulpmotor
 • ART Klasse 3 sloten:
  Deze klasse is met name geschikt voor bromfietsen
 • ART Klasse 4 sloten:
  Deze klasse is met name geschikt voor motorfietsen

Waar ben ik gedekt?

De snorfietsverzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de Groene kaart van uw snorfietsverzekering en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit vaak de landen van Europa en Israël, Marokko en Tunesië. Pechhulp is alleen geldig in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de snorfietsverzekering aanvraagt of u heeft schade, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand, kwartaal en half jaar wordt de premie vaak uitsluitend automatisch geïncasseerd.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen. Tot een maximum percentage. Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De snorfietsverzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeraars de snorfietsverzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de snorfietsverzekering dagelijks opzeggen. De snorfietsverzekering stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via mail bij onze verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij verzekeraars.

Algemene informatie snorfietsverzekering

In een offerte, de polisvoorwaarden en op het polisblad staat uitgebreid beschreven waar u wel of niet voor verzekerd bent. Genoemde polisvoorwaarden en premies zijn onder voorbehoud van definitieve acceptatie door verzekeraars en (wets-) wijzigingen.

De snorfietsverzekering is onderdeel van het particulier verzekeringspakket

De snorfietsverzekering kunt u afsluiten als onderdeel van het particulier verzekeringspakket. Hoe meer verzekeringen u afsluit, hoe hoger uw pakketkorting kan zijn en u heeft al uw verzekeringen op één overzichtelijk polisblad. U ziet direct wat u wel en wat u niet heeft verzekerd. Voor elke verzekering in het particulier verzekeringspakket geldt: bepaal samen met onze adviseur wat u nodig heeft, dan betaalt u alleen wat u nodig heeft.

U kunt uw particulier verzekeringspakket samenstellen uit de volgende verzekeringen:

Gezin en Gezondheid

Huis en Wonen

Recreatie en Reis

Verkeer en Voertuigen

Voordelen particulier verzekeringspakket

Onafhankelijk advies

Onze onafhankelijk adviseur helpt u graag bij het kiezen van de juiste schadeverzekeringen en de dekking die bij u past. U betaalt alleen wat u nodig heeft.

Pakketkorting

Het particulier verzekeringspakket heeft u al vanaf één verzekering. Hoe meer verzekeringen u afsluit in het particulier verzekeringspakket, hoe meer korting u kunt krijgen.

Overzicht

Al uw verzekeringenstaan op een overzichtelijk polisblad hierop ziet u wat u wel en wat u niet heeft verzekerd. Met de digitale polismap heeft u uw particulier verzekeringspakket altijd binnen handbereik.

Elk jaar een update

Om te weten of uw particulier verzekeringspakket nog aansluit bij uw situatie, ontvangt u elk jaar een handige checklist.

Overleg met onze adviseur

Overleg met onze adviseur wat u eventueel wilt aanpassen. Verandert er tussentijds iets in uw persoonlijke situatie? Geef dat dan direct aan ons door. Ook dan kan uw particulier verzekeringspakket worden aangepast.

Voordelen snorfietsverzekering

De snorfietsverzekering biedt u de volgende voordelen:

 • Lage premie
 • Basisdekking WA en diverse Keuzeen
 • Direct online verzekeren
 • Tot 75% no-claim korting
 • Tevredenheidsgarantie: 14 dagen bedenktijd
 • Onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en service bij schade 

Meer weten over de snorfietsverzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de snorfietsverzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.

Meer in deze categorie: « Schade verzekering inzittenden (SVI)