Offerte bootverzekering

Wilt u uw boot goed verzekeren? Vraag een offerte aan voor uw bootverzekering. De bootverzekering biedt een complete dekking voor jacht, motorboot, sloep of zeilboot. Honig en Honig helpt u graag met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel polisbeheer.

Offerte bootverzekering aanvragen

Offerte bootverzekering

Klik op de button, vul uw gegevens in en vraag een vrijblijvende offerte aan voor uw bootverzekering. Wilt u advies over bijvoorbeeld de dekking? Neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Welk soort verzekering is de bootverzekering?

De bootverzekering vergoedt schade aan anderen die met of door je boot wordt veroorzaakt. Naast een aansprakelijkheidsdekking kunt u kiezen voor aanvullende dekkingen voor schade aan uw eigen boot. Het moet gaan om een pleziervaartuig zoals een sloep, motorboot of zeilboot (geen woonschepen of bedrijfsvaartuigen). De bootverzekering noemen we ook wel een pleziervaartuigenverzekering of watersportverzekering.

Dekkingsoverzicht bootverzekering

In het onderstaande dekkingsoverzicht ziet u waartegen u zich kunt verzekeren.

Rubriek
Aansprake­lijkheid
Beperkt Casco *
Volledig Casco Basis *
Volledig Casco Uitgebreid *

Schade aan derden

Ja

Ja

Ja

Ja

Opruimings- en bergingskosten

Ja

Ja

Ja

Ja

Bereddingskosten

Ja

Ja

Ja

Ja

Bijboot (indien meeverzekerd)

Ja

Ja

Ja

Ja

Uitbreiding mogelijk met een aanvullende ongevallen en/of rechtsbijstanddekking

Ja

Ja

Ja

Ja

3 jaar aanschafwaarde

 

Ja

Ja

Ja

Geen aftrek nieuw voor oud (bij gedekte evenement)

 

Ja

Ja

Ja

Brand, explosie, bliksem, storm en inductie na blikseminslag

 

Ja

Ja

Ja

Diefstal & inbraak

 

Ja

Ja

Ja

Nautische apparatuur en gereedschappen voor particulier gebruik aan boord

 

Ja

Ja

Ja

Eigen risico naar keuze.
Boven een bepaalde waarde is een hoger eigen risico mogelijk

 

Ja

Ja

Ja

Inboedel

 

Ja

Ja

Ja

Aanvaring (schade aan eigen boot)

   

Ja

Ja

Vandalisme

   

Ja

Ja

Lekvaren (rubberen boot)

   

Ja

Ja

Verduistering en joyvaren

   

Ja

Ja

Schade door vorst ontstaan door bevriezing. Schade aan uw boot door vorst vergoeden wij alleen als u uw motor en boot voldoende winterklaar heeft gemaakt.

   

Ja

Ja

Ieder ander van buiten komen onheil

   

Ja

Ja

Blaasvorming in het polyester. Wij vergoeden de osmoseschade alleen als de schade binnen tien jaar na de eerste tewaterlating van de boot zichtbaar wordt.

   

Ja

Ja

Eigen gebrek voortstuwingsinstallatie en generatoren. Het eigen gebrek zelf is ook verzekerd. Deze dekking geldt alleen voor installaties en generatoren tot een bepaalde leeftijd.

   

Nee

Ja

Eigen gebrek van het vaartuig. Het eigen gebrek zelf is ook verzekerd.

   

Nee

Ja

Transport van het vaartuig over de weg of over het water

   

Ja

Ja

* Deze dekking kan alleen worden afgesloten in combinatie met de dekking Aansprakelijkheid.

Wij geven een samenvatting van de dekkingen. In de offerte, de polis en in de polisvoorwaarden leest u precies wanneer u wel en niet bent verzekerd.

Wat is verzekerd met de bootverzekering?

Hieronder staat welke schade door of aan uw boot verzekerd is.

Aansprakelijkheid

Veroorzaakt u met uw boot schade aan iemand anders of aan de spullen of boot van iemand anders? Dan kunt u hiervoor aansprakelijk zijn. Met de dekking Aansprakelijkheid bent u verzekerd als u aansprakelijk bent voor schade die met of door uw boot aan personen of zaken is toegebracht. Verzekeraars vergoeden maximaal het verzekerd bedrag per gebeurtenis. Ook noodzakelijke hulpverlening is verzekerd. Zoals bijvoorbeeld sleep- en bergingskosten.

