Vakantiesluiting Honig en Honig

Honig en Honig is wegens vakantie gesloten vanaf vrijdag 9 augustus 2024 tot maandag 2 september 2024.
Wij zijn voor noodgevallen indirect bereikbaar via 072-5642669 of via info@honigenhonig.nl.
Wij wensen u een prettige vakantie!

Offerte inboedelverzekering

De inboedelverzekering vergoedt schade aan uw inboedel die uw eigendom is en die tot uw particuliere huishouding behoort. U kunt kiezen uit een Inboedelverzekering Basis- of Allrisk. Met de inboedelverzekering Basis zijn uw bezittingen in de woning verzekerd tegen risico's zoals brand, ontploffing, blikseminslag, diefstal en inbraak. Met de inboedelverzekering Allrisk bent u daarnaast verzekerd als de schade is veroorzaakt door een andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. Vul uw gegevens in en vraag een vrijblijvende offerte aan voor uw inboedelverzekering. Wilt u advies over de dekking van uw inboedelverzekering? Neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Offerte inboedelverzekering aanvragen

Offerte inboedelverzekering aanvragen

Klik op de button, vul uw gegevens in en vraag een vrijblijvende offerte aan voor uw inboedelverzekering. Wilt u advies over bijvoorbeeld de dekking van uw inboedelverzekering? Neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wat is verzekerd met de inboedelverzekering?

Alle spullen in uw woonhuis, zoals meubels, TV's, boeken, apparatuur, keukengerei, serviesgoed, kleding, gordijnen, sieraden, kunst, verzamelingen, muziekinstrumenten, sportuitrustingen. Bij uw inboedel horen onder andere ook uw huisdieren, geld, scooter, (elektrische) fiets, zitmaaier, scootmobiel, medische hulpmiddelen (ook gehuurd of in bruikleen), tuinaanleg, tuinmeubelen, tuingereedschap en uw huurders- of eigenarenbelang. Voor sommige spullen gelden speciale regels en maximale vergoedingen per gebeurtenis. Dit leest u in de polisvoorwaarden.

Dekking inboedelverzekering

De Inboedelverzekering Basis vergoedt schade aan spullen in uw woonhuis. Verzekeraars vergoeden schade door onder andere brand, diefstal, inbraak, neerslag, overstroming, inslag van hagelstenen, storm, lekkage, aanrijding en omvallen van bomen. Schade door vallen en stoten is niet verzekerd. Wilt u dat wel? Dan kan dat met de Inboedelverzekering Allrisk. Naast de schadevergoeding vergoeden verzekeraars ook de kosten die u moet maken om schade te voorkomen of te beperken, zoals bereddingskosten, kosten voor noodvoorzieningen, opruimingskosten, saneringskosten, kosten voor vervangend onderdak, extra levensonderhoud en tijdelijke opslag.

Welke dekkingen zijn er?

Dekking
Basis
Allrisk

Garantie tegen onderverzekering

Ja

Ja

Schade als gevolg van brand, schroeien, ontploffing en blikseminslag

Ja

Ja

Schade als gevolg van storm (windkracht 7 en meer)

Ja

Ja

Schade als gevolg van het onvoorzien binnendringen van regen, hagelstenen, sneeuw, smelt- of rioolwater

Ja

Ja

Schade als gevolg van inbraak, diefstal, plundering of vandalisme

Ja

Ja

Schade als gevolg van het omvallen van kranen, heistellingen en bomen

Ja

Ja

Schade aan de inhoud van koelkast/diepvries door stroomuitval van 6 uur of langer of eigen gebrek koelkast/diepvries

Ja

Ja

Schade door overige oorzaken zoals omvallende bomen

Ja

Ja

Noodvoorzieningen

Ja

Ja

Vervangend onderdak

Ja

Ja

Schade als gevolg van gewelddadige beroving en afpersing

Ja

Ja

Schade door vallen en stoten van spullen

Nee

Ja

Schade aan uw inboedel die is veroorzaakt door andere, plotselinge en onvoorziene gebeurtenissen

Nee

Ja

De exacte dekking van de inboedelverzekering verschilt per verzekeringsmaatschappij. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan onze verzekeringsadviseur.

Verzekerd bedrag

Bij veel verzekeraars staat een (maximaal) verzekerd bedrag op de polis van de inboedelverzekering vermeld. Er zijn ook verzekeringsmaatschappijen die uw inboedel zonder maximum tegen nieuwwaarde verzekeren of met inboedelwaarde-garantie op basis van een inboedelwaardemeter. Op het polisblad staat daarom niet bij alle verzekeraars een verzekerd bedrag op de polis vermeld.

