Vakantiesluiting Honig en Honig

Honig en Honig is wegens vakantie gesloten vanaf vrijdag 9 augustus 2024 tot maandag 2 september 2024.
Wij zijn voor noodgevallen indirect bereikbaar via 072-5642669 of via info@honigenhonig.nl.
Wij wensen u een prettige vakantie!

Aansprakelijkheid & Rechtsbijstand

Aansprakelijkheid & Rechtsbijstand

Aansprakelijkheid & Rechtsbijstand - Als ondernemer kunt u te maken krijgen met aansprakelijkheid bij gebeurtenissen en incidenten als gevolg van of tijdens uw werkzaamheden. Ook kunnen er conflicten binnen uw bedrijf optreden, de juridische kosten kunnen flink oplopen! Het is belangrijk om bepaalde risico’s af te dekken met bijvoorbeeld een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB), een Beroepsaansprakelijheidsverzekering, CAR-verzekering of een Rechtsbijstandverzekering. Hieronder vindt u een overzicht van diverse verzekeringen voor ondernemers in het MKB of als ZZP-er die te maken hebben met Aansprakelijkheid & Recht.

Wilt u de aansprakelijkheidsrisico’s van uw bedrijf of organisatie verzekeren? Zorg dan voor zekerheid als het gaat om uw aansprakelijkheidsrisico’s. U kunt bij Honig en Honig alle aansprakelijkheidsrisico’s van uw bedrijf, beroep of instelling verzekeren.

Aansprakelijkheidsrisico’s bedrijf verzekeren

Vervoert u goederen van anderen? Met de aansprakelijkheidsverzekering logistiek dienstverlener bent u verzekerd voor de aansprakelijkheid van vervoerders voor schade aan andermans goederen tijdens transport. Denk aan beschadiging, diefstal of verlies van de lading, maar ook de kosten door vertraging en schade die ontstaat door laden en/of lossen of tijdens op- en overslag. De aansprakelijkheidsverzekering logistiek dienstverlener is specifiek bedoeld voor beroepsvervoerders of voor bedrijven die het transport uitvoeren of regelen.

Offerte logistieke aansprakelijkheidsverzekering aanvragen

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) beschermt uw bedrijf tegen de financiële gevolgen van materiële schade en letselschade, waarvoor uw bedrijf aansprakelijk is. Vraag een vrijblijvende offerte aan van de aansprakelijkheidsverzekering voor uw bedrijf.

Offerte aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) aanvragen

Als producent, leverancier of importeur van producten loopt u risico op productaansprakelijkheid. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) kan dekking bieden voor het productaansprakelijkheidsrisico en soms kan de dekking worden uitgebreid voor schade door recall of uit-/inbouwkosten.

De B&U constructieverzekering verzekert u tegen de financiële gevolgen van beschadiging tijdens de bouw- of onderhoudstermijn. U kunt de B&U constructieverzekering met continu dekking voor al uw (bouw)projecten afsluiten. Honig en Honig helpt u met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en schadeservice bij uw B&U constructieverzekering.

Offerte B&U constructieverzekering aanvragen

De bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt u en uw bedrijf tegen schadeclaims als uw onderneming aansprakelijk wordt gesteld voor financiële schade die derden (waaronder uw opdrachtgevers) lijden en die is ontstaan door een beroepsfout, handelen of nalaten van uw bedrijf, uw werknemers, uzelf of door derden die u heeft ingeschakeld. De bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan volledig worden afgestemd op uw beroep, branche of werkzaamheden. De dekking wordt vaak gecombineerd met een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB).

Offerte bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanvragen

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschermt uw bedrijf tegen de financiële gevolgen van materiële schade en letselschade, waarvoor uw bedrijf aansprakelijk is. Bereken en vergelijk de premies en voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering voor uw bedrijf.