Keuze: Schade aan uw boot

Met de Beperkt Casco-dekking is schade aan uw boot door brand, blikseminslag, diefstal en storm verzekerd. De Volledig Casco-dekking dekt naast de schade genoemd bij de Beperkt Casco-dekking ook alle andere schade aan uw eigen boot door een plotselinge gebeurtenis van buitenaf zoals: aanvaring, stranding, vandalisme en joy-varen. Met de Basis Volledig Casco-dekking is schade aan uw boot verzekerd. Met de Uitgebreide Volledig Cascodekking is schade aan uw boot verzekerd inclusief eigen gebrek en de gevolgschade. Dit geldt vaak ook voor motoren tot een bepaald aantal jaren ouderdom.

Keuze: (Poging tot) Inbraak en diefstal van je boot

Diefstal, inbraak of poging daartoe is verzekerd op zowel de Beperkt Casco-dekking, de Basis Volledig Casco-dekking en de Uitgebreide Volledig Casco-dekking. Bij diefstal krijgt u de dagwaarde van de boot, buitenboordmotor, volgboot en trailer vergoed. Bij de Uitgebreide Volledig Cascodekking krijgt u in de eerste 3 jaar de aanschafwaarde van de boot vergoed. Voor een sloep, volgboot, buitenboordmotor, trailer en inboedel gelden beveiligingseisen. Diefstal van de motor is vaak alleen verzekerd als deze beveiligd was met buitenboordmotorslot dat op de Slotenlijst Buitenboordmotoren. Let op! (een poging) tot diefstal is alleen verzekerd als er sporen van braak zijn. Voor een sloep, volgboot, buitenboordmotor, trailer en inboedel gelden beveiligingseisen. Kijk voor de preventie-eisen in de offerte, de polis of de polisvoorwaarden.

Keuze: Inboedel

Bij de Beperkt- en Volledig Casco dekking is altijd inboedel meeverzekerd. Onder inboedel verstaan verzekeraars bijvoorbeeld uw kleding, servies en bestek en linnengoed. De schade die verzekeringsmaatschappijen vergoeden, hangt af van hoe spullen zijn opgeborgen (in een gesloten kast of uit het zicht) en welke dekking u heeft gekozen. Bij Beperkt Casco is uw inboedel vaak meeverzekerd tot maximaal 20% van het verzekerde bedrag van uw boot. Bij Volledig Casco is uw inboedel vaak meeverzekerd tot 40% van het verzekerde bedrag van uw boot. Sommige verzekeraars bieden zelfs volledige dekking. Onder bepaalde voorwaarden vergoeden verzekeraars de dagwaarde. De dagwaarde berekenen zij door van de nieuwwaarde een bedrag af te trekken vanwege waardevermindering door ouderdom en/of slijtage.

Keuze: Schade door brand of ontploffing

Schade door brand of een ontploffing is verzekerd bij zowel de Beperkt Casco-dekking als de Volledig Casco-dekking.

Keuze: Schade door natuur

Schade door hagel, blikseminslag en storm is verzekerd bij zowel de Beperkt Casco-dekking als de Volledig Casco-dekking.

Keuze: Volgboot en trailer

Schade met of door uw volgboot (met een gemaximeerde waarde) is meestal gratis en soms zelfs standaard meeverzekerd, maar alleen als de motor van de volgboot een motorvermogen heeft van maximaal 10 pk of de volgboot een snelheid van maximaal 20 kilometer per uur heeft of als de lengte van de volgboot niet meer is dan de maximale breedte van uw vaartuig. De trailer is niet standaard meeverzekerd, een boottrailer is optioneel mee te verzekeren. Een volgboot of boottrailer zijn verzekerd als vermeld deze staan op het polisblad.

Keuze: Schade opvarenden

Met de keuzedekking Schade opvarenden bent u verzekerd voor schade die de opvarenden lijden door een ongeval met de boot. Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een ongeval met de verzekerde boot tot een maximumbedrag. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering. Met schade bedoelen verzekeraars schade door lichamelijk letsel of overlijden. U bent ook verzekerd tijdens in- of uitstappen, tijdens tanken, als u een noodreparatie uitvoert of als u andere boten helpt. Met een opvarende bedoelen verzekeraars een persoon die meevaart op de boot.