Wel gelden voor bepaalde spullen in uw woonhuis maximale vergoedingen, zoals voor sieraden en (audio)apparatuur of vergoeden verzekeraars de schade naar dagwaarde. Voor de vergoeding maken zij gebruik van een afschrijvingslijst. Verzekeraars vergoeden onder andere de dagwaarde als uw spullen minder waard zijn dan 40% van de huidige nieuwwaarde, onder andere bij scooters en zitmaaiers, gehuurde spullen en mobiele elektronica.

Staan er maximale vergoedingen op uw polis of in de voorwaarden? Dan vergoeden verzekeraars tot aan dat maximum. Check de polisvoorwaarden en/of de afschrijvingslijst van uw verzekeringsmaatschappij of vraag advies aan onze verzekeringsadviseur.

Sieraden

Sieraden zijn bij de meeste verzekeraars standaard tot een maximaal bedrag verzekerd, ook tegen diefstal. Heeft u een hogere waarde aan sieraden en wilt u die verzekeren? U kunt het verzekerd bedrag verhogen. De verzekeringsmaatschappij vergoedt dan maximaal het bedrag dat u heeft opgegeven. Wilt u uw sieraden tegen verlies en buiten uw huis verzekeren? Dat kan met de keuzedekking Kostbaarheden verlies en buitenshuis. Kijk voor meer informatie bij het onderwerp 'Spullen buiten huis'.

(Audio-) apparatuur

Audio-, video-, beeld-, foto-, film-, computerapparatuur is vaak standaard tot een maximaal bedrag verzekerd, ook tegen diefstal. Heeft u een hogere waarde aan deze apparatuur en wilt u die verzekeren? U kunt het verzekerde bedrag verhogen. Verzekeraars vergoeden dan maximaal het bedrag dat u heeft opgegeven. Wilt u uw apparatuur buiten uw huis verzekeren? Dat kan met de keuzedekking Mobiele elektronica voor uw mobiele audio-, video-, beeld- en computerapparatuur. Of met de keuzedekking Kostbaarheden verlies en buitenshuis voor onder andere uw foto- en filmapparatuur. Kijk voor meer informatie bij het onderwerp 'Spullen buiten huis'.

Vallen en stoten

Als u kiest voor de inboedelverzekering Allrisk is schade aan uw inboedel door vallen of stoten verzekerd. Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een glas rode wijn die u laat vallen op uw vloerkleed. In de Basis inboedelverzekering is dit niet verzekerd. Schade door vallen en stoten van uw mobiele elektronica, zoals uw smartphone, tablet of laptop, is niet verzekerd met een inboedelverzekering. Wilt u dat wel, dan kan met de keuzedekking Mobiele elektronica.

Contra-expertise na schade

Wilt u een eigen expert inschakelen? Dan krijgt u de redelijke kosten daarvan vergoed. De expert moet zich wel houden aan de Gedragscode Expertiseorganisaties of vergelijkbaar deskundig zijn op het gebied van schadevaststelling. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op. Let op: kosten die niet met de schaderegeling te maken hebben, zoals kosten die uw deskundige maakt voor belangenbehartiging, vergoeden verzekeraars alleen als er volgens de wet sprake is van een vergoedingsplicht.

Extra vergoedingen

Naast de schadevergoeding vergoeden verzekeringsmaatschappijen ook de kosten die u moet maken om schade te voorkomen of te beperken, zoals bereddingskosten, kosten voor noodvoorzieningen, opruimingskosten, saneringskosten, kosten voor vervangend onderdak, extra levensonderhoud en tijdelijke opslag.

Aanvullende dekkingen bij een inboedelverzekering

U kunt kiezen voor de volgende aanvullende keuzedekkingen: Beroepsuitrusting, Glas, Inboedel op een ander adres, Kostbaarheden verlies en buitenshuis, Mobiele elektronica en Verhuur. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan onze verzekeringsadviseur.

Keuze: Beroepsuitrusting of Zakelijke inboedelverzekering

Spullen van uw werkgever of van uzelf als zelfstandige zijn niet standaard meeverzekerd. Wilt u dat wel, dan kan dat met de keuzedekking Beroepsuitrusting. Uw beroeps- en bedrijfsuitrusting is dan tot een maximaal bedrag verzekerd tegen dezelfde risico's als uw inboedel. Wilt u uw zakelijke smartphone of laptop buitenshuis verzekeren? Dan kan door de keuzedekking Beroepsuitrusting en de keuzedekking Mobiele elektronica allebei te kiezen.

Keuze: Glasverzekering

Met de aanvullende glasverzekering verzekert u schade aan glas, zoals in ramen en glas in deuren. Ook de kosten van een noodvoorziening worden vergoed. Let op of u al een glasverzekering heeft bij uw woonhuisverzekering. In dat geval is deze aanvullende verzekering niet meer nodig bij uw inboedelverzekering.