Offerte Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanvragen

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) beschermt u en uw bedrijf tegen schadeclaims als uw onderneming aansprakelijk wordt gesteld voor financiële schade die derden, waaronder uw opdrachtgevers, lijden en die is ontstaan door een beroepsfout, handelen of nalaten van uw bedrijf, uw werknemers, uzelf of door derden die u heeft ingeschakeld. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) kan volledig worden afgestemd op uw beroep, branche of werkzaamheden. De dekking wordt vaak gecombineerd met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).

Offerte beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanvragen

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) beschermt u en uw bedrijf tegen schadeclaims als uw onderneming aansprakelijk wordt gesteld voor financiële schade die derden, waaronder uw opdrachtgevers, lijden en die is ontstaan door een beroepsfout, handelen of nalaten van uw bedrijf, uw werknemers, uzelf of door derden die u heeft ingeschakeld. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) kan volledig worden afgestemd op uw beroep, branche of werkzaamheden. De dekking wordt vaak gecombineerd met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).

Offerte Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) aanvragen

Als coach kunt u aansprakelijk worden gesteld voor door derden geleden vermogensschade. Dit risico kunt u afdekken met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ook in uw beroep komen fouten, vergissingen of onzorgvuldigheden voor Dit kan grote financiële consequenties hebben voor u en uw opdrachtgevers. Met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor coaches verzekert u zich tegen de financiële gevolgen die ontstaan als een cliënt u aansprakelijk stelt.

Offerte Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) aanvragen

Met de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt u zich tegen bestuurdersaansprakelijkheid, zodat uw privévermogen buiten schot blijft. Als bestuurder van een rechtspersoon, zoals een onderneming, stichting of vereniging, draagt u verantwoordelijkheid. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben. Uw besluiten of die van uw medebestuurders kunnen verkeerd uitpakken. U kunt daarvoor persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Dat betekent dat schade verhaald kan worden op uw privévermogen.

Offerte bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aanvragen

Met de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt u zich tegen bestuurdersaansprakelijkheid, zodat uw privévermogen buiten schot blijft. Als bestuurder van een rechtspersoon, zoals een onderneming, stichting of vereniging, draagt u verantwoordelijkheid. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben. Uw besluiten of die van uw medebestuurders kunnen verkeerd uitpakken. U kunt daarvoor persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Dat betekent dat schade verhaald kan worden op uw privévermogen.

Offerte bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aanvragen

Met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering B.V. en N.V. beschermt u zich tegen bestuurdersaansprakelijkheid, zodat uw privévermogen buiten schot blijft. Als bestuurder van een B.V. of N.V. draagt u verantwoordelijkheid. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben. Uw besluiten of die van uw medebestuurders kunnen verkeerd uitpakken. U kunt daarvoor persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Dat betekent dat schade verhaald kan worden op uw privévermogen.

Offerte bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering B.V. en N.V.  aanvragen

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen – Met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen beschermt u zich tegen bestuurdersaansprakelijkheid, zodat uw privévermogen buiten schot blijft. Als bestuurder van een rechtspersoon, zoals een onderneming, stichting of vereniging, draagt u verantwoordelijkheid. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben. Uw besluiten of die van uw medebestuurders kunnen verkeerd uitpakken. U kunt daarvoor persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Dat betekent dat schade verhaald kan worden op uw privévermogen.

Offerte Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor startende ondernemingen aanvragen

De Bouw- en Montageverzekering (BMV) geeft een aannemer, onderaannemer of opdrachtgever financiële zekerheid tijdens het bouwproces. Bouwprojecten staan bloot aan allerlei risico’s zoals brand, storm, diefstal en vandalisme. Ook kan een constructiefout de oorzaak zijn van onvoorziene schade. De verzekeraar vergoedt de kosten van herstel of vervanging bij schade aan nieuwbouw, verbouwing of renovatie. Honig en Honig helpt aannemers, onderaannemers of opdrachtgevers graag met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en schadeservice voor uw Bouw- en Montageverzekering.