Keuze: Ongevallenverzekering opvarenden

Bij overlijden door een ongeval keren verzekeraars een vast bedrag uit. Bij blijvende invaliditeit wordt afhankelijk van de mate van blijvende invaliditeit een percentage van uw verzekerd bedrag uitgekeerd.

Keuze: Rechtsbijstandverzekering

U krijgt hulp bij conflicten over bijvoorbeeld letsel aan boord, reparatie en onderhoud, garantie of conflicten verband houdend met een lig- of stallingsplaats. Proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen worden ook vergoed. De dekking rechtsbijstand wordt vaak ondergebracht bij een rechtsbijstandverzekeraar. Deze verzekeraar behandelt ook de schade. Let op! De kosten voor rechtsbijstand, zoals proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen, worden alleen vergoed als u vooraf toestemming heeft gekregen.

Keuze: Pechhulp

Met Pechhulp bent u verzekerd voor hulp als u niet verder kan varen bij gedekte schade. Bijvoorbeeld voor de kosten van berging, stalling en noodzakelijk vervoer van de boot naar het dichtstbijzijnde herstelbedrijf. Let op! U moet vooraf toestemming vragen aan de alarmcentrale van de verzekeringsmaatschappij.

Keuze: Aankoopwaarde of taxatiewaarde

Bij diefstal of schade aan uw boot vergoeden verzekeraars standaard op basis van de dagwaarde. U kunt ook kiezen voor een vergoeding op basis van de aankoopwaarde of op basis van een taxatie. Kiest u voor een aankoopwaarderegeling van 1 of 3 jaar? Dan is de verzekerde waarde de aankoopwaarde, zolang de boot gerekend vanaf de bouwdatum jonger dan 1 of 3 jaar is. Na die periode is dat de dagwaarde. Kiest u voor verzekeren op basis van taxatie? Dan is de verzekerde waarde de taxatiewaarde. U moet dan wel een taxatierapport hebben dat niet ouder is dan 36 maanden.

Keuze: Particuliere verhuur

Wilt u uw boot verhuren aan andere particulieren? Dan kunt u kiezen voor de dekking Particuliere verhuur. Daarmee bent u verzekerd voor schade die ontstaat wanneer u de boot heeft verhuurd. Niet alle verzekeraars bieden deze mogelijkheid.

Gedekte kosten

Bij een verzekerde schade is er ook dekking voor:

 • Kosten om de schade te voorkomen of te beperken
 • Kosten van hulp- en berglonen
 • Lichtings- en opruimingskosten

Reparatie

Is de schade aan uw boot te repareren? Dan vergoeden verzekeraars in het algemeen de reparatiekosten zonder aftrek nieuw voor oud (behalve bij zeilen en (dek-)tenten).

Eigen gebrek

Als gekozen heeft voor de meest uitgebreid Casco-dekking bent u verzekerd voor schade die is ontstaan door een eigen gebrek van de boot, motor, of volgboot. Let op: verzekeraars vergoeden de schade alleen als u niks wist van het gebrek toen de bootverzekering werd afgesloten en u de herstelkosten niet kan verhalen op de fabrikant of leverancier van de boot. Bij schade aan de motor van de boot of volgboot geldt deze dekking alleen als het om een originele scheepsmotor gaat die niet ouder is dan een bepaald aantal jaren. De polisvoorwaarden verschillen per verzekeraar.

Wat is niet verzekerd met de bootverzekering?

U bent bijvoorbeeld niet verzekerd schade door opzet, bewuste roekeloosheid, door misbruik van alcohol of drugs, snelheidswedstrijden of varen zonder geldig vaarbewijs. Ook keren verzekeraars niet uit bij schade door onvoldoende onderhoud, schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de bootverzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie. Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Onvoldoende onderhoud of zorg

U ben niet verzekerd voor schade die ontstaat omdat u de boot niet, niet tijdig of niet deskundig heeft (laten) onderhouden of voor schade die ontstaat door onvoldoende zorg. Bijvoorbeeld: u meert uw boot niet af met stevige meerlijnen.

Slijtage

U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat door normaal gebruik, zoals bijvoorbeeld veroudering, slijtage, krassen en oppervlakkige beschadigingen of langzaam werkende invloeden van milieu of weer, zoals verroesting.