Keuze: Inboedel tijdelijk op een ander adres

Is uw inboedel langer op een ander adres? Bijvoorbeeld bij inboedel in een garagebox, een opslagruimte, een ander woonhuis of gebouw, inboedel van een uitwonend studerend kind of bij verhuizing. Dan kunt u dat meeverzekeren met de keuzedekking Inboedel op een ander adres. Verzekeraars vergoeden dan een maximaal verzekerd bedrag als uw inboedel tijdelijk op een ander adres staat. Is er schade aan uw inboedel door diefstal of vandalisme? Dan ontvangt u alleen een schadebedrag als er zichtbare sporen zijn van braak aan de buitenkant van het woonhuis of gebouw.

Keuze: Verhuur

U kunt kiezen voor de aanvullende dekking Verhuur. Bijvoorbeeld als u uw woonhuis tijdelijk verhuurt via Airbnb of als u een kamer in uw woonhuis verhuurt aan een student. U mag niet aan meerdere personen of gezinnen tegelijk verhuren en er moet een huurovereenkomst zijn waaruit blijkt wie de huurder is. Tijdens de periodes van verhuur geldt alleen de Basisdekking, ook als u Allrisk hebt gekozen. Schade door vandalisme en diefstal door de huurders is niet verzekerd. Let op: zonder deze aanvullende dekking is uw inboedel niet verzekerd tijdens verhuur. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan onze verzekeringsadviseur.

Spullen buiten huis

Schade aan uw inboedel of spullen buiten de woning is beperkt verzekerd. Bepaalde spullen kunt u aanvullend verzekeren met de buitenhuisrisicoverzekering. Wilt u kostbaarheden zoals uw sieraden, kunst, verzamelingen, bepaalde sportuitrustingen, fotoapparatuur, medische hulpmiddelen of mobiele elektronica buiten uw woonhuis verzekeren? Dat kan met de keuzedekking Kostbaarheden verlies en buitenshuis en de keuzedekking Mobiele elektronica.

Keuze: Kostbaarheden verlies en buitenshuis

Met de keuzedekking Kostbaarheden verlies en buitenshuis zijn uw kostbaarheden overal ter wereld verzekerd. U kunt vaak kiezen uit verschillende verzekerde bedragen.Onder kostbaarheden verstaan verzekeraars: sieraden (brillen vallen daar niet onder), kunst, verzamelingen, antiek, foto- en filmapparatuur, muziekinstrumenten, gehoorapparaten, duiksport-, surf-, zeil-, paardensport-, handboog-, parachute-, golf-, hengelsport-uitrusting en medische hulpmiddelen.

Keuze: Mobiele elektronica of Smartphone- en Tablet dekking

Met de keuzedekking Mobiele elektronica of Smartphone- en tabletdekking is uw digitale sporthorloge, laptop, smartphone, smartwatch, smartglass, medische hulpmiddelen en tablet verzekerd. Vaak geldt een maximum verzekerd bedrag en een vast eigen risico. Onze adviseur kan u hierover uitgebreid informeren.

Wat is niet verzekerd?

Schade door onder andere aardbeving, constructiefouten, grondverzakking, scheurvorming, dieren, ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden, onvoldoende onderhoud, onvoldoende voorzorgsmaatregelen en schade die geleidelijk is ontstaan is niet verzekerd. Is de gebeurtenis die de schade veroorzaakt niet plotseling en onvoorzien? Of heeft de gebeurtenis plaatsgevonden buiten de looptijd van de verzekering? Dan is de schade niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Glas

Schade aan de ruiten in uw woonhuis is niet verzekerd. Wilt u dat wel, bijvoorbeeld omdat u een huurhuis heeft en u zelf een glasverzekering moet afsluiten? Dan kan dat met de keuzedekking Glas. Deze dekt de glasschade in geval van gebroken ruiten in uw woonhuis door vrijwel alle oorzaken.