Offerte bouw- en montageverzekering aanvragen

Met de bouw- en ontwerpverzekering verzekerd u de drie belangrijke bouwrisico’s: een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB), een CAR-verzekering en een Ontwerpaansprakelijkheidsverzekering op één polis, van initiatieffase tot en met de onderhoudstermijn. Eén bouwloket, snelle afhandeling van schade, zodat u door kan met de bouw. Geen dubbele dekkingen en een scherpe premie! Door 'Loss Adjusting' is de kans dat het bouwproject na een schade onnodig stil komt te staan beperkt.

Offerte Bouw- en ontwerpverzekering aanvragen

Met de bouwpolis verzekerd u de drie belangrijke bouwrisico’s: een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB), een CAR-verzekering (Constructieverzekering) en een Ontwerpverzekering (beroepsaansprakelijkheidsverzekering) op één polis, van initiatieffase tot en met de onderhoudstermijn. Eén bouwloket, snelle afhandeling van schade, zodat u door kan met de bouw. Deze alles-in-één-bouwpolis voorkomt dubbele dekkingen en garandeert dekking voor alle betrokken partijen. Zo beperkt u de kans dat een project bij schade onnodig stil komt te liggen.

Offerte bouwpolis aanvragen

De bouwproject verzekering dekt de risico’s voor een aannemer, onderaannemer of opdrachtgever, die een bouwproject in gevaar kunnen brengen. Denk aan diefstal van bouwmaterialen, schade aan bestaande eigendommen, schade door constructiefouten, etc. U kunt de bouwproject verzekering als tijdelijke of als doorlopende verzekering afsluiten. Honig en Honig helpt u met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en schadeservice bij uw Bouwproject verzekering. Honig en Honig helpt aannemers, onderaannemers of opdrachtgevers graag met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en schadeservice voor uw Bouwproject verzekering.

Met de CAR verzekering bouw (Construction All Risk verzekering) verzekert een aannemer, onderaannemer of opdrachtgever zich tegen de financiële gevolgen van beschadiging tijdens de bouw- of onderhoudstermijn. U kunt de CAR verzekering bouw (Construction All Risk verzekering) als doorlopende of tijdelijke polis afsluiten. Honig en Honig helpt aannemers, onderaannemers of opdrachtgevers graag met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en schadeservice voor uw CAR-verzekering.

Met de CAR-verzekering opdrachtgever (Construction All Risk verzekering) verzekert een aannemer, onderaannemer of opdrachtgever zich tegen de financiële gevolgen van beschadiging tijdens de bouw- of onderhoudstermijn. U kunt de CAR-verzekering opdrachtgever (Construction All Risk verzekering) als doorlopende of tijdelijke polis afsluiten. Honig en Honig helpt aannemers, onderaannemers of opdrachtgevers graag met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en schadeservice voor uw CAR-verzekering.

CAR- en Montageverzekering - De CAR- en Montageverzekering verzekert een aannemer, onderaannemer of opdrachtgever tegen de financiële gevolgen van beschadiging tijdens de bouw- of onderhoudstermijn. U kunt de CAR- en Montageverzekering met continu of tijdelijke dekking voor al uw (bouw)projecten afsluiten. Honig en Honig helpt aannemers, onderaannemers of opdrachtgevers graag met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en schadeservice bij uw CAR- en Montageverzekering.

Met de CAR-verzekering (Construction All Risk verzekering) verzekert een aannemer, onderaannemer of opdrachtgever zich tegen de financiële gevolgen van beschadiging tijdens de bouw- of onderhoudstermijn. U kunt de CAR-verzekering (Construction All Risk verzekering) als doorlopende of tijdelijke polis afsluiten. Honig en Honig helpt aannemers, onderaannemers of opdrachtgevers graag met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en schadeservice voor uw CAR-verzekering.

Een Constructie All Risk Verzekering (CAR-verzekering) verzekert de risico’s van het bouwen, verbouwen, installeren en monteren. Gaat er wat mis, dan vergoedt de Constructie All Risk Verzekering (CAR-verzekering) de schade. U kunt de Constructie All Risk Verzekering (CAR-verzekering) als doorlopende of tijdelijke polis afsluiten. Honig en Honig helpt u met onafhankelijk advies, een marktvergelijking, deskundige bemiddeling en persoonlijke service van uw Constructie All Risk Verzekering.