Eigen gebrek

Zie hiervoor de polisvoorwaarden

Deelname aan wedstrijden

Deelname aan wedstrijden is meestal niet verzekerd, tenzij u dit met de verzekeraar overeenkomt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent verplicht uw boot en de inboedel met zorg te behandelen. U moet maatregelen nemen om schade te beperken of te voorkomen, zoals: onderhoud en controle staat van de boot, diefstal of inbraak voorkomen door het opbergen van waardevolle spullen, uw boot winterklaar maken en veilig varen. U krijgt alleen hulp of een vergoeding als u genoeg maatregelen neemt om een schade te voorkomen.

Eigen risico

Het eigen risico is in het algemeen afhankelijk van het type boot dat u verzekert en de waarde ervan. U kunt ervoor kiezen om het eigen risico te verhogen zodat u minder premie hoeft te betalen. U kiest zelf uw eigen risico. Hoe hoger uw eigen risico, hoe lager uw premie. Heeft u de afgelopen jaren geen schade op uw bootverzekering gemeld? Dan bouwen sommige verzekeraars het eigen risico af. In de offerte, de polis en de polisvoorwaarden leest u hierover meer.

Beperkt verzekerd in aantal grote steden

Uw boot is in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht vaak beperkt verzekerd. Binnen de stadsgrenzen is diefstal, inbraak of poging daartoe alleen verzekerd als het vaartuig in een bewaakte jachthaven ligt. Alleen bij de dekking Uitgebreid Casco is binnen de stadsgrenzen vandalisme verzekerd als de boot in een bewaakte jachthaven ligt.

Vaste ligplaats

Heeft uw boot een vaste ligplaats in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Leiden of Haarlem? Dan is de boot vaak alleen verzekerd met een goedgekeurd VBV track & trace-systeem (categorie 3) en als de boot gestald ligt of is achtergelaten op een afgesloten terrein, in een afgesloten ruimte of in een bewaakte jachthaven.

Eigen gebrek

Zie hiervoor de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

U kunt kiezen voor verschillende vaargebieden in Nederland of Europa bijvoorbeeld: Nederland +20 mijl, Europa +20 mijl of zeedekking. Gaat u naar Spanje, Kroatië of Griekenland? Dan heeft u een internationaal verzekeringsbewijs nodig. Gaat u naar Italië? Dan heeft u een Italië-certificaat nodig. Het dekkingsgebied staat vermeld in de offerte of op het polisblad. De vaargebieden verschillen per verzekeraar!

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de bootverzekering aanvraagt of u heeft schade, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. Houdt u zich niet aan de verplichtingen en schaad u de belangen van verzekeraars? Dan kan dat gevolgen hebben. Zij kunnen een schade dan afwijzen en/of uw bootverzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of zij kunnen zelfs de bootverzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of (digitale) nota. Bij betaling per maand, kwartaal en half jaar wordt de premie meestal automatisch geïncasseerd.

Wat kost de bootverzekering?

Met de bootverzekering krijgt u een complete dekking tegen een scherpe premie. Hoeveel premie u voor uw bootverzekering betaald, hangt onder andere af van de volgende kenmerken:

 • Soort boot
 • De snelheid van uw boot
 • De gekozen dekking(en)
 • Het eigen risico
 • Het dekkingsgebied
 • De no-claim korting

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen vaak tot een maximum van 40%. Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Sommige schades hebben geen invloed op uw korting. Bijvoorbeeld als verzekeringsmaatschappijen de schade op iemand anders kunnen verhalen of als de schade niet is ontstaan door de schuld van de schipper, de stuurman of van de personen die op de boot meevaren.

No-claim korting

De no-claim korting die u krijgt heeft grote invloed op de premie voor uw bootverzekering. De maximale no-claim korting hangt af van uw schadevrije jaren en is maximaal 40% en is verschillend per verzekeraar.