Overstroming primaire waterkeringen en buitendijks

Overstroming is niet altijd verzekerd. Schade door water dat geheel of gedeeltelijk afkomstig is van de zee of een binnenwater doordat een primaire waterkering is bezweken, overgelopen of gefaald, vergoeden verzekeraars vaak niet. Hiervoor kan een beroep worden gedaan op de Wts (Wet tegemoetkoming schade bij rampen). Woont u in een buitendijks gebied, zoals een uiterwaarde of een gebied dat door de overheid is aangewezen voor waterberging? Dan vergoeden verzekeraars de schade door een overstroming niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld als de waterschade ontstaat door lekkende kitvoegen of als neerslag binnenkomt door openstaande ramen of deuren. Ook is er een beperkte dekking voor inboedel buiten uw woonhuis. Check de polisvoorwaarden of vraag onze verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

U kiest zelf uw eigen risico. Hoe hoger uw eigen risico, hoe lager uw premie. Bij de keuzedekkingen Glas, Beroepsuitrusting, Kostbaarheden verlies en buitenshuis en Mobiele elektronica geldt het gekozen eigen risico vaak niet. Woont u in een huurhuis of bent u eigenaar van een koopappartement? Bij schade door storm aan uw huurders- of eigenarenbelang geldt altijd een eigen risico.

Aanbouw en verbouw

Bij aanbouw en verbouw is uw inboedel gewoon verzekerd. Maar als tijdens de aanbouw of verbouw uw woonhuis onbewoond is of niet wind- en waterdicht, dan is de dekking beperkt. Inbraak en diefstal zijn dan alleen verzekerd als er braaksporen zichtbaar zijn aan je woonhuis. Schade door brand, ontploffing, bliksem, storm, hagel, sneeuwdruk is wel verzekerd.

U kunt uw aanbouw of verbouw uitstekend verzekeren met de CAR-verzekering particulier.

Onbewoond of gekraakt

Is uw woonhuis gekraakt, of langer dan 3 maanden onbewoond? Dan bent u beperkt verzekerd. Schade door inbraak en diefstal is dan bijvoorbeeld niet verzekerd. Er is alleen dekking voor schade door brand, ontploffing, bliksem, storm en hagel.

Inboedel op een ander adres of in je auto

Uw inboedel is bij de meeste verzekeraars 3 maanden beperkt verzekerd in andere gebouwen. Is uw inboedel langer op een ander adres? Bijvoorbeeld bij inboedel in een garagebox, inboedel van een uitwonend studerend kind of bij verhuizing. Dan kunt u dat meeverzekeren met de keuzedekking Inboedel op een ander adres. Inboedel in de auto is beperkt verzekerd. Er zijn lagere maximale verzekerde bedragen voor onder andere zonnebrillen, sieraden, smartphones, laptops, voer- en vaartuigen en geld. Schade door vandalisme en diefstal is alleen verzekerd na zichtbare braaksporen aan je auto. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan uw adviseur. 

De inboedelverzekering is onderdeel van het particulier verzekeringspakket

De inboedelverzekering kunt u afsluiten als onderdeel van het particulier verzekeringspakket. Hoe meer verzekeringen u afsluit, hoe hoger uw pakketkorting kan zijn en u heeft al uw verzekeringen op één overzichtelijk polisblad. U ziet direct wat u wel en wat u niet heeft verzekerd. Voor elke verzekering in het particulier verzekeringspakket geldt: bepaal samen met onze adviseur wat u nodig heeft, dan betaalt u alleen wat u nodig heeft.

U kunt uw particulier verzekeringspakket samenstellen uit de volgende verzekeringen:

Gezin en Gezondheid

Huis en Wonen

Recreatie en Reis

Verkeer en Voertuigen

Voordelen particulier verzekeringspakket

Onafhankelijk advies

Onze onafhankelijk adviseur helpt u graag bij het kiezen van de juiste schadeverzekeringen en de dekking die bij u past. U betaalt alleen wat u nodig heeft.

Pakketkorting

Het particulier verzekeringspakket heeft u al vanaf één verzekering. Hoe meer verzekeringen u afsluit in het particulier verzekeringspakket, hoe meer korting u kunt krijgen.

Overzicht

Al uw verzekeringenstaan op een overzichtelijk polisblad hierop ziet u wat u wel en wat u niet heeft verzekerd. Met de digitale polismap heeft u uw particulier verzekeringspakket altijd binnen handbereik.

Elk jaar een update

Om te weten of uw particulier verzekeringspakket nog aansluit bij uw situatie, ontvangt u elk jaar een handige checklist.

Overleg met onze adviseur

Overleg met onze adviseur wat u eventueel wilt aanpassen. Verandert er tussentijds iets in uw persoonlijke situatie? Geef dat dan direct aan ons door. Ook dan kan uw particulier verzekeringspakket worden aangepast.

Uw voordelen van de inboedelverzekering

  • Directe acceptatie van uw inboedelverzekering
  • Eenvoudig vergelijken van inboedelverzekeringen
  • Verschillende verzekeraars in één pakket.
  • Online offerte en afsluiten
  • Snel en eenvoudig uw lage premie berekenen 
  • Uitgebreid aanbod inboedelverzekeringen 

Meer weten over de inboedelverzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de inboedelverzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.