De constructieverzekering verzekert u tegen de financiële gevolgen van beschadiging tijdens de bouw- of onderhoudstermijn. U kunt de constructieverzekering met continu dekking voor al uw (bouw)projecten afsluiten. Honig en Honig helpt u met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en schadeservice bij uw constructieverzekering.

Offerte constructieverzekering aanvragen

Met de Construction All Risk (CAR) verzekering verzekert u de risico’s van het bouwen, verbouwen, installeren en monteren. Gaat er wat mis, dan vergoedt de CAR-verzekering de gedekte schade. U kunt deze bouw- en montageverzekering als doorlopende of tijdelijke polis afsluiten. Honig en Honig helpt u met onafhankelijk advies, een marktvergelijking, deskundige bemiddeling en persoonlijke service.

Een Construction All Risk verzekering verzekert de risico’s van het bouwen, verbouwen, installeren en monteren. Gaat er wat mis, dan vergoedt de Construction All Risk verzekering de schade. U kunt de Construction All Risk verzekering als doorlopende of tijdelijke polis afsluiten. Honig en Honig helpt u met onafhankelijk advies, een marktvergelijking, deskundige bemiddeling en persoonlijke service van uw Construction All Risk verzekering.

Container en trailer aansprakelijkheidsverzekering - Met de Container en trailer aansprakelijkheidsverzekering verzekert u containers, opleggers en trailers tegen diefstal en schade. Ook gehuurde spullen vallen onder de dekking.

Offerte aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) aanvragen

De Cyber en data risks verzekering verzekert uw bedrijf tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en cyber-aanvallen. De Cyber en data risks verzekering biedt dekking tegen bedrijfsschade en aansprakelijkheidsrisico’s.

Aanvraag offerte cyber en data risks verzekering

Met de cyber risk verzekering beschermt u uw bedrijf tegen financiële gevolgen van cyberrisico’s. De cyber risk verzekering is meer dan een standaard verzekering waar achteraf de schade wordt vergoed. Als u slachtoffer wordt van een cyberincident biedt de cyber risk verzekering direct hulp en ondersteuning. Vraag een vrijblijvende offerte voor uw cyber risk verzekering aan!

Offerte cyber risk verzekering aanvragen

Cyberverzekering - De cyberverzekering verzekert uw bedrijf tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en cyber-aanvallen. De cyberverzekering biedt ook dekking tegen bedrijfsschade en aansprakelijkheidsrisico’s.

Offerte aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) aanvragen

De Data Risks verzekering verzekert uw bedrijf tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en cyber-aanvallen. De Data Risks verzekering biedt dekking tegen bedrijfsschade en aansprakelijkheidsrisico’s.

Direct aanvragen

De Datarisk verzekering verzekert uw bedrijf tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en cyber-aanvallen. De Datarisk verzekering biedt dekking tegen bedrijfsschade en aansprakelijkheidsrisico’s.

Aanvraag offerte datarisk verzekering

De datariskverzekering verzekert uw bedrijf tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en cyber-aanvallen. De datariskverzekering biedt dekking tegen bedrijfsschade en aansprakelijkheidsrisico’s.

Aanvraag offerte datariskverzekering

De Doorlopende CAR- en Montageverzekering verzekert u tegen de financiële gevolgen van beschadiging tijdens de bouw- of onderhoudstermijn. U kunt de Doorlopende CAR- en Montageverzekering met continu dekking voor al uw (bouw)projecten afsluiten. Honig en Honig helpt u met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en schadeservice bij uw Doorlopende CAR- en Montageverzekering.

Offerte aanvragen

De Doorlopende CAR-verzekering verzekert u tegen de financiële gevolgen van beschadiging tijdens de bouw- of onderhoudstermijn. U kunt de doorlopende CAR-verzekering met continu dekking voor al uw (bouw)projecten afsluiten. Honig en Honig helpt u met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en schadeservice bij uw doorlopende CAR-verzekering.