Schadevrije jaren

Dient u een jaar lang geen schadeclaim in? Dan spreken we van een schadevrij jaar. Hoe hoger het aantal schadevrije jaren, ho hoger uw no-claim korting. Sluit de verzekering direct aan op een eerdere verzekering? Dan neemt u het aantal schadevrije jaren mee. Bent u benieuwd wat de bootverzekering u zou kosten? Bereken dan uw premie. Als u dat wilt, kunt u met deze berekening of offerte meteen online uw bootverzekering afsluiten.Wilt u advies over de bootverzekering en welke dekking het beste bij u past? Neem dan contact op met onze assurantieadviseur en bel 072-5642669 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De bootverzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. Verzekeraars verlengen uw bootverzekering telkens met een jaar. Zij kunnen de bootverzekering stoppen, bijvoorbeeld als u de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Vaak kunt u na het eerste jaar kunt u de bootverzekering dagelijks opzeggen. U heeft dan een opzegtermijn van één maand. Bij sommige verzekeraars kunt u de bootverzekering dagelijks opzeggen zonder opzegtermijn. Opzeggen kan schriftelijk of per -e-mail bij onze verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij verzekeraars. De bootverzekering eindigt dan op de datum die u aangeeft. Ontvangen wij de opzegging na de datum die u aangeeft? Dan eindigt de bootverzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.

Algemene informatie bootverzekering

Deze informatie geeft een samenvatting van de bootverzekering van diverse verzekeraars. In de offerte, op de polis en in de polisvoorwaarden staat uitgebreid waar u wel of niet voor verzekerd bent met de bootverzekering. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met onze verzekeringsadviseur.

Vergelijking bootverzekering

Wij vergelijken de premie voor uw bootverzekering bij verschillende verzekeraars, die gespecialiseerd zijn in pleziervaartuigen. Wij werken samen met diverse verzekeraars, zoals: ASR, Ansvar Idea, Avéro Achmea, Nationale Nederlanden en Unigarant. Hierdoor kunnen wij u altijd een passende aanbieding doen, welke u online kunt aanvragen. U kunt uw bootverzekering direct online afsluiten. Voor boten met een waarde boven de € 500.000,00 kunt u telefonisch een offerte bij ons opvragen.

De bootverzekering is onderdeel van het particulier verzekeringspakket

De bootverzekering kunt u afsluiten als onderdeel van het particulier verzekeringspakket. Hoe meer verzekeringen u afsluit, hoe hoger uw pakketkorting kan zijn en u heeft al uw verzekeringen op één overzichtelijk polisblad. U ziet direct wat u wel en wat u niet heeft verzekerd. Voor elke verzekering in het particulier verzekeringspakket geldt: bepaal samen met onze adviseur wat u nodig heeft, dan betaalt u alleen wat u nodig heeft.

U kunt uw particulier verzekeringspakket samenstellen uit de volgende verzekeringen:

Gezin en Gezondheid

Huis en Wonen

Recreatie en Reis

Verkeer en Voertuigen

Voordelen particulier verzekeringspakket

Onafhankelijk advies

Onze onafhankelijk adviseur helpt u graag bij het kiezen van de juiste schadeverzekeringen en de dekking die bij u past. U betaalt alleen wat u nodig heeft.

Pakketkorting

Het particulier verzekeringspakket heeft u al vanaf één verzekering. Hoe meer verzekeringen u afsluit in het particulier verzekeringspakket, hoe meer korting u kunt krijgen.

Overzicht

Al uw verzekeringenstaan op een overzichtelijk polisblad hierop ziet u wat u wel en wat u niet heeft verzekerd. Met de digitale polismap heeft u uw particulier verzekeringspakket altijd binnen handbereik.

Elk jaar een update

Om te weten of uw particulier verzekeringspakket nog aansluit bij uw situatie, ontvangt u elk jaar een handige checklist.

Overleg met onze adviseur

Overleg met onze adviseur wat u eventueel wilt aanpassen. Verandert er tussentijds iets in uw persoonlijke situatie? Geef dat dan direct aan ons door. Ook dan kan uw particulier verzekeringspakket worden aangepast.

Welke voordelen biedt de bootverzekering?

 • Snel en professioneel herstel van uw boot
 • Uitgebreide inboedeldekking bij volledig casco
 • No-claimkorting tot maximaal 40%
 • Taxatie voor extra zekerheid
 • Altijd de best passende bootverzekering
 • Ruime keuze in vaargebieden 

De voordelen van de bootverzekering zijn verschillend per verzekeraar! 

Meer weten over het aanvragen van een offerte voor uw bootverzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de bootverzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.