Offerte doorlopende CAR-verzekering aanvragen

Met de garageverzekering kunnen garage- en autobedrijven alle bedrijfsrisico’s goed verzekeren. De garageverzekering biedt een basisdekking voor wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen (WAM-risico) en aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). De garageverzekering kan op maat worden gemaakt met aanvullende dekkingen zoals een casco-dekking voor uw eigen voertuigen of voertuigen van uw klanten. De garageverzekering wordt ook gebruikt voor aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad (Registratie Dekking Bedrijfsvoorraad RDB) of Goene plaat verzekering (Handelaarskenteken verzekering).

Offerte garageverzekering aanvragen

De Goed werkgeverschap verzekering dekt de risico's van werkgeversaansprakelijkheid. Werkgevers worden steeds vaker aansprakelijk gesteld voor schade die de werknemer lijdt als bestuurder, in- of opzittende van een voertuig tijdens werktijd.

Goed werkgeverschap verzekering aanvragen

Maakt u gebruik van de Erkenning Bedrijfsvoorraad van het RDW? Dan bent u wettelijk verplicht om uw bedrijfsvoorraad te verzekeren volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WA-risico). Met de handelsvoorraad verzekering (RDB) regelt u de Registratie Dekking Bedrijfsvoorraad (RDB) of RDB-dekking op basis van uw bedrijfsnummer. De handelsvoorraad verzekering (RDB) wordt samengesteld op basis van een garageverzekering en heeft een digitale koppeling met het RDW voor aanmelding van de verzekerde bedrijfsvoorraad.

Offerte Handelsvoorraad verzekering (RDB) aanvragen

Installatie- en montage verzekering - Ontstaat tijdens installatiewerk schade door een montagefout? Of door bijvoorbeeld diefstal, brand of vandalisme? Dan kunt u een beroep doen op de Installatie- en montage verzekering. Die is er voor installatie- en montagebedrijven in de civiele en utiliteitsbouw.

Offerte montageverzekering aanvragen

Vervoert u goederen van anderen? Met de logistieke aansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd voor de aansprakelijkheid van vervoerders voor schade aan andermans goederen tijdens transport. Denk aan beschadiging, diefstal of verlies van de lading, maar ook de kosten door vertraging en schade die ontstaat door laden en/of lossen of tijdens op- en overslag. De logistieke aansprakelijkheidsverzekering is specifiek bedoeld voor beroepsvervoerders of voor bedrijven die het transport uitvoeren of regelen.

Offerte logistieke aansprakelijkheidsverzekering aanvragen

Ontstaat tijdens installatiewerk schade door een montagefout? Of door bijvoorbeeld diefstal, brand of vandalisme? Dan kunt u een beroep doen op de montageverzekering. Die is er voor installatie- en montagebedrijven in de civiele en utiliteitsbouw.

Offerte montageverzekering aanvragen

De Personeelsschadeverzekering biedt een complete dekking voor uw werkgeversrisico's. U kunt de personeelsschadeverzekering samenstellen uit diverse dekkingen zoals: bestuurders van motorrijtuigen, overige verkeersdeelname, woon-werkverkeer, werkgerelateerde activiteiten, SVI privégebruik bedrijfsauto en een ongevallendekking.

Offerte Personeelsschadeverzekering aanvragen

De schadeverzekering voor werknemers gaat verder waar de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) stopt. Iedere ondernemer is verplicht zich als goed werkgever te gedragen. Dit gaat verder dan alleen veilige werkomstandigheden. De schadeverzekering voor werknemers dekt de schade van een werknemer door ongevallen die plaats vinden tijdens de uitoefening van de werkzaamheden voor het bedrijf of andere activiteiten die gerelateerd zijn aan het bedrijf.

Offerte schadeverzekering voor werknemers aanvragen

Vervoert u goederen van anderen? Met de transportaansprakelijkheidsverzekering verzekert u zich tegen schade bij aansprakelijkheid bij beschadiging of diefstal.

Offerte transportaansprakelijkheidsverzekering aanvragen

Vervoert u goederen van anderen? Met de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd voor de aansprakelijkheid van vervoerders voor schade aan andermans goederen tijdens transport. Denk aan beschadiging, diefstal of verlies van de lading, maar ook de kosten door vertraging en schade die ontstaat door laden en/of lossen of tijdens op- en overslag. De vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering is specifiek bedoeld voor beroepsvervoerders of voor bedrijven die het transport uitvoeren of regelen.

Offerte vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering aanvragen

Vervoert u goederen van anderen? Met de verzekering aansprakelijkheid logistiek dienstverlener bent u verzekerd voor de aansprakelijkheid van vervoerders voor schade aan andermans goederen tijdens transport. Denk aan beschadiging, diefstal of verlies van de lading, maar ook de kosten door vertraging en schade die ontstaat door laden en/of lossen of tijdens op- en overslag. De verzekering aansprakelijkheid logistiek dienstverlener is specifiek bedoeld voor beroepsvervoerders of voor bedrijven die het transport uitvoeren of regelen.

Offerte logistieke aansprakelijkheidsverzekering aanvragen

De WABM verzekering dekt de risico's van werkgeversaansprakelijkheid voor bestuurders van motorrijtuigen. Werkgevers worden steeds vaker aansprakelijk gesteld voor schade die de werknemer lijdt als bestuurder, in- of opzittende van een voertuig tijdens werktijd. De Werkgevers­aansprakelijk­heids­verzekering Bestuurders Motorrijtuigen (WABM) biedt hiervoor een perfect oplossing!

Offerte WABM verzekering aanvragen

De WEGAM-verzekering dekt de risico's van werkgeversaansprakelijkheid. Werkgevers worden steeds vaker aansprakelijk gesteld voor schade die de werknemer lijdt als bestuurder, in- of opzittende van een voertuig tijdens werktijd, waarvoor de WEGAM-verzekering dekking biedt.

Offerte WEGAM verzekering aanvragen

De WEGAS-verzekering biedt een complete dekking voor uw werkgeversrisico's. U kunt de WEGAS-verzekering samenstellen uit diverse dekkingen zoals: bestuurders van motorrijtuigen, overige verkeersdeelname, woon-werkverkeer, werkgerelateerde activiteiten, SVI privégebruik bedrijfsauto en een ongevallendekking.

Offerte Wegas-verzekering aanvragen

De Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering dekt de risico's van werkgeversaansprakelijkheid. Werkgevers worden steeds vaker aansprakelijk gesteld voor schade die de werknemer lijdt als bestuurder, in- of opzittende van een voertuig tijdens werktijd, waarvoor de Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.

Offerte Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering aanvragen

De werknemersschadeverzekering biedt een complete dekking voor uw werkgeversrisico's. U kunt de werknemersschadeverzekering samenstellen uit diverse dekkingen zoals: bestuurders van motorrijtuigen, overige verkeersdeelname, woon-werkverkeer, werkgerelateerde activiteiten, SVI privégebruik bedrijfsauto en een ongevallendekking.

Offerte werknemersschadeverzekering aanvragen

De zakelijke aansprakelijkheidsverzekering (AVB) beschermt uw bedrijf tegen de financiële gevolgen van materiële schade en letselschade, waarvoor uw bedrijf aansprakelijk is. Vraag een vrijblijvende offerte aan van de zakelijke aansprakelijkheidsverzekering voor uw bedrijf.

Offerte aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) aanvragen

De zakelijke rechtsbijstandverzekering beschermt een bedrijf, ondernemer, organisatie of zzp-er tegen de risico’s van vrijwel alle bedrijfsconflicten en juridische geschillen. Vraag een vrijblijvende offerte aan voor uw zakelijke rechtsbijstandverzekering!

Offerte zakelijke rechtsbijstandverzekering aanvragen